БЛИЗО ДО ПЕТРА Е ДРЕВНИЯТ ЖРЕЧЕСКИ КОМПЛЕКС НА ТРАКИЙСКИТЕ ВОИНИ

Йорданка Николова

Археолози буквално отмъкнаха златно съкровище под носа на поредната магистрала Струма – това са бойни нагръдници и обици, фиби, и други красиви накити и ценности, както и сребро – край с. Дрен, Разградско. Това са плоски каменни некрополи, като каменните блокове образуват 3 успоредни каменни редици. Предполага се, че е от 8-4 в.пр.н.е. и е служило векове наред – от ранножелязната до късножелязната епоха. Уникалните каменни некрополи са над 300 м и площ 5825, като археолозите с гордост казват, че няма друг такъв световен аналог! За тях находката е уникална и особено за онзи, недобре познат им, период.

Какво още би казал Ти, Господи, за това място?

– Недалеч от Петра (55-60 км северозападно) – духовната столица на траките, но и мястото на древния Пирамидален комплекс – се е намирал военно-жреческият комплекс на тракийските воини, охраняващи древните Пирамиди. Затова там е намерен този техен некропол. Неслучайно са златни техните нагръдници – те са почетни, а не бойни, защото те са жреци от 2-ри клас за охрана на Храмове и Пирамиди не само с бойни изкуства, но и с владеене на магически знания и ритуали.

За огромно съжаление нашата държава не цени древността и веднага е наложила асфалта…

Информацията е от 23.10.12 г.