УМИРАНЕТО ИЗОБЩО НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Лияна Фероли
Предстои ни масово възкресяване и лекуване с информация

Удивителни лечителски технологии практикуват в Биоинформационния център “Ноосфера” в Москва. Духовните лечители и учени, като академика по информатизация Аркадий Наумович Петров и Игор Виталиевич Арепиев провеждат неврохирургично ефективно лечение на най-тежките и неизлечими досега болести, осъществяват регенерация на отстранени органи. Водят и занятия по самоусъвършенстване за достъп на всички хора по тези методики, провеждат занимания с хора с необичайни способности, свързани с управляемото ясновидство. Това обучение става благодарение на включения в съзнанието им биокомпютър. Преподават и способи за повишаване равнището на човешкото съзнание, дори т.нар. ВЛИЗАНЕ В ЕКРАНА НА СЪЗНАНИЕТО.
Със затворени очи да се вижда ярка бяла точка на черен фон и после с концентрация тя да се разширява в огромен екран по цялото зрително поле. След което мислено се рисува по него и се наблюдават цветните оттенъци. При това влизане в екрана се вижда света, в който отиват душите ни. Там хората са като нас, само че телата им са полупрозрачни и най-вече питат как да стигнат до възкресяването си. Учените им отговарят, че за да се стигне до там, трябва да се задействат няколко роднини и близки на тези хора във физически план, които много искат това да се случи. А колкото повече има такива желаещи, толкова по-лесно и бързо ще премине процесът. А когато броят на възкресените достигне критично равнище,
ЩЕ НАСТЪПИ МАСОВО ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА ВСИЧКИ.
В Русия, освен академик Петров и Арепиев, за възкресяване говорят и академик Грабовой и Владимир Носков в книгата си “Възкресяването – днес и завинаги”.
Нашият учен-физик Божидар Палюшев също пише, че “всички “чудеса”, като прорицанието, възкресяване на мъртви, лекуване на болести и др., са достъпни за практиката на хора, които имат определени качества и знания в тази нова научна област”. Но за тях трябва да се крещи с цяло гърло, казват руските учени, защото само колективното съзнание на всички или на повечето живеещи на Земята е в състояние да сътвори чудо като възкресяването и безсмъртието. В тази връзка е известен хуморът на
американския писател Джеймс Халприн, който казва:
“ХОРАТА СА СИ НАБИЛИ В ГЛАВАТА, ЧЕ СА СМЪРТНИ И СИ МРАТ ПО ИНЕРЦИЯ.”
И е напълно прав. За човека изобщо не е задължително да умира и неизбежността на смъртта ще бъде реална, само докато общественото съзнание допуска тази печална констатация. Но ако хората престанат да мислят, че смъртта е задължителна, просто няма да я има, казва Игор Петров. А Грабовой добавя, че това е напълно възможно, тъй като цялото пространство е проекция на съзнанието.
И безсмъртието е акт на колективното съгласие за вечен живот, за неумиране. Тоест, колективното съзнание трябва да приеме факта на безсмъртието и то от хипотетичната област ще се премести в реалната.
Вярвайки в тези идеи, двамата руски учени Петров и Арепиев лекуват с информация, намират корените на болестите в духовен план, изтръгват ги и така избавят и тялото от физическите страдания. Те са разработили т.нар. BIP/ Биоинформационно програмиране/, което се опира на фракталността на мирозданието. Според него, човекът е част/фрактал/ от информационното поле на Вселената, от нейната духовна същност.
Днешните масови заболявания /инфаркти, инсулти и др./ са резултат от загубването на тази връзка, на смисъла на живота, на духовния комфорт, на духовните опори, са категорични учените-медици.
Игор Виталиевич Арепиев предсказва в “Ноосфера” морфологията и картината на човешки клетки в стъкленици “Петри” със свежи посевки дори от разстояние. Ускорява процеса на делението им в лабораторни условия. Регенерира стволови клетки, които са по-плътни и буквално са наситени с информация , “чете” я като по книга и създава от нея холограма на органа на мястото, където трябва да бъде. После задейства процеса на делене на стволовите клетки, гледа холограмата и органът нараства. Със своята енергия задейства програма за материализация на клетките на органа и те нарастват, делят се по информацията, заложена в холограмата.
Тоест, вместо прибори използва развитото си вътрешно зрение и възстановява органите чрез вкарване на информация за оздравяване.
Петров обяснява, че
ИНФОРМАЦИЯТА Е ИЗКРИВЕНА ФОРМА НА ПРОСТРАНСТВОТО.
Затова трябва да се следят нишките на ДНК и където има пробив, разрив, има и патология, болест. Но щом пробивът се запълни с информация, организмът става здрав, защото преди лечението да стане на енергийно и на физическо ниво, трябва да започне на информационно. После трябва да се изпратят импулси на клетъчното ядро за делене и за възстановяване на разривите.
Тези импулси като лазерни лъчи създават в ядрото мощно свръхналягане и то изтласква от клетката-майка нова миниклетка. Така от ДНК-спиралата тръгва новозаписаната информация като енергия, протича лавинообразно делене на клетките и разривите се запълват.
Лечението става чрез даване на информационен импулс и премахване на клетъчните увреждания със свръхналягане в техните ядра. Именно там е основната енергия под формата на желеподобна маса и тя стига за хиляда години работа на клетките, колкото е и възможността да живее човекът.
Но ние боледуваме, защото не умеем да използваме добре този ресурс и да записваме информацията за здравословното си благополучие в своеобразната перфолента, наречена ДНК, казва академикът-ясновидец Петров. И защото не умеем чрез информационните импулси-лъчи за здраве да запълваме празнините в тази лента. А те дори могат да се предават напред в бъдещето, в което да няма никакво заболяване.