САБАЗИЙ Е БИЛ СТРАЖ НА КРИСТАЛА

Днес сутринта си спомних за срещата с моите приятели в гр. Кърджали на 13 май. Преди самата среща Лили Фероли, Георги и Веско ме заведоха на Исусов връх.

Тогава Ти каза, че там е бил храмът на Сабазий или на Светлината. В мен се появиха днес следните знания:

Сабазий – или Мъдрецът с факела на Светлината, както е бил наречен от траките, е един жив Древен или жив Бог от Плеяди. Обитавал е кристалните пирамиди на Бог Хелиос в днешен Бургас. След това е бил и страж на Кристала в храма на Светлината в Атлантида и преди потопа е дошъл отново тук с Кристала. Бил е Учител на Бог Хелиос. Той е бил Учител и в Школа Тепето под Перперикон, където е обучавал и Исус Христос – обучавал е В ТАЙНОТО И ЯВНО ВЛАДЕЕНЕ НА МАТЕРИЯТА И СВЕТЛИНАТА. Бил е белокос мъж, държащ скиптър от плетени лозови и върбови клонки с Кристал, искрящ във виолетово-златисто. Тук, горе в храма, на Исусов връх Сабазий е посвещавал овладелите знанието, допирайки скиптъра до главата на посветения/озарения/, чрез което е връщал в него силата на Светлината. И така посветеният е владеел силата на материята и антиматерията, и така смъртта е отпадала. Посветеният е ставал жив бог. Като такъв Сабазий е имал описаното тяло, но повече като холографски образ, отколкото като човешка материя и е бил безсмъртен, за да предава знанието, завещано от дедите ни. Той и днес е жив и обитава скалата там.

Само ГОТОВИЯТ, чрез изпълнение на прошката и любовта и сияещ от това, и днес може да го види като дим, сребриста мъгла или светлина и особено при молитвено състояние на духа. Затова, моля, на такива места пазете тишина и се слейте с духа чрез молитва и упование.

Информацията е от 2.06.2010