ВЛАДИМИР ПАХОМОВ: ИЗВЪНЗЕМНИТЕ СА БИЛИ ТУК И СА НИ ОСТАВИЛИ КАЛЕНДАР-МАТРИЦА

Владимир Пахомов е роден през 1943 г. в Ярославъл. Завършва Механо-математическия факултет на Московския държавен университет „Михаил Ломоносов“. Професионален математик е. Работил е в Обединения институт за ядрени изследвания. Служил е като офицер в Космическите войски на бившия СССР. Бил е заместник-директор на Института за физико-технически проблеми. Автор е на над 50 научни статии. Руският учен твърди, че е открил кода за достъп към шифър, оставен на Земята преди повече от 6000 г. Изследователят е убеден, че при нас са дошли извънземни и като подарък са ни оставили календар. И са кодирали в него своето послание, но по такъв начин, че то да може да бъде разчетено само от хора, достигнали определена степен на развитие. Това време е настъпило. Математикът смята, че е открил древен информационен обект – матрица, която има невероятни, дори за днешните представи характеристики. Специалистите по информационни технологии ще разберат – в матрицата е използван оригинален метод за цифрово кодиране. Той е толкова добър, че позволява да се съхраняват в цифров вид данни за триизмерни изображения.

– Посланието открих неслучайно, търсих го. Защото бях убеден, че извънземните са посещавали Земята. А ако това е така, то те не може да не са оставили нещо за спомен.

– Откъде тази увереност?

– От древните предания и митове. Много учени не обръщат внимание на съвпадението на отделни факти и сюжети в легендите на различни народи, разделени от океани и пустини – на тези, в които се разказва, че в древни времена Земята е била посещавана от обитатели на други светове.

– И все пак категорично доказателство за подобни „контакти“ и досега не са открити.

– Досега убедителни доказателства за това обаче не е имало, тъй като никой не е знаел къде да ги търси. Прочутият изследовател и пътешественик Ерих фон Деникен е писал: „Ако погледнем повърхността на нашата планета, ще видим, че шансовете да открием следи от пришълци са незначителни. Две трети от нея е заета от вода, останалото е покрито от ледове, огромни пустини и зелени пространства… Космическите пришълци са разбирали това прекрасно. Занимавал ги е проблемът по какъв начин да оставят на технически развития човек доказателства за своето посещение. Каквото и да е било завещанието на извънземните, пред нас на преден план излизаше въпросът за „сейфа“.

– Вие смятате, че календарът е същият този „сейф“?

– Да, смятам. Ще приведа интересен факт. При възкачването си на трона, египетските фараони са давали странна клетва: „Да не се правят в календара никакви промени!“

– Защо? Целта им не е ли била да се запази той в първоначалния си вид?

– В много достигнали до нас древни ръкописи се говори за бога на мъдростта, известен с две имена – Тот и Хермес. Разказва се, че преди да се върне на небето, той написал и внимателно скрил някакви „книги“. До това заключение стигат в труда си „Огледалото на небесата“ изследователите Хенкок и Файя, които цитират предавани с годините думи на бог Тот: „О, вие, свещени книги, направени да бъдат вечни. Останете си нетленни през вековете и бъдете невидими и неоткриваеми за всички хора, които ще ходят по тази земя, докато Небесата, остарели, не породят организми, достойни за вас.“ Писателят Уолтър Скот превежда този откъс на английски и допълва в превода си обяснението:

„Организми – дословно сложни същества, тоест хора, достойни за това да четат книгите на Тот и Хермес.“

Запознал се с тези редове, Пахомов се замисля какво може да бъде вечно и нетленно в продължение на векове? Дори и Големите пирамиди са подложени на разрушение. Нетленно може да бъде само нещо, което не е съвсем материално. Например, информацията. Какво може да се запази с течение на вековете? Може би това, което е свързано с времето и летоброенето, т.е. календара.

Защо посланието в календара е било скрито и невидимо за нас? Защото хората не са разполагали със знания и технология, нужни за неговия „прочит“? Което обаче не им е пречело да го пазят като зеницата на окото си. Ние дори не подозираме, че в празниците, които честваме всяка година, е скрит алгоритъм, запомнян и възпроизвеждан от потомците.

В този смисъл ме порази матрицата на „вечния календар“, открит на стената на Софийския събор в Киев. С нейна помощ може лесно да се определи как е изглеждал или ще изглежда календарът през всяка една година. Да се разбере след 100 години в какъв ден ще се пада рожденият ви ден например. Става дума за таблица на кирилица от ХIII в., която открих на стена на Софийския съборс нейна помощ започнах разшифроването на криптограмата.

– Кога човечеството е получило „привет“» от пришълците?

– Според Библията съвременният календар хората са получили по времето на сътворението на човека. В древния апокриф „Книга на Енох“, а Енох бил седмият от Адама. както пише в Библията, се говори за това как „ангелите“ или „наблюдателите“, както самите те се наричат, изкачили Енох на седмото небе, откъдето той видял „морето малко, като локва“. Обяснили му движението на небесните тела, както и това как да състави календар. „Ангелите му заръчали да записва всичко, „но не за това поколение, а за отдалечено, което ще дойде“

Десет години изследвах структурата на календара, за да намеря това, което е предназначено за това отдалечено поколение.

– По мнението на изследователя, в структурата на календара са включени високо развити математични и астрономични знания, далеч превъзхождащи всичко, което би могло да принадлежи на древните цивилизации.

– Не, не хората са ни го оставили.

– Настоявате, че са пришълците?

– В посланието няма изображения на хора, а закодирани, триизмерни изображения на някакви хуманоиди.

В календара е скрит цикъл, повтаряем на всеки 28 години. Това означава, че през 2005 и през 2033 дните на седмицата се падат на едни и същи дати. Напр. 1 януари е все в събота.

В матрицата обозначенията на дните са чрез ноти.

Съществуването на периода от 28 години не е било тайна за древните. Вечният календар, изображение на който има на Киевския Софийски събор, е от 13 век и преставлява таблица-матрица от 28 клетки. Всичките са обозначени с букви, символизиращи дните на седмицата: от понеделник до неделя, с които трябва да започва годината на цикъла, за всичките 28 години.

От тази матрица, състояща се от 7 реда и 4 колони, извличам информация. Поставях по определен алгоритъм съотвестващите на дните на седмицата числа от календарите за различни години. Една след друга се получаваха други матрици.

Просто в календара няма да откриете никакво послание. По същество то е съставено от символи, които трябва да вземете поединично от календара за конкретната година, ползвайки ключовете към шифъра.

Да ви предупредя, ще се нуждаете от най-сложни изчисления. Наложи ми се да разбия код, имащ 10^38 варианта. Разбира се, без компютъра си нищо нямаше да постигна.

Енох не е крил, че се е срещал с „ангели-пришълци“, които го запознали с календара.

В много от езиците на Земята дните на седмицата са свързани с небесните тела. Напр. в английския Sunday (неделя) е ден на Слънцето, Monday (понеделник) на Луната.

Всичките седем небесни тела (толкова, колкото са били известни на древните астрономи) били вградени в т.нар. „Халдейска редица“, т.е. подредени по реда на нарастване на видимата скорост на движение на тези тела по небето. Точно в този ред са и дните на седмицата, започвайки с неделя, денят на Слънцето.

Можем да се досетим: първото нещо, което изчисли компютърът, беше информацията за Халдейската редица, но не проста, а с неизвестни досега подробности.

Между другото аз получих данни за прецесията на всичките седем небесни тела – как техните оси се движат в пространството, описвайки конуси. На земните жители този феномен е известен от най-дълбока древност. Отнякъде за него са знаели египетските жреци и са разбирали, че в резултата на движението на Земната ос се променя картината на звездното небе. Но са пазели това в тайна за непосветените. А параметрите на прецесията на другите планети са неизвестни дори на съвременните астрономи. Засега няма още апаратура, способна да ги измери. Но тези, които са ни оставили посланието, са ги определили и са счели за необходимо да ни съобщят за това.

– Защо?

– Ами не знам. Възможно е прецесията да е играла или да играе някаква важна роля за нашата цивилизация.

Разбира се, идеята да се заменят дните на седмицата (планетите) в матрицата с ноти е лежала едва ли не на повърхността, нали нотите са също седем. Аз направих допълнителен анализ на посланието, ползвайки се от известните ми вече ключове. И календарът прозвуча с музика, композирана Бог знае от кого. Първата извлечена от посланието мелодия не беше какафония или случаен набор от ноти, а приличаше на приспивна песен.

Странно? Сякаш слушаш нещо неуловимо познато… Приспивните песни на различните народи на Земята си приличат. Всяка друга музика се различава, но тази почти не! Възможно ли е всичките те да са произлезли от тази изпратена ни песен?

– Значи пришълците също са пели?

– По какъв начин звуците са станали достояние на хората, аз не съм изяснил. Но като че ли и нотите са изпратени чрез това послание.

Всъщност вашият вестник /бел.ред.: става дума за „Комсомолская правда”/ писа, че музиката може да убива. Вярвам в това. Сред другите извлечени от посланието мелодии ми попадна една, от която едва не умрях. Главата ми щеше да се „разцепи“ и от болката едвам успях да изключа компютъра.

Следва…

Източник: rootbg.net