ТОПОЛОГИЯ НА ВРЕМЕТО КРЪСТЪТ В ХЕНДАЙ И ФУЛКАНЕЛИ НИ ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ЗА КАТАСТРОФАЛНИ ПРОМЕНИ

Бранимир Добрев, наблюдател на “2012”
Тази тема е свързана с френския алхимик Фулканели и Големия Кръст в Хендай. Неизвестният и анонимен алхимик Фулканели с творбата си „Мистериите на Катедралите” първи фокусира вниманието на света към кръста на гр. Хендай, Франция, който не само показва края на четири ери на индийската система Юга, но и ги свързва с четирите етапа на алхимичното хронологично време.
Съгласно Кръста в Хендай, Желязната ера, или Кали Юга приключва с галактическото зимно равнодействие през 21.12.2012 г.

Съгласно митологията на системата Югаq животът и времето на Земята имат четири етапа.
Първият е Сатя Юга, или Златната ера. Той продължава 1,728,000 години. Това е времето без войни, глад или злини, време на безкрайното блаженство.
Вторият етап е Трета Юга, или Сребърната ера. Също както вторият закон на термодинамиката, или ентропията, нещата тук започват да се влошават и хората се променят. Разпространява се Злото и корупцията по Земята. Този период съгласно Ведическите текстове е от 1,296,000 години.
Третият етап е Дварапа, или бронзовата ера. Това е началото на падението на Човечеството. Корупцията е пълна, Злото е навсякъде и светът е в дисхармония. Времето на тази ера е 864,000 години.
Четвъртата и последна ера е Кали Юга, или Желязната ера. Тя продължава 432,000 години и ние сега сме в нея. Това е времето на пълно Зло и корупция, движещите сили са алчността, войните, гладът и болестите се разнасят по Земята като вълни на смърт и разрушения.
Както се вижда от сравнението на съответните ери, всяка следваща е с една четвърт по-малка от предишната. Това е важно да се запомни.
Според Фулканели и Кръста в Хендай, алхимичните четири ери са представени от четири квадранта от 25,920-годишен цикъл, наречени прецесии на равнодействието. Четирите гравирани на кръста букви „А” според Фулканели са йероглифите на Вселената, а освен това са показани знаците на Земята и Небето във взаимодействие.
Това, което Фулканели показва, е, че прецесията на равноденствието може да се раздели на четири етапа по 6480 години, или закръглени – по 6500 години. Това съвпада със зодиакалния цикъл от 25,920 години, който за този период преминава през Водолей, Телец, Лъв и Скорпион. Тук е мястото да си припомним, че в Книгата на Езекил и Книгата на Откровението се говори за Ангел с четири лица. И така, според Фулканели, в тези две книги от Библията се съдържат предупреждения за големи промени, когато достигнем някои от споменатите четири зодиакални знака.
Както се знае, ние сега навлизаме в Ерата на Водолея. Кръстът в Хендай и Фулканели ни предупреждават за предстоящите огромни промени, които могат да бъдат и катастрофални.
Очевидно е противоречието на алхимичната система на времето и периодите на Хинду Юга. Но ако си представим, че цифрите в Хинду системата са символични, то продължителността им нагледно обяснява как се чувства времето през всеки от периодите. И така
ВРЕМЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА КАЛИ ЮГА, В КОЙТО СМЕ НИЕ, ТЕЧЕ ЧЕТИРИ ПЪТИ ПО-БЪРЗО ОТ ЗЛАТНАТА ЕРА НА САТЯ ЮГА.
Според шаманите в Перу, ние наближаваме Пача Кути, което означава „обръщане на времето”. Те казват, че това ще стане, когато стигнем пресечната точка от скицата -2012 година. Това е и времето, когато свършва Големият календар на Маите.
Кръстът в Хендай изрично ни показва, че достигаме крайната точка на Желязната ера и отново достигаме до 2012 година. Тази година съвпада и с изравняването на Слънцето с Галактическия център и всички тези съвпадения с четирите знака на зодиака обясняват Християнската традиция за посрещане на Края на времената.
Неизвестният строител на кръста е поставил на върха „Х”, като ясен знак за края на старата и начало на новата Златна ера, като преминаване през звездната врата на 2012 година.
Интересно е съвпадението на средната продължителност на човешкия живот от 72 години с хиперсферата и топологията на времето. Необходими са 72 години за преминаването на 1 градус от прецесията на равноденствието /360х72=25,720/. Освен това човешкият живот се дели на четири пероида по 18 години, а във всеки период има 6510 дни. Или до 18 години човек е в Златната ера, до 36 години – в Сребърната, до 54 години – в Бронзовата, а след това до 72 години – в Желязната ера. От 18 до 54 години времето тече бавно, а след това до 72 години годините просто хвърчат.
В основата на всички велики духовни традиции – Египетската, на Инките и Маите, Индо-Тибетската, европейската и даже Кабала, лежат секретни знания за алхимията на времето. Недокоснати от нарастващите изисквания, напрежения и скоростта на съвременния свят, нашите предци са живели в единство с Мистериите. Една от тях е, че времето не е инертно или линейно, но протича на големи трансформиращи се цикли. Алхимиците от Египет и Средновековна Европа са знаели, че времето тече на цикли с голяма продължителност, като всяка част от цикъла е имала своя характеристика. Тази характеристика е оформяла и реформирала света. Когато циклите на времето се сменят, и събитията тук на Земята се променят.
Секретните учения на мистичните школи на Египет и Гърция са учили, че процесът, наречен прецесия на равноденствието, измерва Великия цикъл или Голямата година. Те знаели, че звездите на небето не са фиксирани. Чрез дълги наблюдения и медитации са установили, че звездите и съзвездията бавно променят местата си в нощното небе. Затова е бил създаден Зодиакът от 12 съзвездия като гигантски часовник на времето. Така са установили, че на Голямата година са необходими 2 160 години, за да премине през всеки знак на Зодиака, а за прецесията трябват 25 920 години да завърши обиколката през всички знаци на Зодиака.
След това те установили, че всеки знак от небесния часовник от 2,160 години води до промяна в качеството на времето и живота на Земята. А всеки квадрант от 6500 години през Везни, Телец, Лъв и Скорпион има още по-силно влияние.
Така Кроманьонският човек се появява преди 26,000 години, когато Земята преминава през Везни, а при преминаването през Лъв преди 13,000 години стават драматични географски промени и настъпва ледников период, през който изчезват мамутът, саблезъбият Тигър и др. Преди 6,500 години, когато Земята е в знака на Телеца, хората започват да отлеждат домашни животни, да строят укрепени градове, да развиват земеделие, да водят войни и да строят градове-държави, които прерастват в монархии.
350-годишният Кръст в Хендай е в двора на местната църва и е символичен паметник, обясняващ нагледно циклите на времето. Великият Космически часовник приключва своето въртене, ние навлизаме в 12 час /знака на Водолея/ и това ще има драматични последици за нас хората и природата. Никой не може да предвиди кога ще започне този процес, колко ще продължи, каква ще бъде степента на промените, но посветените знаят, че това е начало на трансформация на съществуващата цивилизация.
Шаманите на Перу казват, че от Андите ще слязат нови човешки същества, които наричат „Светлинни хора”. Те ще се различават от нас по структура на ДНК и генетично няма да имат нищо общо с нас.
И накрая Кръстът в Хендай е физическо доказателство на вярата на Християните, Розенкрайцерите и алхимиците, че краят на света бързо приближава и ще завърши в огнен облак. Доказателство е вярата на Нострадамус и Библейския код, че огромна планета приближава Земята през 2012 година и нейният знак е Кръста в Хендай.