СПОМЕНИ ОТ ПРЕДИ “ПОТОПА” – РАЗЛИЧНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА

Инж. Илия МИНЕВ
Предисторията на разумното човечеството на късните неандерталци и кроманьонците (в кватернерния вюрм-уискънсински период – от 350 000 до 70 000 години преди новата ера) крие прекалено много тайни.

Това е естествено – писмените археологически паметници не са в състояние да ни дадат отговор на въпроса:

Какво е ставало на Земята преди повече от 10 000 години преди новата ера?

Към този срок да прибавим и сегашните 2000 “цивилизовани години” и се вижда, че преди около 12 000 години се е случило нещо на нашата Земя, което е довело до рязко намаляване на числеността на нейното човешко население. В най-лошия случай Земята в зоните на сегашния континентален шелф, на площ около 7 милиона квадратни километра, при климат идентичен със сегашния, са живели около 500 милиона души (при по-оптимистични разчети до 4 милиарда души)!

И за някакви си 500-600 години техният брой катастрофално спада до около 4-8 милиона души, за да нарастне бавно и свръх-мъчително в началото на новата ни ера на около 150 – 200 милиона (считано преди 2000 години).

Календарите на всички известни водещи древни цивилизации имат своя изходна точка – начало на летоброене:

Индийският лунно-слънчев календар – 11 653 г. пр. н. е.

Египетският слънчев календар – 11 542 г. пр. н. е.

Асирийският лунен календар – 11 542 пр. н. е.

Календарът на маите в Централна Америка датира от 12 042 г. пр. н. е.

Предположението е, че около това време се е разразила някаква всемирна колизия, довела до ужасяващо унищожаване на човечеството, останало в съзнанието на малцината оцелели люде като “ПОТОПА”!!!

Останали спомени, много спомени … после малко спомени, накрая ги забравили и дори забравили да си вземат поука!!!!!

СПОМЕНИ ЗА ДИВНИТЕ СТРАНИ:

“АТЛАНТИДА , ШАМБАЛА, АСГААРД, Тапробана, Офир и …

Древният философ Платон (427 – 347 г. пр. н. е.) записал и предал на човечеството преданието за потъналата всемогъща, островна държава “АТЛАНТИДА”.

Приблизително над 20 000 монографии и публикации, издадени в цял свят от различни автори, предлагат решения на загадката, но тайната така и не е разгадана в наши дни. В описанието на Платон в двата му диалога “Тимей и Критий” този остров – държава е бил върхът на съвършенството.

Той се явявал световен “Критерий за хармония “ между научните знания, приложната техника, военната наука и практика, образец на съвършените транспортни средства и енергетиката, прецизен баланс на цялостната политика и икономика, и в крайна сметка – идеалът на човечеството за начин на живот, поведение и пример за подражание!

Съгласно твърденията на египетските жреци, предали тази легенда на Платон, “Атлантида била много голяма, по-голяма от Европа и Азия, и била заобиколена изцяло от море. Климатът бил топъл, мек и влажен, изобилието на всякакви растения и тревопасни питомни животни способствало за ефективното изхранване на древните “АТЛАНТИ”. Богатството им било изключително голямо! Добивали всякакви цветни, тежки и благородни метали.

Произвеждали специални метални сплави.

Имали винаги евтино твърдо, течно и газообразно гориво, без да е било необходимо да имат ембаргови доставки от Русия, Ирак, Кувейт или Саудитска Арабия и по всяка вероятност “мутрите и борците” при тях били озаптени и вършели полезна работа без много да притесняват съседните примитивни неандерталски племена и кроманьонски народи!!!

Последното изречение може да предизвика лек смях в читателя, но по мнение на автора, критерий за съвършенство е начело на управлението на държавата да стоят колкото се може по-малко “борци, мутри и мутреси”!!!

Естествено по времето на Платон, Русия, САЩ и Арабският свят са били още в далечна проектна фаза и Клинтън заедно с Моника не са се били родили още!!!

И така, който търси останките на древната Атлантида и нейните съкровища в района на остров Хелголанд, в древния Тартесос около Бискайския залив, в Средиземноморието – остров Санторин, остров Малта, остров Крит, в Гренландия или в така наречения “злополучен Бермудски триъгълник”, трябва да се откаже, защото посочените по-горе над 20 000 научни студии описващи колосални по обем проучвания и изследвания в последните 40 години обезкуражават и най-големите оптимисти в това отношение!

Палеонтоложки, археоложки, геоложки и палиноложки данни показват, че древната Атлантида се е закътала толкова добре, че на учения свят му се разкатава майката да го търси къде ли не!

Ако пък някой се надява да открие Атлантида близо до Азорските острови или в района на подводния хребет “Ампер” в средата на Атлантически океан, ще бъде разочарован от още по-подробните проучвания, които показват, че

за последните 70 000 години дъното на Атлантическия океан не се е променило

толкова съществено, че да скрие цял континент с територия по-голяма от 14 милиона квадратни километра – колкото две Европи.

Ако огледаме земния глобус ще видим, че описанието на Платон учудващо точно съвпада с геометрията на повърхността на Южния материк “ Антарктида” ! ?

Но пак, по прецизни геоложки и глациоложки данни получени в резултат на неимоверни по трудност и цена изследвания на хиляди полярни изледователи – геолози, геофизици, геохимици, глациолози, климатолози, инженери и т.н. специалисти е установено, че климатичните характеристики на Южния полюс не са се променяли съществено през последните 9 милиона години!!!

За този дълъг период от време ледниците върху територията на Антарктида са били винаги дебели до 3 км и древния проплио- и дриопитек и “палеоантроп” по това време са висели по клоните на съвсем други места по земното кълбо, но не и на толкова студено място!!!

Същевременно, направените сондажи показват, че преди 19 000 години до към 11 300 година в централните зони на Антарктида, дори и в периферните части е имало буйна растителност, чиито останки са открити в сондажните кернове, във вид на частично овъглени лигнитни пластове !!!???

Оставяме настрана различните идеи и налудничави хипотези за суперсветовни катастрофи, нападения на “гадни извънземни”, падане на комети, избухване на свръхнови звезди, преполяризации на земното магнитно поле, обръщане оста на въртене на Земята и какви ли не други видове “Армагедони и Апокалипсиси”!!!

Подобни версии са изследвани в тези над 20 000 публикации и всичките те са тотално оборени!

Земята през последните 70 000 години не се е радвала на суперкосмични катастрофи, които да обърнат целия свят с краката нагоре !

Ерго, всичко си е вървяло по един монотонен начин на бавно и скучно изменение, както в геоложко, така и климатоложко отношение.