БЕЗСМЪРТИЕТО Е КРЪГ ОТ ПРЕРАЖДАНИЯ

Райна Минкова

Човек идва на Земята с определена мисия, за която е бил предназначен в предишния си живот. Но по една или друга причина не е достигнал своята висша степен на усъвършенстване от гледна точка на знание и практическа мисъл към бъдещето, за да може да види по-ясно своето предназначение: съзидател на един несъвършен живот, наречен просто човешки. Човекът има свое начало като такъв. Това е прераждането от невидимия към видимия свят. Но не във физическото тяло на видимия свят става преходът, а в невидимата духоматерия на антисвета.

Не е възможно по-низше животно да се роди като човек,

защото съществува закон за невидимия преход на духа. Според него не се пренебрегват инстанциите на различните етапи от формирането на мисъл-формата от най-простата при едноклетъчните към най-сложната при маймуната шимпанзе. Това отрича теорията на Дарвин, която се изгражда на принципа на усъвършенстване на физическото тяло, а не градивен продукт на антиматерията, която е двигател в умственото извисяване и израстване на човека.

Началото е заложено в човешка фигура (бебе, родено от космически пришълци, първите жители на Земята) и в нея понякога се извайва животински дух, за да се получи конкретна физиономия от небитието към битието – въплъщение на духа в материята, съществуващи в здраво единство при живите организми на Земята.

Непрекъснатото размножаване на човека е зависимо от антисвета, който отпуска енергия от предишни животи в по-висш следващ живот.

Така се развиват знанието, опитът и предишните способности на дадена духо-материя, която търпи еволюция в образа на човек. Той поема по определения от историята на човешкото съществуване път, като градивен продукт за извършване на мисъл-форма – до извисяването му в планетарен мащаб, а оттам и до интеграция с антисвета, до пълното изграждане на човека-бог, който ще заеме достойно място в историята на прогреса като цяло.

Човек, роден няколко пъти, непрекъснато е подлаган на различни веществени състояния на умствен градивен потенциал. Той се е натрупвал в клетките на ядрото на зародиша. Това са кодовете за послеизява, най-висшата от които е божествената градация на съвършеното единство на дух и материя.

Това е моделът на бъдещия човек – да извиси физически и нравствено своята същност до модел на космически тип човек, способен да твори в името на

извършващия се преход от земни към извънземни цивилизации.

Те съществуват във времето и пространството и чакат усъвършенстването ни, за да се интегрират с човека като братя на еднакво ниво.

Има тенденция извънземни да населят Земята, за да подтикнат преселването на човека на други планети извън Слънчевата система.

Това е бъдеща програма на космическия антисвят, тъй като човечеството не показва достатъчен стремеж за извисяване на духа…

…Безсмъртието е кръг от прераждания, които се извършват в тялото на раждащата се биоматерия в различни етапи на съществуване, т.е. по различно време от 1, 100, 200, 300 и повече години в земни условия. Това зависи и от стремежа на духа за просвета и изява в биоса като тласък на антисвета отвън навътре, или от антиматерията към материята.

Когато усъвършенстването е постигнато и ореолът е осветил главата на човека, преражданията спират,

антисветът започва да извършва своята подготовка за по-нататъшно развитие на човешката същност, която отива в божествения вселенски биос завинаги, където времето тече по-бавно и практически разумните индивиди чувстват вечното си съществуване. Те стават съучастници в грандиозните вселенски процеси.