СТРАННАТА СЛУЧКА НА ЧИЧО МИШО

04Ще ви разкажа чудната случка на моя добър приятел – лечител от с. Българево – Михаил Константинов Ангелов, случила се на 13.02.2009 г., петък.
Това лято отидох там. Щом разбрал, че съм в селото, веднага дойде да ми я разкаже.

Оправял наследствен имот с един работник – Гено Х. Нещо го накарало да излезе навън и чул чудна музика, помислил, че идва от съседите, отишъл до тях, но там не се чувало нищо. Върнал се, поогледал се и чак тогава разбрал, че идва отгоре, от небето. Тогава на оградата срещу къщата, която е на 2-3 метра от мястото, нещо започнало да светва и угасва – като огън от нищото. Той отишъл да провери съвсем близо, а то си светвало и угасвало повече от 5 минути. Гледали го с Гено и се чудили. Отишъл, погледнал зад оградата и
ВИДЯЛ ЛИЛАВО СИЯНИЕ, КАТО ОРЕОЛ –
той го нарече полумесец. Изплашили се двамата и влезли в къщата, а там на оградата продължило да светва и угасва още 5-6 пъти, докато накрая угаснало. След това на оградата, където било огънчето, се появила черна ивица около 2 метра дълга и 20 сантиметра широка. Тя започнала бавно да се свива от двата края и накрая изчезнала.
Чудили се много двамата, след което той споделил случката с един свещеник от Балчик. Свещеникът го посъветвал да издигне параклис.
ПРЕДИ ТОВА ЧИЧО МИШО ТЪРСИЛ ВОДА В ДВОРА С БАГЕТИ, НО НИКЪДЕ НЯМАЛО,
а след това сияние на мястото багетите показали вода.
Дойде да ме попита, какво ще му каже Бог – и му се даде, че това е от Св. Дух – за да се уверят хората в божията Сила и Любов.
Каза му се, че
ДО 14.09.2009 Г. ВОДАТА САМА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ
и че е добре, камъкът, върху който се е появила светлинката, да се вгради вдясно на входа, за да се докосва от хората и да ги зарежда.
На камъка видяхме много образи – бяха 7 човека. Чичо Мишо се учуди как водата сама ще излезе, като отдолу има голяма скала.
После се посмяхме за пореден път на тема „Безрезервна Вяра”.
Йорданка Николова