Художникът Христо Танев: Всяка империя се разпада, щом ни обърне гръб

Трябва да изпием до дъно горчивата чаша на чуждоземната фалшива демокрация

Христо Танев е роден на 21 септември 1943 г. в Стара Загора. Завършва Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“ специалност стенопис.

Реализирал е над 50 монументални проекта, има повече от 20 самостоятелни изложби в страната и в чужбина. Негово дело са проектите за знаме на градовете Стара Загора, Чирпан, Гълъбово и Димитровград, автор е и на повече от 1000 запазени знака. Христо Танев членува в ЮНЕСКО. Председател е на гражданското сдружение “Приятели на Русия и на православния свят”.

През 1997 г. той, заедно със специалисти и изследователи от обществото ЗИЕЗИКАНАЗ, издава книгата „Азът на българите и националните символи“, където изтъква делото на Константин-Кирил Философ – успял да възроди и систематизира чрез глаголическото писмо древни познания за света, свързани с българската космогония, език и традиции.

– Г-н Танев, във вашите картини се преплитат старобългарски символи и пейзажи от България. Каквo искате да внушите на хората, използвайки тези изразни средства?
– Както словото, така и образът имат своето значение за човека и влияят конкретно върху неговата психика. Това, което е създадено от човека като слово, то си остава в нас. Дали ще е позитивно, или негативно, зависи от случая, защото във всичко има причинно-следствена връзка. Образът има същата функция и задачата на всеки художник е тази – да направи всичко възможно една картина да внуши на зрителя тези неща, които са необходими – да го излекува, образно казано. Както поетът, така и композиторът, така и художникът, така и изпълнителят на танци, всъщност имат ролята да въздействат на хората чрез тези сетивности. Ролята на художника е една – да внуши това нещо. Има константи, които са вечни, исконни, и би следвало да се спазват, както в живота, така и в изкуството. Моята задача е да свържа тези познания, тази мъдрост, която траки, прабългари и славяни са носели в себе си, и да дам образа, който е необходим за медитация.
– Преди известно време вие предложихте да изработите нов герб на България. Какво се случи с този проект?
– Проектът не успя да влезе за обсъждане в Народното събрание. Аз не съжалявам за това, макар че много от хората в тогавашното правителство, независимо от техния цвят, бяха убедени в правотата на моята теза. Може би не можа да влезе, защото не му е дошло времето, защото трябва докрай да изпием горчивата чаша на така наречената чуждоземна и фалшива демокрация. Но гербът е направен и чака своето време.
– През последните години проведохте много задълбочени изследвания върху символите, определящи идентичността на българския род, как мислите, че се отразяват те върху българите, върху развитието на България?
– Ако се направи едно задълбочено изследване на знаковите символи на различните държави, ще се разбере, че има народи, които са белязани с позитивни знаци и в исторически план нещата за тях се развиват благоприятно, но има и други народи, които са белязани с негативни знаци. Има красноречиви примери в това отношение в знаковите системи на много държави – Сърбия, Албания, Русия. Германия например, беше сполетяна от много неблагоприятни процеси, но след като смениха герба на държавата, историческите събития се обърнаха.
– Кои са българските символи?
– Българите трябва да знаят, че орелът и отворената корона са български символи, а в българската знакова система тези символи ги няма. Докато лъвът на българския герб, който е земен символ, всъщност не е наш, той е еврейски символ. А орелът олицетворява духовната връзката между човека и Бога. Сега е времето да се изработи нов герб на България, защото оттук нататък тотемите отпадат. Идва времето на чистите символи, които носят мъдрост, например кръстът.
– Как виждате вие развитието на България?
– Според прабългарския календар, който е един от най-старите в света, до сега ние сме били в един хилядагодишен регресивен цикъл и всички тези -изми – социализми, капитализми, робизми, преди и след Освобождението, са регресивност, както се вижда и от историята. Оттук нататък трябва да дойде едно ново начало, да се създаде нов модел на обществени отношения, ново поведение. Този нов модел трябва да принадлежи на новото поколение българи. Те ще открият фундаментални закони, които ще променят начина на мислене на човека, както и обяснението защо има живот на земята, каква е ролята на всеки човек в света.
Ключът на мъдростта е в българите, в нашия език, който носи целия честотен спектър на словото. Българският език може еднакво добре да съзижда, да изгражда и да разрушава. Интересен факт е разпадането на всички империи. Като започнем от Арабската, Византийската, Османската, Австро-Унгарската и Съветската. И това разпадане става в момента, когато те спират да помагат на българите. Това ще се случи и със задокеанската империя – САЩ, което всъщност вече започна.
– Във връзка с развитието на България и промените, които ще настъпят, какво трябва да знаят българите?
– Българите трябва да знаят, че имат много отговорна задача пред света – трябва да покажат новия модел, да открият новите закони, като един от тези закони е свързан с понятието време, което е различна величина. Това ще направи новото поколение българи.
И това ще е съвсем естествено явление, защото именно в новото поколение е ключът, както за новите закони в Европа, така и за възраждането на тези законите, които са ни водели още от времето на даоизма, орфическите мистерии и др.

Интервю на Силвия Петкова за в-к „Атака”