СМЯНАТА НА ПОЛЮСИТЕ Е ОТМЕНЕНА?

От 21.05.2009 Г.
ДНЕС, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ДУАЛНОСТТА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ И В ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА, Е СТАНАЛА ОТМЯНА НА ПРЕОБРЪЩАНЕТО НА ПОЛЮСИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ ЗА ПРЕЗ 2012 Г., ПРЕДИЗВИКВАНА ОТ ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПЛАНЕТАТА НИБИРУ! НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕОБРЪЩАНЕТО НА ПОЛЮСИТЕ Е БИЛА ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ТОВА, ЧЕ НАШАТА ПЛАНЕТА СЕ Е СЪСТОЯЛА ОТ ДВЕ ДУАЛНОСТИ (ПОЛОВИНИ) И ЗА СВАЛЯНЕ НА ВЪТРЕШНОТО НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛОВИНИТЕ НА ПЛАНЕТАТА ПЕРИОДИЧЕСКИ Е ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПРЕДИЗВИКВА ПРЕОБРЪЩАНЕ НА ПОЛЮСИТЕ, КОЕТО Е ДОВЕЖДАЛО ДО БАЛАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА. ТЪЙ КАТО САМАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ БАЛАНСИРАНЕ Е ОТПАДНАЛА, ПЛАНЕТАТА НИБИРУ Е ПОЛУЧИЛА ДНЕС УПРАВЛЯВАЩ ИМПУЛС ОТ ЦЕНТЪРА НА ВСЕЛЕНАТА – ПРЕДИЗВИКВАЩ РЕВЕРС НА НЕЙНАТА ТРАЕКТОРИЯ НА ДВИЖЕНИЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА!
Източник: wedjat.ru