АРХАНГЕЛ РАФАЕЛ ДАДЕ МОЛИТВА ЗА ВСЯКАКВИ БОЛЕСТИ

Търновският зограф Стоян нарисува лечебна икона на Архангел Рафаел

Даде се отгоре Стоян Зографа от Велико Търново да нарисува иконата на Архангел Рафаел. Стоян я нарисува и като се помолих, Архангел Рафаел дойде и каза да зографът да сложи от дясно слънцето и да добави цветя и птици, защото той разговаря с тях. След това Рафаел седна на стола и отвори една книга, сгъната на четири, и ми каза, че тази книга му е дадена от Бог и лекува всички болести. Той държи ключа за нея.

Стоян нарисува и книгата – разтворена. После се даде следното послание-молитва:

Свети Архангел Рафаеле, помогни ми. Дари ми с тези ръце лековити лъчи неземни и лечебни. Излекувай ме от всяка болка. Победи мрака в мене. Напътствай Светлината да ме пречисти и зареди с твоите енергии добри.

Лек душата ми намира, щом в очите ти се взира.

Сам Архангел Рафаел освети иконата – много е силна и лекува.

Георги Петков, Горна Оряховица