Техника на концентрация за въздействие на енергийните картини

energyЗа да се получи ефектът от въздействието на енергийните картини, е нужно да се знае техниката на концентрация, казва лечителката Маргарита Праматарова от Благоевград за картините, които рисува с Божията помощ.

Техника на концентрация за картината „Палитра”, публикувана в брой 33 от 28.08.2009 г. на вестник „Психо”. За картината от брой 34 важи същата техника.

pramaКартината Палитра трябва да се гледа – хоризонтално, на ширина.
Но, казва Маргарита, хората би трябвало да усетят и интуитивно как е правилното
положение за действие на картината.

Въздействие от разстояние

Човек застава срещу картината, най-добре седнал, на разстояние около 1 метър, най-много до 2 метра. Концентрацията започва първо с отворени очи, като човекът мислено „обхожда” картината, започвайки от центъра и постепенно, като спирала, обхваща и периферията само по посока на часовниковата стрелка! Така човек „обхожда” 2-3 пъти картината и фокусира върху центъра на изображението.

След това затваря очи и мисловно си представя, че тази цветова гама минава през челото, където е „третото око”, и оттам се разлива по цялото тяло като вълна.

Концентриращият се усеща въздействието на всеки цвят върху орган или система. Усещането е или като цялостно обливане с топлина, или с лека хладина. Картината въздейства на целия организъм.

Ако човек не усети цялостно въздействие като прилив или затопляне, да не се притеснява. Силното светлинно излъчване от картината е закодирано в отделен орган или система, дори да няма контакт.

Въздействие пряко върху част от тялото

Картината може да се постави и върху определена част от тялото – например в зоната на слънчевия сплит, на гърлото, на корема. Цветовете от картината въздействат върху съответната чакра. Всяка чакра си има определен цвят и тя започва да действа върху органите, които тази чакра контролира! Например чакрата на слънчевия сплит работи навсякъде в човешкото тяло.

При завършване на сеанса, човек отваря очи и пак по посока на часовниковата стрелка, но от периферията към центъра „затваря” енергийният канал, тоест завършва там, откъдето е започнал сеанса.

Важно! Картината да се постави така, че да не я огрява слънчева светлина!