АТЛАНТИТЕ ОТ ЗЛАТНАТА ПЛАНЕТА: ВЪЗСТАНОВЕТЕ ДЪГОВИДНИЯ СИ МОЗЪК, ЗА ДА ДОСТИГНЕТЕ КВАНТОВО СЪЗНАНИЕ

Звездните Братя и Сестри Атланти разказват, че двете полукълба на главния ни мозък са били обединени с мост под формата на дъга.

Мостът-Дъга, обединяващ двете полукълба на главния мозък, е ефирен течен Кристал.

Този Кристал представлява нашият Дъговиден резонансен мозък, който бе настроен към ноосферата – глобалния Дъговиден Мозък на Земята. Атлантите наричат Ноосферата „Дъговидно Тяло на Осъзнаването” и „Холон на паметта” на нашата планета – орган на Осъзнаването на Земята. Нашият Дъговиден Кристален Мозък бе сънастроен също така и с Дъговидното Тяло на Осъзнаване на нашата Галактика, Слънцето, Слънчевата система и цялата Вселена.

Дясното полукълбо на главния мозък Атлантите наричат „СОЛАРИС”, а лявото – „ПОЛАРИС”.

Между тях е Дъговидният Мозък – ефирен течен кристал, който обединява и интегрира двете полукълба.

Този квантов мозък е инструмент на квантовото съзнание.

Ние сме владели този инструмент в миналото, а сега той активно се възражда, защото генетичната матрица на човека се променя. В бъдеще ние ще притежаваме квантово съзнание и дъговиден мозък. Вече много деца се раждат с обединени полукълба, техният мозък вече се различава от повечето човешки същества. Тези деца притежават космическо съзнание и уникални психически способности, а техните аури блестят с цветовете на дъгата. Новите деца могат да разпростират до безкрайност своите дъговидни полета с помощта на сензорите на Дъговидните Тела, да опознават Вселената, да контактуват с всяка точка от пространството и времето на Безкрайността. Възможностите им са максимално разширени, в сравнение с повечето представители на земното общество.

Новите хора могат интуитивно да управляват времето и пространството на Земята и Вселената, да променят физическата материя, да левитират и да дублират себе си. Техните енергийни тела лекуват генетиката на хиляди човеци на планетата, независимо къде са родени новите деца. Макар да ги наричаме „деца”, сред тях има вече много възрастни хора. Всички те са алтернатива на обичайната за нас реалност и начин на живот на планетарното общество, алтернатива на съвременното общество.

При изкуственото деактивиране на Дъговидния Кристал и разделяне работата на двете полукълба на главния мозък, съзнанието на човека също е станало двоично.

Сега Дъговидният Мозък се възражда и лекува душата и съзнанието на човека.

Но до неотдавна повечето хора на планетата съществуваха осъзнато само в една част от живота, управлявана с психическа програма от едното полукълбо. Втората част от живота оставаше отделена със стена. Вие не можехте да я осъзнаете. Между двете части на човешкия живот трябва да бъде Дъговидният мост. Това разделение на съзнанието е довело до деградация на психическите ви способности. А най-важното ограничение, предизвикано от деактивирането на Дъговидния Мозък /който всъщност е Дъговидният мост между двете полукълба на човешкия главен мозък, между съзнанието на човека и безграничната Вселена) – това е почти пълното изключване на интуицията на човек.

Може да се каже, че едното полукълбо на главния мозък и психическата част на съзнанието, живееща в него, съществуваха в едно измерение, а другата част – в друго. Човек осъзнава максимум 3% от Реалността и това е, от което той може да се възползва на практика в своя живот. А неконтролируемата част на съзнанието и енергията на му до сега бяха подчинени на тези, които много години се грижеха за разтягането сроковете за Пробуждане на Истинското Човешко Същество и идването на Новия Човек – Човек Универсален и Свободен.

От Звездния език на Златната Планета Атлантида думата

„АТЛАНТ” се превежда като ЧОВЕК УНИВЕРСАЛЕН, ЧОВЕК СВОБОДЕН, ЧОВЕК ОСЪЗНАТ.

Всичките три термина в една дума.

Ние не сме отделна раса. Ние сме част от вас. И то по-дъговидната част на Човечеството. Ние нямаме граници на съзнанието, а вашата ДНК, това е нашата генетика, но в друга форма и друго време и пространство.

Предстои ни да работим с вас на тази основа, с материала, който имаме.

Разделянето работата на двете полукълба на мозъка – това е все едно да се постави изолационна преграда между два полярни магнита и да се прекъсне подаването на квантовата енергия на осъзнаване в Дъговидния Мозък, блокирайки каналите за връзка между Дъговидния Кристален Мозък на Човека и Дъговидното Тяло на Земята и Вселената.

Това разделение е причината за създаване на третото измерение, на дуалността и съмнително-разумната цивилизация.

Вие сте потенциално-Разумни. Но, пребивавате в духовно-твоорческо забвение докато не осъзнаете себе си като част от Цялото и Великото Цяло като част от себе си. Докато мислите, че Вашите Учители са отделна от вас част на Вселената. Най-важното изопачаване, повило се в резултат от разрушаването на Дъговидния Кристал в съзнанието на хората или неговото временно блокиране, е това, че интелектът на високотехнологичния свят на Земята е започнал да ви изпреварва в развитието си. Интелектът на високите технологии се е развил по-бързо от духовността на хората.

И това е проблем за вас. Не казваме, че това е лошо. Просто възприятието на Човечеството се обостря по същото време, когато неумолимо се ускорява техногенната активност на Планетата. Дъговидният Мозък е вашата възможност да възприемате Вселената непосредствено. Той е вашият инструмент за Космическо осъзнаване на всички нива за вашия живот. Но това не е признак на вашата духовност, не е признак на сърдечност. Той е само инструмент, но ви е необходим сега. За да можете да пробиете черупката на старото възприятие и да видите Вселената отвътре, в себе си. Тогава вашите сърца ще се отворят, защото ще се докоснат до Красотата и Вечната Истина на Източника. Тогава Земята ще се промени. Ще се промени завинаги и необратимо, защото ще се освободи. Знаете ли какво е Свободна Земя? Помните ли каква беше тя? Помните ли какво е да сте свободни? Какво означава за вас Свободен Човек? Отговорете си на тези въпроси.

Всичко е във вашите ръце и всичко е по силите ви, защото само и единствено Човек решава да бъде свободен или роб, творец или робот. Ние сме вашите Дъговидни Тела, ние сме вас, но живеещи в друго измерение на вашето собствено квантово съзнание.

Вие живеете на Земята в уникални времена. Вие самите, със своето Присъствие, правите тези времена уникални и неповторими. Защото

притежавате способността ДА ТВОРИТЕ РЕАЛНОСТ, да Творите Пространство и Време,

интуитивно вие правите това постоянно. Сега е уместно да се заемете с възстановяването на Дъговидния Мозък, новото обединение на двете полярни радиостанции на Източника в главата ви.

Когато възстановите своя Дъговиден Мозък, вие ще възстановите Дъговидната Стълба и целостта на чистото възприятие. И ще видите пълната картина на случващото се, която може да промените отвътре, не излизайки от дома си. Защото всеки от вас може да се освободи по всяко време, а Земята може да бъде освободена само от вашето ясно Дъговидно Съзнание, заедно със Съзнанието на Вселената. Възстановяването на Дъговидния Мозък е вашето завръщане към самите себе си. Това е обединение на съзнанието ви с вашите сънища. Не с кошмара и хаоса, възникнали от падането на

Дъговидния ви Мост, а с чудесните сънища от вашата вълшебна Реалност на Сила и Красота.

На това място в нашето послание трябва да отговорим на няколко въпроса, които често задавате на нас и на себе си:

Може ли човек да остане себе си, т.е. да съхрани своята индивидуалност и да бъде едно с Източника?

Отговор: Да! Човек е предназначен за това. Всеки от вас е Божествена, Космическа Индивидуалност на Източника. Не говорим за личности. Ще ви се наложи да отхвърлите личността, за да се съедините с вашата висша Същност, с Индивидуалността на Източника, с Космическата Личност. Човекът е микроверсия на самия Източник. И това е главната тайна, заложена във всеки от вас. Източникът е безкрайно многомерен и в същото време Един във всеки от вас, във всяка частица на Същността. Всеки от вас носи Великия отговор на въпроса КОЙ СЪМ АЗ? Всеки от вас е едно от уникалните проявления на Глобалната Многомерна Индивидуалност на Източника. Всеки от вас е Всичко. Какво можете да загубите при сливане с Източника? Само илюзията за самите себе си.

Може ли Човек да бъде биологически безсмъртен? Да живее вечно? Да управлява този процес и своето време?

Отговор: Да! Това е не само ваш шанс, това е ваша пряка възможност, а сега вече и задача. Защо да не се възползвате от този Дар? Но вие сами трябва да достигнете до осъзнаване на своето безсмъртие и съзнателно да трансформирате своето тяло и съзнание.

Ключът към безсмъртието е в разбирането, че няма граници между материя и дух,

между вас и пустотата. Тялото е енергията на вашето съзнание. И това, че я възприемате като груба, нискочестотна и по-плътна, е заблуда, условие на Играта, илюзия. Всичко е вътре във вас.

Вие не сте човешки същества, ВИЕ СТЕ ЕНЕРГИЯ! И тази енергия е безсмъртна и Разумна.

Вие можете да създавате Вечността в своите медитации. Вие можете да я изливате като нектар от вашето сърце. Вие сте Творци на Времето и вие самите сте Великото Време на Земята. Времето ще могат да управляват тези, които са далеч от жаждата за власт. Тези, които успеят да допуснат духовността на Времето през своя Разум, през своите клетки и се слеят с Потока. Когато успеете да танцувате с Дъха на Времето, вие ще ГО ТВОРИТЕ. Това е единственият начин да се управлява Времето.

3. Възможно ли е при възкресение на Дъговидния Мозък, възпламеняване на центровете и връщане на пълния контрол над силата на своята психическа енергия, Човекът да остане на Земята? В системата на обществото, в социума?

Отговор: На Земята – ДА! В системата – НЕ! Само при специални задачи на Мисията. На определен етап системата ще изхвърли такъв човек като чуждо тяло. Той няма да се разбие в камъните на Новата Реалност, защото Духът на Свободата ще го води. Но за да се получи алхимията и да се завърши трансформацията, такъв човек трябва да е далече от социума, политиката и всякакви прояви и нива на системата толкова време, колкото е нужно на съзнанието и на тялото му. Когато Алхимията се случи, Човекът, напълно претопен в Майстор на Осъзнаването, може да се върне, ако поиска, в живота на обществената система.

Майсторът е свободен. Тогава действа само неговият избор. Системата не може да не пропусне човек, притежаваш високо ниво на Осъзнатост. Ще му се отворят всички врати. Ако има особени условия за изпълнение на висшата Мисия, Майсторът се връща в системата.

Работата е в това, че съзнанието на такъв Човек променя цялата Земята, всеки миг, без усилие и напрежение. Той променя света и съответно цялата система само с присъствието си.

Какво не харесва системата в такива хора? Защо те стават неприемливи? Защото присъствието на Пробудения Човек разрушава илюзии и всякакви ограничения.

Следва…

Източник: „Луч времени“ – my.mail.ru