СТАНИ БОГАТ

В дните на криза трябва да се използват всички възможни начини за завихряне на торсионните полета, осигуряващи благоденствие.
Първата техника е свързана само с медитация.

Отпуснете се. А сега визуализирайте раздвижването на бизнеса си. Това може да стане, като си представите например набъбването на банковата си сметка, новите договори за поръчка, които ви предлагат всеки ден по телефона, както и приятните емоции, които това предизвиква у вас.
Правете тази ментална настройка сутрин и вечер по 10 минути. Междувременно трябва да яхнете позитивната вълна и да изключите от речника си всички думи, блокиращи вашата антикризисна програма – криза, стагнация, бедност, рецесия и т.н.
Ако някъде около вас ги употребяват, просто си кажете „Това не се отнася за мен!“.
Вторият метод за привличане на богатство се казва Чашата на изобилието.

Вземете една ваза (не пластмасова), чието гърло е достатъчно широко, но по-тясно от средата на съда, за да може в нея богатството лесно да влиза, но трудно да излиза. В нея помолете най-заможния си приятел да сложи клонка или пръст от растение, което вирее в дома му. А вие сдиплете сума, чиито цифри са 988 – например 9 лева и 88 стотинки (може и чужда валута). Завийте ги в червен плат или хартия преди това.
Покрай финикийските знаци в чашата може да поставите полускъпоценни камъни или накити. Накрая ситуирайте вашия магнит за богатство по-далеч от хорските очи, за да не се изтощава силата му. Най-добре в югоизточната част на вашата спалня така, че когато сте в леглото, винаги да е пред погледа ви.