Александър Наумкин: Огненото зърно на Посева е Кристал на Висшия Дух

Alexander Naumkin

Александър Наумкин е художник и автор на книгите „Калагия” и „Синергетика”. От доста време ексцентричният творец живее в планината, без електричество, не приема посетители и не напуска местообитанието си.
„Калагия“ означава „Власт над Времето”. Това е ново учение, казва Наумкин, защото то се съживява от Пралайя/вечния сън/ до Манватара/Духовно Звездно Възкресение/.
Целта на „Синергетика” пък е да подготви читателя за разкриването на Вечното Неизменно Неизразимо Учение, което е било известно на човечеството с различни имена в древността.

Всички обвивки на Монадата, включително и земната плът, са призвани да пазят Огненото Зърно на Посева и да изпълнят Волята на Всевишния. Тези обвивки, както и самото Огнено Зърно, са достъпни за изучаване и разбиране.
Зад всички обвивки е скрито сърцето на Монадата, в което Всевишният Бог Неназован е вложил Огненото Зърно на Посева. То създава всичките седем обвивки на Монадата. Разположението на обвивките става от най-тънката към все по-плътната, но това трябва да се разбере правилно, осъзнавайки Закона за Свръхнеобходимостта от разсеченото Единство.
Огненото Зърно се нарича още Светилник; съответно, седемте обвивки – седем Светилника от един Светилник.
От всеки от седемте Светилника се пораждат седем пъти по седем тела. Така се осъществява вечният Закон на Отдаването.
Огненото Зърно на Посева представлява Кристал на Висшия Дух и се съдържа в Сърцето на Монадата. Единствено Всевишния Дух знае какъв Замисъл Той е вложил в една или друга Монада. Всяка Монада е отбелязана: на Рафара на всяка Монада има огнен Символ, който гори толкова по-силно, колкото по-добре Монадата изпълнява и въплъщава Замисъла на Всевишния Бог Неназован. Значението на огнения Символ на Рафара на Монадата е известен единствено на Всевишния Бог Неназован по степента в Йерархията на Боговете.
Пътят на Еволюцията е невъобразимо сложен, затова всяка Монада е Еволют на Еволюцията в своята неповторима степен, а едно от въплъщенията на Монадата, нейната идея – e само един Модус на Еволюта. Този Модус е Терминалът (плътното тяло).
Земните условия са страшни и малко пригодни за спонтанно осъществяване на определен етап от Еволюцията, затова и Пътят на въплъщението на Земята е сложен.
Но терминалът е надарен със собствена воля и никой, освен той лично, не може да извърши Подвига на пренасянето на Монадата в други Сфери на Усъвършенстването, напр. в Сферите на Огнения Свят или на други планети в далечни Светове. Така се осъществява Сътрудничеството в обмена на Опита на Построението.
Остава въпросът: на кого предава Монадата натрупванията на своя Опит на Построението във времето на една или друга Нирвана? Планетните Духове не знаят това, но очевидно на Този, който я е създал. Планетните Духове са се появили след създаването на цялото безчетно множество от Монади.
Из книгата на А.Наумкин „Синергетика“