АСТРАЛНОТО ТЯЛО Е ЕДНА ОТ ДУХОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ДЕТСКИТЕ ИНФЕКЦИИ

Морбили е проява на дисбаланса между ефирното тяло от една страна, и астралното, и “Аз-ът” от друга.

Тази болест донася недостигащата форма, по правило, на децата флегматици и децата, които слабо владеят своето ефирно тяло. Астралното и “Аз-ът” “навлизат и въвеждат ред в ефирното тяло”. Болестта има явно изразен “воден” (оточен) характер. Организмът като, че ли се “наводнява” с течност – очите сълзят, клепачите подпухват, лицето и тялото отичат. Това е важна проява на господството на ефирното тяло. Важна роля в процеса на оздравяването има повишаването на температурата, т.е. астралното тяло. При деца, които не са получили средства, понижаващи температурата, болестта протича по-леко и по-бързо. Температурата, сърбежът, кожните обриви, отоците – всичките стихии, които работят в детето, се намират в процес на преобразуване и развитие.

Скарлатина – това е недостатъчно владеене от детето на неговия топлинен организъм,

в който действа “Аз-ът” (особено при агресивните и холерични деца). Това е такъв период в живота му, когато духовното същество се опитва с особена интензивност да отпечата своето индивидуално начало вътре във физическия организъм. При което “Аз-ът” и астралното тяло активно завладяват физическото тяло и го преработват. Основни прояви на болестта се явяват симтомите на “Аз-а” и астралното тяло: рязко повишаване на температурата, болка в гърлото, сухо лице. За активиране на физическото тяло свидетелства обривът.

Използвана е информация от статията на Наталия Костинская – доктор на медицинските науки към Института по Екология и Медицина в Киев