АРАБСКИ ТАЛИСМАН ЗА УСПЕХ

М. Петкова

Изпишете този квадрат с черен химикал на бял лист хартия в петък по изгрев слънце. След като направите това, напишете на гърба на листа своето име, презиме и фамилия. Опушете магическия квадрат с алое или валерианов корен.

Сега кажете 5 пъти следните думи:

„УКАСИМУ ТАВИВ БУДУТ АЛ ХАЗИМ ЗИФУЛМИРАДДИ АННАС ХАКМУ ИДДАС.“

Сложете талисмана в портфейла си и го носете постоянно със себе си. Той привлича благоприятните обстоятелства и ще ви донесе късмет във всяко дело.