АРХАНГЕЛ МИХАИЛ: СЛЕД ЯНУАРИ ВСИЧКИ МАТРИЧНИ КОДОВЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ ОТ ИЗКУСТВЕНИ, МЕСТАТА НА СИЛАТА ЩЕ БЪДАТ СЪВЪРШЕНО РАЗЛИЧНИ

Водещ/В/: Бихме искали да поговорим за изменението във физическата Матрица на Земята. Кои Сили могат да контактуват с нас сега?
Сили/С/: Аз ви приветствам. Аз съм Архангел Михаил. Ще осветя тази тема, тъй като тук има много различни противоречиви знания и е много трудно да бъдат съпоставени, защото тези формати, които ви бяха дадени по-рано, в днешния ден не дават тези необходими знания, които са ви нужни.
В: Благодарим. Въпросът е следният: от 24 август, както вие предадохте чрез Морея, започнаха промените във физическата Матрица на Земята. Бихме искали да узнаем повече за това: какви промени са планирани, какви са сроковете и как ще се случи всичко това?
С: Сама по себе си Гайя е в по-голяма степен Душа, отколкото матрица, тъй като именно Душата проявява такива способности, такива възможности, по отношение на матричните кодове, които вие възприемате като пространство на Земята, като собствен свят. Именно Душата на Гайя създава изпълването и единното пространство с вътрешно съдържание, което вие чувствате като хармония, природа, красота и т.н. Тя създава всичко това, защото тя има този опит, който е привнесла от друга Вселена. Този опит е бил преумножен, обогатен, в това число с помощта на различните исторически периоди на цивилизациите, с издигането на честотните полета на Гайя от енергийното състояние до 5-мерността, после в 4-мерността, след това отново в 5-мерносттта и т.н. Всички тези периоди, така или иначе, са създавали тези пространства, тези илюзорни системи на възприятие за всякакви видове наблюдатели – било то животни или хора, или други същества, които вие възприемате като извънземни цивилизации.
Всички тези формати се създават, за да обогатят условията за съществуване на различните видове наблюдатели и цивилизации, които придобиват своя опит тук и откриват своята същност.
Днес Земята представлява достатъчно сложен конгломерат от обединени в своята основа честотни полета на съзнанието. Вие не можете да си представите Земята без съзнанието, без нейната визуализация, без нейното възприятие. Затова сега Гайя преминава в състояние на собствените си вътрешни възможности, които се измерват като пространство от 5-то измерение.
В настоящия момент Земята е пространство с 4,5-4,6-измерност.
Тези съответствия, естествено, създават проблеми в системата от възприятие на човека, който се е родил и е придобил своя опит в 3-то измерение, т.е. в системата на 3,2-3,5-мерност, каквото е състоянието на болшинството от хората. Именно това обстоятелство създава разногласия и невъзможност за съпоставяне на наблюдателите с полетата на Гайя, тъй като тези матрични кодове, които тя създава, които съдържа и които определя вътре в своето състояние, по честота на вибрациите постоянно напредват и се повишават – в нещо като система за обогатяване. Всеки предмет и всяка система, която вие възприемате като 3-измерен обект в 4-та, а после и в 5-мерност, започва да представлява особено, непостоянно, променливо състояние, което може да бъде определено по различен начин. По-различно се виждат камъните, не само в конфигурация, но и в обем, в цвят и дори във вид на състоянието им. Следователно, човечеството в днешния ден не е готово за такова възприятие, не е готово за системата на подобно определяне на предметите около себе си.
Затова бяха създадени специални пространства, специални филтри и съотношения. Затова, ако говорим за Гайя, то тя продължава пътя на своето издигане и промяна в състоянието.
Що се отнася до 3D-пространството, което вие възприемате като планета Земя, то скоро ще бъде разглобено,
но не според вашите исторически мерки, а по мерките на планетарните системи – това пространство отначало ще бъде запазено за няколко хиляди години, а после постепенно ще се трансформира, ако не бъде използвано в някакви изключителни случаи за повторение на някакви събития.
Следователно, в настоящия момент това състояние на Земята, което вие определяте като изменение, не е нищо повече от трансформация на самата планетарна система в тези съотношения, в тези координатни точки, които изискват промени в енергийните полета.
Действително ще има изменения не само в порталите, не само в енергийните места и не само в пространствените континууми, а ще се промени и съотношението на матричните кодове и съзнанието на човека на базова основа.
Ние планираме да заменим напълно всички матрични кодове на Земята след януари-февруари 2015 г. с трансформативни значения, което представлява особени изкуствено създадени понятия.
Това е нещо, подобно на вашите компютърни холограми. Тези компютърни холограми позволяват на човека да обитава обичайно за него пространство, но не и да усеща енергиите на Душата, енергиите на поривите, които се определят чрез системата Гайя, чрез нейната Душа.
За съжаление, много хора имат непосредствена връзка с тази Душа, особено тези, които са родени в тази система. Тази връзка ще бъде поддържана до момента, в който това все още е възможно, тъй като прекъсването й сега ще създаде ненужен опит. Затова настоящият въпрос е повече, как да определим кои са хората, които имат непосредствена връзка с Душата на Гайя, как да ги съотнесем в новите светове. От една страна тези светове ще бъдат подобни на вашия свят, но ако се вгледате дори сега в системата на това възприятие, което сте имали преди и което съществува в момента, ще видите, че много от първопричиннните кодове вече са изчезнали. Вие чувствате по-малко аромати на улицата, имате по-малко зрителни емоции, които преди са били привнесени във вас като система за определение на пространството.
От една страна има намаляване на определенията, от друга страна у хората се отварят нови способности, нова дълбочина на проникване в пространството, в новите системи от измерения, в новите системи за проникване в 4D-пространството. Всички тези различни нива стоят на два стълба – от една страна съществува човечество, което определя съзнанието си чрез своето възприятие, чрез своите инерционни сценарни планове, стари и нови категории, а от друга страна съществува матрица на Гайя, която върви по своя път. Това не означава, че човечеството спира и няма да се развива или пък ще бъде унищожено. Част от него ще бъде изведена извън пространството за наблюдение чрез различни видове взаимодействия, друга част ще продължи своя път, а трета или ще премине в 4-измерността, или ще остане в 3-измерното пространство.
Състоянието на планетарната матрица на Земята в настоящия момент е такова, че тя не може да издържа деструктивните вибрации, тъй като те са не само антагонистични спрямо построението и повишаването на кодовете, но и противоречат на същността на преустройствените полета, които се организират в система.
Затова Гайя постоянно дава ограничения в системата от събития на хаоса, затова постоянно ограничава тези събития, предлагайки събития, които преди са смятани за потоп и унищожение на цялото човечество. Този сценарен план е бил винаги поддържан от Гайя, но той е невъзможен в настоящия момент, защото човечеството не е преминало опита, не е извървяло пътя и Гайя разбира това.
В:Ще бъде ли продължен опитът на съзнанието в системата на Гайя в 4-то и 5-то измерение?
С: От гледна точка на понятията 4-измерността е прикрепена към Гайя чрез определени вибрационни кодове, но това не е самата планета, не е самата Гайя, не е Малдена. В Учителската система съществуват различни категории за оценка на пространството на планетата Земя. Има пространства от 2-ро измерение и дори по-ниски. От гледна точка на разбирането за системата за наблюдение
планетата Гайя остава само в 4-то измерение, и то в зона на преходното значение, тъй като тази 4-измерност трябва да изведе част от хората на ново ниво за разбиране на пространството.
Единственото, което мога да кажа, е, че този период няма да е бавен – това ще е бърз преход на съзнанието в системата от нови разбирания. Ще бъде нещо като сън – заспивате и се събуждате в друго пространство, но път назад няма. По този начин определен брой хора ще преминат в 4-измерността.
В днешния ден в 4-то измерение придобива опит само този, който е преминал през смъртта.
Преки, транзитни пътища практически не са направени – има само 5-6 такива, които включват почистване на вътрешното състояние, оценка на собственото Аз и статуса на осъзнаването, но те все още са в период на тестване.
Колкото до останалите, това са транзитни пространства с 3-измерно съдържание, в които ще бъдат продължени опитите, необходими за сценариите на деструктивните цивилизации. Тези пространства са краткотрайни и не са прикачени към Гайя в никакъв случай, освен като библиотеки с матрични кодове.
В: Ще бъде ли запазено енергоподаването към Местата на Силата, като Елбрус?
С: В 4-измерността пространството ще бъде построено по съвършено различен начин. Местата на Силата ще носят друг еквивалент. Там ще идват хора, като на училище – за да изучават системата за взаимодействие с полетата, в това число и временните. Това е нещо, като да вземем вашия егрегор Елбрус и да го разгърнем в такова състояние, в което той е в действителност. Вие ще видите многомилионните значения на тези полета, които са го съставяли и формирали в продължение на хилядолетия, само от гледна точка на 4-измерността ще бъде открито, достъпно и понятно.
Затова ще има Места на Силата, но няма да съответстват на тези координати и значения, това ще бъде съвършено друго пространство.
Що се касае до продължаването на това възприятие, което имате, ще видите точно толкова, колкото ще бъде възможно, според споразумението ви с Гайя. Тя в настоящия момент не отказва да съпровожда човечеството, отказва само да се идентифицира с деструктивните енергии.
Това е много голямо противоречие, тъй като върху непреформатираното съзнание на човечеството не може да бъде наставен новият опит, а, за съжаление, в стария опит са привнесени значения на деструктивните енергии – това е при по-голямата част от човечеството. Получава се парадокс: от една страна е необходимо да се направи едно, а от друга – не трябва да се прави. Ето защо, според вашите представи,
Местата на Силата ще съществуват точно толкова, колкото ще съществуват клетките на човешкото тяло в системата Гайя.
Те вече са с по-слабо въздействие, вече започват да се реконструират, в зависимост от функциите, които е необходимо да изпълняват. Например, планината Кайлас изпълнява функция да натрупва деструктивни енергии и аз не ви препоръчвам да се разхождате там в близко време, защото до пролетта на следващата година тя ще бъде източник на много мощни координатни съотношения
От друга страна, Местата на Силата и самото съзнание на човека изобщо не са свързани – това е просто приобщаване към енергийната решетка. Това, което можете да направите, е да прегърнете дърво или да идете в гората и ефектът ще е същият, просто Местата на Силата са голяма библиотека, която през хилядолетното си съществуване е събрала определен еквивалент енергии, които вие архивирате в съзнанието си, после го разопаковате и разтягате в системата на бъдещия си опит и то дори не в този живот, и не в следващия, а по-нататък.
Следователно, сами по себе си Местата на Силата ви се дават за координация на вашите полета на съзнанието, за почистването им, за трансформацията им от гледна точка на новото състояние. Затова жизнеспособността на тези Места трябва да се определя в съвкупност със съзнанието на човека.
Висши Сили – Архангел Михаил
Контактьор – Софоос
Водещ – Сергей Бучик
Източник: Абсолютера
Превод: М. Петкова