Феноменът Маргарита Праматарова: Молитвата в храма е по-силна от атомна бомба

pray
Папа Йоан Павел е изпадал в транс, получил информация от висши сили

Ще си помогнем взаимно сами, като се стремим да опознаваме собствената си природа, обърнати и към миналото, и към предците, които чакат нашите въпроси и са готови да ни помагат!

Свещеното „сандъче” на българските родове

Информациите за силата и мощта на българския род и ген, които са още затворени, ще се разкрият и без „Сандъчето на Терачина”. В това „сандъче” са положени атрибутите на всички български племена за техните ритуали и богове, когато е трябвало да се покръстят. Но тъй като за Ватикана още не е дошло време да ни върне това „сандъче”, ние пак ще получим информацията чрез археологически разкопки, рисунки и други контакти. При покръстването на българите, цар Борис дава на папата „сандъчето”, което се счита за положителен жест, тъй като се приема християнството. Но това предаване на „сандъчето” има много негативно значение за държавата и за българите, тъй като това на практика е предаване на знамената на племената-родоначалници на българите! Цар Борис позволява да се затрият заедно с децата 62 български рода, които са били цветът на нацията. По-късно, осъзнал какво е сторил, цар Борис много страда от това предателство на родова памет и се затваря в манастир.

Малцина знаят защо предпоследният папа Йоан Павел дойде и посети Рилския манастир. Когато е изпадал в транс,

папа Йоан Павел е получил информация от Висшите сили,

че трябва да върне „сандъчето” с родовата памет на българите. Политиците осуетяват връщането на атрибутите, но папата идва в Рилския манастир, за да измоли прошка от Св. Иван Рилски…

Историята е такава, че винаги трябва да се жертва нещо, да се дава кръв. Но днес е престъпление да получиш власт и пари с жертви. Защото в Космоса са загрижени за нас и е дошло време не чрез войни, а чрез положителни мисли към тези, които сеят смърт да се променят действията към добро. Защото Животът ни е даден от Твореца и никой не може да прекъсва живота на друг. Само Творецът има това право!

Силата на молитвата за взаимопомощ

Най-важното сега е новият начин на мислене, пренагласата и осъвременяване на мисленето.

Всяка мисловна дейност в минали времена трябва да мине през окото на съвременността и оттам да се тръгне към новото.

Всичко трябва да е в името на Доброто, на Любовта и на взаимната помощ!

Една молитва в храма е по-силна дори от атомна бомба. Молитвеният процес може да възбуди енергийните полета на една област, на цялата Земя. Когато човек се моли, трябва да живее с мисълта, че не сам се моли в момента, а че безброй други хора се молят и усещат тази мисловна молитва. И всички хора заедно изпращат молитвената информация на Твореца, за да може да се променят молитвите в едно положително информационно въздействие! Или негативното и разрухата да се превърнат в положително творение!

Можем да обърнем тази шепа негативна енергия, да я накараме да разцъфне в лотос, който да излъчва безброй енергии в жълто-сивосиньо и вселенското лилаво. Тези лъчи, които се излъчват и огряват не само от една дадена област и град, могат да покрият цялата Земя и всяка мисъл стига до Твореца. Оттам всички други Вселени и междувселенски тела участват в разпръскването на тази положителна мисъл! Така се дава информация от един човек до много човеци и много Вселени. Ние ги активираме и ги молим да участват в едно енергийно лъчение, което да осъществява положително мислене не само у един човек или група от хора.

Верижна реакция на молитвата за помощ

Ние активираме целия Междувселенски междумиров свят в една обща молитвена сила, която да промени групи от хора, държави, планети и вселени в едно общо братско всемирно съществуване! Чрез молитвата ще се увеличи защитната енергия, която ще спаси не само нас, но и други Планети и Вселени.

Ако всеки човек прави това, което прави един човек в обикновен молитвен процес, той ще е част от Всемира, от молитвата с голямо заглавие – „Любов и благодарност към Твореца”.

Пак повтарям – с мисълта за помощ у един човек се активират много хора!

Получава се верижна реакция, която не е подвластна на контрол, защото се поема от други въздействия. Има и патология, но когато връзката е много силна и е от положително събрани мисли, никакви други негативи и оръжия не могат да разрушат този позитивен мисловен лъч, защото е подвластен на Твореца!

Всичко в Космоса много бързо се променя!

Намираме се наистина в много сложен период, не е еволюционен само за човека и Земята. Става въпрос за еволюция Междувселенска и затова не трябва да се плашим, че всяка „предсказана” информация за страшни катаклизми ще е точната, истинската. Защото всичко много бързо се променя!

Причината е, че всяка една частичка във Вселената не спира да работи, да дава информация, тя се разделя, събира се с други частички и смятам, че никой не може да каже дали виденията и предсказанията от днес ще са същите след години…

Във Вселената има голямо раздвижване!

И като резултат се получава главоболие, неразположение, защото се пренастройваме към новите информации. И всичко това е ново за човека – той е изплашен, защото не може да приеме промените като пренагласа и еволюция, а го приема като болест. Става въпрос за мисловно пренастройване. Трябва да посрещнем това натоварване като лечебно, като нов начин на мислене и нов живот, нови взаимоотношения и най-същественото – към взаимопомощ!

Взаимовръзката пациент-лекар-феномен ще се засилва!

Имат хората главоболие, но не бива околните постоянно да ги травматизират. Лекарите са в много тежко положение, те го усещат, но не го разбират, че оплакванията не са болест, а е Космична атака и ние не сме много подготвени. Тези нови оплаквания не са нови диагнози и болести, а това е състояние на организма, при което чрез болката да се промени и пренастрои човекът към новия начин на съществуване и мислене!

Връзката пациент-лекар-феномен трябва да се засилва. Когато феноменът усеща неправилно лечение, трябва по един фин начин да поправи лекарите, да ги насочи в правилната посока и най-важното да няма противопоставяне лекуващ-злепоставящ! Защото лошата мисъл се предава и умножава и става пагубна за всички. Лошата помисъл се закодира в подсъзнанието и атакува отрицателно всички.

Алтернативната медицина също е създадена от Твореца, значи тя е необходима и ще се усъвършенства. Иска, не иска официалната медицина и феноменалните способности на посветените хора ще бъдат във взаимопомощ!

Да се ценим взаимно!

Духовните учители ми дават непрекъснато задачи. Много тежко и трудно е да се опитваш мисловно да помогнеш на близките си, на групи от хора, на страната си, на други държави, където гладуват деца. Искам на целия свят да помогна, а сам човек не може! Той е една прашинка и сам трудно може да го направи. Но групово, едновременно мислене може да се помогне.

Разковничето е положителното мислене чрез волята да не се злепоставяме едни – други, а да се ценим!

Трудно е, но трябва да започнем взаимно да си помагаме!

Амин!