СИМВОЛИТЕ НА МАДАРСКИЯ КОННИК

madaraПисах твърде обширно за Мадарския конник. Днес той е избран за символ на България, отпечатан върху еврото. Радвам се, че мнозинството от участниците в запитването гласуваха за Мадарския конник, защото тази каменна икона е единствена на света. Връщам се отново към темата за конника, тъй като имам нови сведения, които бих искал да допълня към вече написаното.

Сега ми се разкрива, че Мадарският конник е много древен паметник, датиращ от 13 -14 в.пр.н.е. Конникът, кучето и лъвът представляват бога, владетеля, мъдростта и силата на велика империя, изчезнала отдавна от тези земи. Атлантите предали знания и умения на местните траки, които в тяхна чест направили този скален паметник.

– Учените още дискутират за късото копие, което владетелят държи в ръка. Има предположения, че е гега, копие…

– Нито е гега, нито е копие. Последният владетел на атлантите държи в ръка мощно съоръжение – лазер, който е бил използван за преместване на различни разстояния на големи и тежки предмети, като цели скални блокове. Кучето е символ на мъдростта, знанията, уменията на атлантите, а лъва изразява тяхната сила, мощ и величие.

– Археолозите твърдят, че е имало и други изображения, но са заличени от времето. Знаеш ли какви са били тези изображения?

– Щом ми задаваш този въпрос, означава че трябва да знам – отвърна той и продължи- преди векове наистина е имало още две изображения пред конника, които за съжаление са заличени. Едното изображение е представлявало космически кораб с формата на сплесната сфера, с излизащи от него лъчи, символ на енергиите, които са владеели атлантите. Второто изображение е било на жена с дете на ръце. Това е последната царица, загинала с наследника на владетеля при взрива, който е последвал от разместването на земните плочи на изчезнало вече море. При този взрив е потънал голям остров, където са били царицата, с детето си и хиляди други атланти.

Признателният местен народ, изградил този паметник от уважение към владетеля, загубил жена, дете и хиляди верни поданици и от признателност за мъдростта, знанията и уменията, на които ги е научил, преди да замине завинаги от тук.

Подземието зад конника е много голямо, с много зали и тунели. В него има апарати, използвани от атлантите – летателни, строителни, транспортни, задвижвани от енергийни потоци, силни лазерни устройства, а някои само със силата на мисълта, която атлантите са владеели. Съкровищницата е пълна с невиждани богатства, множество големи статуи от злато, мрамор и скъпоценни камъни, предмети с непознати форми и предназначение. В специални зали са книгите и архива на атлантите, съдържащ информация за последните седем династии на владетелите им. В централната зала на изкуствено възвишение е направен мавзолей на загиналата царица, обграден с изключителни кристални фигури. На върха на мавзолея в елипсовидна поставка, леко вдлъбната по средата е поставен голям червен кристал, символ на женското начало в династиите и предаван само от царица на царица.Той е с големина около 30 см., в диаметър.

Входовете са затворени. Древните никога не са предали тайната, завещана им от заминаващите атланти.

– Пропуснах да спомена, за още една теория, кой е изобразен на Мадарския конник. Бил гръцкият бог Хелиус.

– Уточних вече кой е изобразен на Мадарския конник. А на теб ли трябва да изяснявам, че бог Хелиус никога не е бил гръцки бог? Винаги е бил Бог на траките, присвоен по-късно от гърците. И не само той…

– Какво олицетворява бог Хелиус, Учителю?

– Олицетворява космичската светлина, свързваща земните нива, с паралелните светове и галактическтото пространство. Бог Хелиус винаги се е появявал, в кълбо от златиста светлина-енергия. Носител е на енергиите в галактиката, владее насочването и управлението им.

Из третата книга на Милан А. Миланов “Тайните подземия на България”