ВЕРИТИТЕ – МОЩНИ „ЛЕЧИТЕЛИ” НА БОЛЕСТИ, ПРОБЛЕМИ, НЕУСПЕХИ И БЕЗПАРИЧИЕ

Веритите настройват човека на определен програмиран ритъм. Те представляват листчета с нарисувани на тях кръгчета и стрелки, които ги съединяват. Принципът на работа е прост: прокарвате пръсти от кръгче на кръгче – това е лесно действие, което ви настройва на определена вълна, която „очиства” живота ви от проблемите, които ви пречат да осъществите желанията си.

Докато прокарвате пръсти по листа, се извършва мощна самонастройка за идеално развитие на житейския ви сюжет. Иначе казано, вие се „лекувате” от проблеми, болести, неуспехи и безпаричие.

Веритите са мек метод за работа със Съдбата.

„МЪЛЧАЛИВА” ПАРИЧНА ВЕРИТА

Показаната по-долу Верита има много интересно действие – тя е нещо като вряла вода, която се излива върху лед и „удавя” вашите финансови проблеми. Парите започват да запълват тези ниши от вашия живот, които по-рано не сте успявали да покриете, а са ви били нужни.

Прокарвайки пръсти по тази Верита, вие „изтривате” своите дългове и кредити и материалните ви затруднения изчезват.

Преснимайте или прерисувайте изображението на Паричната Верита. Първата Верита е нарисуваната от своята откривателка – Зоя, втората е тази, която ви представяме тук, а когато вие препечатате или прерисувате Веритата, тя ще стане Верита 3. Това е важно уточнение, тъй като на своя лист, с който ще работите, трябва отгоре в дясно да изпишете Верита 3.

С Веритата можете да работите винаги и навсякъде – дори и в градския транспорт или когато легнете да спите. Вземете листа и поставете възглавничката на показалеца на дясната си ръка върху черния кръг в центъра. Сега вървете по стрелките от кръгче на кръгче, бавно, плавно, спирайки за миг върху всяко кръгче.

Когато стигнете до края – второто черно кръгче, което не е свързано със стрелки – поставете върху него възглавничката на средния пръст, а показалеца сложете върху първото черно кръгче в центъра.

Повторете няколко пъти целия „обход”. Колкото по-бързо движите пръстите си по Веритата, толкова по-малко „обходи” е нужно да правите. Желателно е броят на циклите да бъде 1, 3, 7, 13, 17, 35 или 71.

„ГОВОРЕЩА” ПАРИЧНА ВЕРИТА

Това е една от най-силните Верити. Ритуалът, който е свързан с нея, трябва да се изпълнява изключително строго. Почти всички други Верити можете да четете колкото пъти искате, но тази не обича излишъка и невниманието. Не си мислете, че колкото повече работите с нея, толкова повече пари ще ви донесе тя. Можете да четете тази верита не повече от 2 пъти на ден! При това единият път трябва е рано сутринта, а вторият – късно вечерта.

Другата й отличителна черта е, че за разлика от останалите Верити, колкото по-далече от вас отиде/колкото повече хора научат за нея от вас и започнат да работят с нея/, толкова повече пари ще дойдат при вас.

„Говорещата” парична Верита се състои от 2 дъги, а всяка от тях има по 2 спирали. Работата започва от черното кръгче. Поставете който и да е пръст върху него и кажете:

Във Веритата влизам – пари намирам.

Веритата палците ми изгаря, ръцете ми изгаря, сърцето ми гори, с мен говори.

Колкото повече взимам, толкова повече остава.

Ярка светлина, където пари няма, там и мен ме няма.

След това се спускате надолу по лявата Верита до централното кръгче. После поставете пръста, който е през един от този, с който „минавате” по спиралата, на което и да е място на листа, но не и върху рисунката, а водешият пръс сложете в центъра на долната дясна спирала. След това го вдигнете нагоре и завършете в центъра на най-горната дясна спирала. Накрая се върнете в черното кръгче.

Следва…

Източник: hramtu.ru

Превод: М. Петкова