Съществувал ли е Иисус?

Красимир Куртев

Бих желал да взема отношение по темата за Иисус Христос.

Първо, преди да започнем да коментираме Иисус, би следвало да си зададем въпроса – Съществувала ли е такава личност, или е закодирана като човек?

В онези смутни времена, когато властта е управлявала, позовавайки се на Божественото, да се говори за планетарни периоди, астрологични знаци и прочие е било наказуемо. Олигархията създава религии за да установи пълно надмощие над народа.

Тъй като само с бич не се управлява един народ, то се е наложило да има божества, които по една или друга причина хората възприемали много повече от законите. Така се раждат религиите, на базата на които, се градят и законодателствата. С течение на времето обаче откриватели разкриват истината, че всъщност това не са божества, а планети, събития, знаци, периоди и т.н.

Йоан Кръстител заплаща с главата си, разкривайки, че всъщност

“човекът” Иисус е ерата на Риби.

Самите евангелия са написани 300 дори и 500 години след т.нар. Христово възкресение. Защо? Защото е било необходимо време да се анализират и изчислят дадените знаци, след което да ги кодират във вид на приказки и притчи. Някои от евангелията са били твърде открити – като например, евангелието от Юда, от Тома, от Мария-Магдалена и автоматически отнети от църквата.

Папа Йоан Павел ІІ обеща да разкрие тези евангелия, но… не доживя.

Кой или какво е Иисус? На арамейски той е Йешуа – “Спасителен лъч” /комета/, в Исляма е наречен “Небесният Иса”, което отново ни отвежда до лъча, в християнството Христос е Спасител и като добавим Иисус – лъч, се получава “Лъчът на спасението”. Влъхвите откриват младенеца по звездата на Давид /лъча/. Всъщност този Лъч е нещо като комета, която в продължение на хиляда земни години отдава енергия на планетите, които пряко влияят на човека.

Какво ще стане, когато този лъч премине? Затъмнение, тоест раждащото се слънцестоене заставайки в съзвездието Кръст, което става в периода 23 – 25 декември навлиза в своя перигей. Затова лъчът, застанал в съзвездието “Кръст”, дава знак, че в три дни /23, 24 и 25 декември/ идва нова ера, ерата на Водолея. Ето как това събитие е кодирано в Марк 14:58: “Ние Го чухме да казва: Аз ще разруша тоя ръкотворен храм, и за три дни ще съградя друг неръкотворен.”

Лъчът “загива” на кръста, всъщност той преминава от едно измерение в друго, така нареченото “Второ пришествие”. Изграждането на въпросния неръкотворен храм е новото творческо мислене, породено от идването на новото измерение. Хилядолетието завършва през 2012 година, но по календара на Хиджра, а не по това летоброене, което в момента ние следваме.

Обобщено,

Иисус не е съществувал като човек, а е герой, закодиран в библейските апокрифи.

Той е вечният Лъч, кометата на хилядолетията, които качват все по-нагоре изобретението на Висшия разум – нас човеците. Дали Иисус е син Божии?

Изразът „човешки син” е бил използван от първите християни със значение на „човек”. Употребата на израза в Стария завет потвърждава този възглед и съобщава, че Иисус е сътворен от Бога човек, който се нуждае от Божията милост.

Изразите „Божий син”, споменати в Евангелието, формират едно от уж основанията за защитниците на вярата в троицата. От векове обаче тази интерпретация носи със себе си големи спорове в християнския свят. „Божий син” е метафоричен израз, широко разпространен сред юдейското общество и често използван за важните личности в обществото.”

Ако някой от вас, читатели, успее да си отговори на въпроса защо император Константин, свиква Втори събор, за да окачестви Иисус като син Божии, ще разбере много тайни. След като на Първия събор тази идея се отхвърля, той кани на Втори събор само онези, които са били “за” твърдението, че Иисус е синът на Бога.

Бих желал да подчертая ясно, че в това мое писание не отхвърлям и не хуля Бог, а давам неща, които по една или друга причина са забулени в тайни. Ние живеем в 21 век и би следвало да осъзнаем, че Библията не е нищо друго освен духовно напътствие за бъдещето.

Горещо се надявам да няма гневни отзиви на моята статия, защото в нея аз не вложих гняв, а изразих правото си на мнение като свободен човек.