Силата на молитвената енергия побеждава страха

Проблемът със страха може да бъде много неуловим и да ни връхлети ненадейно. Щом човек вижда един образ, предизвикан от страха, е винаги свързан с нежелан резултат.

Страхът да не се провалим, да не поставим себе си и семейството си в затруднено положение, да не загубим своята свобода или човека, който обичаме, да не загубим живота си. Затруднението идва от там, че когато започваме да изпитваме такъв страх, трябва да си дадем сметка, че тези чувства изхождат от една и съща първопричина: това са онези аспекти на нашия живот, които искаме на всяка цена да задържим и да притежаваме!

Щом страхът и гневът произхождат от грижата, че може да загубим нещо, начинът да избегнем тези чувства е, да се освободим от всякакъв негативен резултат, да бъдем независими от изхода.

Да бъдем независими от резултата означава да осъзнаем, че винаги съществува по-висш смисъл, върху който да се основаваме! Ако бъдем силни и винаги мислим и очакваме положителното, ние въздействаме на отрицателната енергия и част от нея се изчиства или тръгва малко по страничен път, измества своето корито, като реката, и се влива в положителния поток, за да се промени.

И тогава чудесата започват да се случват!

Това значи, че с нашата силно-молитвена енергия можем да променим съдбовните си процеси, които са били закодирани по съдба като отрицателни – в положителни. Това наистина е невероятно.

Истината е, че всичко лошо, което ни се случва възниква, защото сме пропуснали определено синхронно събитие, което да ни даде възможност да го избегнем. Трябва да поддържаме полетата си много силни, затова е необходимо винаги да вярваме силно, че ще бъдем избавени от подобни проблеми. В някои случаи ще пропуснем нещо, защото човешкото познание е непълно и ние можем да умрем или да изтърпим мъчения поради липса на информация, но такава е истината! Ако притежаваме цялото познание, което хората евентуално ще придобият, не винаги ще можем да бъдем изведени от гибелни ситуации. По този начин можем да запазим дистанция и гъвкавост и да изградим мощно поле на очаквания. Трябва да приемем, че процесът на синхронност не винаги ще ни извежда от пътя на опасността и ще ни помага да знаем предварително какви стъпки да осъществим, защото тази способност е наша Съдба. Ако вярваме в това, то рано или късно ще се превърне в реалност за всички хора.

Колко голяма трябва да е Вярата?

Всички велики мистици твърдят, че е от значение да се действа от позицията на пълната Вяра. Апостол Йоан в нашата Библия описва резултатите от тази Вяра. Поставили го в казан с олио, но той останал незасегнат. Други били оставени между гладни лъвове, но се спасявали. Това не са негови митове, а реалност, плод на Вяра.

Задаваме въпроса: „Колко голяма трябва да е Вярата, за да достигнем такова ниво на недосегаемост?”

Трябва да постигнем Вяра, която да ни издигне по-високо и ако сме изпълнени с молитвено очакване и то е с потвърждение, ние активизираме прогресията на синхронност и издигаме съзнанието и на другите, така че синхронността започва да се изразява и то сетивно в техния живот! По този начин енергията се поддържа на доста високо ниво, а знаем че едновременно до нас са Ангелите, съществата, които са ни дадени до нас от самото раждане и ние трябва да сме много предпазливи с тях. Да не ги забравяме, а да живеем с мисълта, че те ни закрилят и са ни водачи. С нашата Вяра в тях, че те са винаги до нас и с Вярата в Бог ние увеличаваме и тяхната, и нашата енергия и защита, макар и много малко, защото те са творение, което все още е мистично…

Колкото повече се молим и увеличаваме молитвената енергия, толкова повече ние усещаме тяхното Ангелско присъствие. Никога не трябва да ги забравяме или благодарим.

С Вярата и тези същества, Любовта, Обичта, Трудът и Здравето, ние по-лесно ще преодолеем всичко трудно в този живот и ще можем да продължим да живеем в душите на новото поколение, в добрите спомени с ентусиазъм и примери. Така ще им помогнем и на тях, по-лесно да се докоснат до Божественото и увеличат с наша помощ тяхната енергия, минаваща на по-високо ниво.

Така ние, старо и ново поколение, с искрената молитва към Бога ще можем да преодолеем трудностите и сами на себе си помогнем като си удължим живота до 150 години, както е Божията воля!

Амин!

Маргарита Праматарова