ВАСИЛИЙ ГОЧ: ЧОВЕКЪТ ВИНАГИ САМ ТВОРИ СВОЯТА СЪДБА И МОЖЕ ДА Я ПРОМЕНЯ, КОГАТО ПОЖЕЛАЕ, НО НЕ ЗНАЕ ТОВА – 2-ра част

– Какво представлява разработената от вас азбука на руническия език? Какъв е принципът на действие на руните и за какви цели те могат да бъдат използвани? Съществуват ли научни потвърждение за ползата от руните?

– Моята азбука на руническия език е създадена на базата на Новия Рунически Строй и се нарича Елорсибо. Той съдържа 32 знака, обединени в три групи от по 10, 12 и 10 знака, които отразяват процесите в развитието на духовния и материалния светове в човека, изразявайки в същото време всички взаимодействия и взаимовръзки, както и опита в Пътя и Съ-Творчеството на човека.

Новият език е формиран по принципа на Дървото. Всяка руна има основен смисъл и това е стволът на дървото. В съчетание с други руни, тя създава короната му. Целта на руническия език е да обедини Словото, думите и мислите на човека, да ни върне към основите на Битието, за да се получи Единна духовна субстанция, основана на Съ-Творчеството.

Геометричните форми на знаците работят като своеобразна антена, която улавя електромагнитните вълни на определена дължина и влияят не само на органите и тъканите на живите същества, но и изобщо на всички процеси, протичащи в живите системи.

Новите руни представляват живо развитие на старите руни на Футарк, в основата им е заложена обаче по-висока степен на хармония, което говори за по-висока степен на проявление на живота.

Изследванията, проведени от катедрата по нормална физиология към Харковския държавен медицински университет, показаха, че нанасянето на Новите руни на екрана на монитора възпрепятства нарушенията в зрението на този, който гледа в монитора, предотвратява развитието на всякакви други нарушения в организма и подмладява тялото.

Резултатите от проучването показаха положителен ефект на всички нива в регулаторните системи на организма, което продължава часове след експеримента – повишават се адаптационните възможности на сърдечно-съдовата система, подобрява се работата на централната нервна система, отчита се положително влияние както на клетъчно, така и на психо-физиологично ниво.

На базата на Новите Руни бяха изобретени хармонизатори и преобразователи, които са удостоени със златни и сребърни медали на Световното изложение за иновации, изследвания и нови технологии „Еврика” в Брюксел. Бе потвърдено благоприятното влияние на рунните хармонизатори върху кръвта и водата в човешкия организъм, както и възстановяване на аурата, което дава възможност те да се използват в биологията, селското стопанство, екологията и здравословното хранене. С помощта на Новите Руни може да се пречиства вода, да се намалява умората и да се предотврати стреса.

Любопитно е, че написването на определени руни на огледалото в автомобила намалява потреблението на гориво с 10%, а работата на двигателя се подобрява.

– Разкажете за комплекса от упражнения „Стил на духа”. Това лечебна методика ли е?

– Във всяка човешка дейност, всяко движение и изменение в положението на тялото се проявяват силите на разрушението или силите на съзиданието. С помощта на моите методи за работа в Причината бяха разработени комплекси от физически упражнения под общото наименование „Стил на Духа”. При създаването им бе използван опитът на източните оздравителни системи, бойни изкуства и знания за топологията на силите, които се проявяват в човека. Главната цел на тези упражнения е не само придобиване на физически сили, но и духовно усъвършенстване – хармонизация и оценка на жизнените сили на човека в потока на Новото време, както и проявлението на силите, водещи към Духа. Комплексът упражнения позволява, при правилно разбиране и практикуване, човек бързо да се приведе в норма без продължителни физически усилия – само за няколко минути.

„Стил на Духа” е актуализиран форма на трансцедентното движение на Духа. Това не е изцелителна методика, а физическа култура.

– Какво представлява причинното тяло на човека?

– Причинното тяло е устойчива холографска форма, изображение на Тоталността посредством Дао. Тялото на душата. Низшият аспект на духовното тяло. Това е способността да се запазваш от живот в живот. В причинното тяло има памет за всичко – минали опитности на човека, но опитът на предците му, на цялото човечество. То е обител на съзнанието, носител на волята. То определя качеството на низшите тела и съдбата на човека.

Причинното тяло няма дефекти, ако енергийните потоци от всяка точка на полето около човека вървят нагоре, минават около главата и свободно се спускат по предната част на тялото към краката, образувайки яйцеобразна аура.

– Всичко ли е предопределено или човек сам твори своята съдба?

– Предопределението е кармата – тя определя месторождението и семейството, условията на физическото развитие и духовното формиране. След това е Духът – той води човека, а неговата съдба се определя от постигнатия в предишни прераждания творчески потенциали, овладени духовни методи и състояния на физическото тяло, както и от способността му да задържа огромни енергии от Духовния свят.

Човекът има свободен избор в своя път, като варианти за развитие на събитията, от които той може да се освободи, само ако е усвоил уроците на съдбата. Човекът винаги сам твори своята съдба и може да я променя когато пожелае, но не знае това.

– Можете ли да назовете основната причина за проблемите на човечеството, чието отстраняване би променило света в положителна посока?

– Търсенията в тази посока са хилядолетни, а отговорът е много прост – трансформация на съзнанието. Съзнанието на човека трябва да премине към по-висша форма – Съ-знание, в което се включват Премъдрост и Истина. Осъзнаването на самия процес на Времето, превключването, преходът от старото към новото – това е Новото време.

Пътят на човека е в Съ-Творчеството, защото то е част от Съ-Времето.

Във връзка с новото състояние на Пространството и Времето влиянието на информацията върху човека многократно се увеличи. Без нови знания, нови подходи към решенията на проблемите човекът просто няма да издържи на напора в новите космически условия. Благополучие на общността може да се постигне само чрез Просвещение.

Основният проблем на човечеството е неосъществяването, към чието отстраняване е насочен Методът на работа в Причината. Ние определяме неосъществяването като метаморфоза на неподобието.

Интервюто е за Дом Солнца

Превод от руски: Анна Димитрова