Рязка промяна на света

От началото на 21 век рязко ще се измени направлението на световното обществено мнение. Ограничаването на научния мироглед и изчерпването на природните залежи, проблеми с територията и населението, подчертано едностранно развитие на науката и техниката, относителен спад на технологичния прогрес, отчаяни усилия на развиващите се страни в опита да се изравнят с високоразвитите – такива са факторите, които ще променят съдбата на човечеството.
Япония също не е изключение в този план.

Още по-страшно явление могат да станат природни катаклизми с метафизически произход, които възникват когато хората престанат да уважават висшите сили. Особено опасни са катаклизмите за Япония, където ще се разразят в период от 1994 до 2070 година.
Може да се предположи, че бедствията са изпратени свише, но в крайна сметка те се явяват резултат от безотговорността на човека, нарушаващ нравствените закони, нали човек носи отговорност за своята история и за обкръжението, в което живее. Толкова повече бедствията трябва да се избягват.
В следствие на преместване на земната кора, ледовете на Северния Ледовит океан ще се разтопят, океанът може да се разпростре в дълбочина на 176 километра в континента в течение на един ден. В такъв случай ще бъдат потопени източното и западното крайбрежие на Америка, северната част на Европа, Япония, явяваща се крайна източно точка на Азия. Две трети от същата ще се окажат под вода. Ще потъне под вода и крайбрежна ивица, широка примерно 40 километра, на изток от Корея.

Из “Корейските пророчества”