ВСЕ ОЩЕ ИМАМЕ ШАНС ЗА СПАСЕНИЕ, НО ТРЯБВА ДА СПРЕМ ДА „ИЗНАСИЛВАМЕ” ГЕЯ

Йорданка Николова

– Господи, чета книгата /бестселър/ на Жозе Душ Сантуш „Седмият печат“ –

потресаваща е!

Въпреки, че е роман, авторът споделя, че всички изследвания и факти са реални и достоверни. В книгата се разказва за тоталните климатични промени и водещото затопляне на Земята, вследствие добива на въглища и нефт от Земята и тяхното изгаряне и като последствие от това – натрупването на въглероден диоксид в атмосферата, което предизвиква парниковия ефект на Земята поради покачването на температурата на Земята и водата на нея. „Защото водите с над 10 градуса покриват над 80% на Земята, което означава, че 80% от водната повърхност губят хранителните си свойства“ – т.е. е мъртва!

Напоследък горяха и горят много гори, разликата между Сахара и екваториалните гори е САМО 4 градуса!

Вече знаем, че се топят снеговете и ледените шапки на Северния и Южен полюси и големият руски климатолог Михаил Будико открил, че снегът отразява по-голямата част от слънчевата светлина, попадаща върху него, което допринася за студения климат. Проблемът обаче е в това, че освободеният въглероден диоксид от горенето на твърдите горива повишава температурата и снегът започва да се топи, при което земята започва да се показва отдолу. „Така Земята започва да поглъща все повече лед и температурата расте. Повишаването на температурата на земята и водите й „унищожава водораслите, а те извличат въглеродния диоксид, към дъната на океаните“.

„Въглеродният диоксид е мощен газ с парников ефект, но той не е най-мощният. Истинският демон е МЕТАНЬТ, който се намира скрит на дъното на морето, или под леда, задържан от високото налягане, или студа. Метанът е 20 пъти по-мощен от въглеродния диоксид, като парников ефект. Но ако температурата се покачи, започва процес, който освобождава метан , изтласквайки го в атмосферата. С изпускането на метана в атмосферата, затоплянето на планетата ще се повиши експоненциално.“

А изпускането на метан е вече започнало с разтопяването на ледовете в Сибирската тундра.

И всичко това се дължи на нас, хората, и огромния ни апетит за повече Енергия – за топлина, за храна и за какво ли още не! Освен това ние системно и без жал изсичаме горите, замърсяваме водите, земята си и въздуха!

В книгата има още много страшни факти за нашия скорошен край, защото лимитът на планетата ни е изчерпан и е най-много до 2100 г., макар че много учени смятат, че е най-много още 25-30 години… Връщането назад е невъзможно!!! Защото един Китай в момента развива свята енергетика, чрез въглищата.

От цялото това наше безумие са изчезнали много животински видове и най-вече насекоми и не случайно Айнщайн казва, че ако загинат пчелите, до 4 години ще изчезне и човечеството. Баба Ванга ни предупреди същото!!!

А на всичкото отгоре и Преходът с неговите катаклизми!

На базата на всичко това, дали, Господи, на човечеството му предстои близък край, както и на тази наша прекрасна Земя!? И наистина ли няма начин да я спасим, а така и нас?

Макар че, ако Го направи наготово, дали пък ние хората ще спрем добива на енергия, както досега, а всичките си вреди на Земята!?

– Дете, дете, освен всички знайни от науката ви неща, има и още нещо – ледовете неслучайно се топят и то не само от парниковия ефект, а и именно заради олекотяването на Земята и промяната на земната и магнитните й оси.

Вие избрахте своя Път, което доведе до големи поражения на Земята – вашата майка. Това направиха и други цивилизации преди вас и се самоунищожиха, но така и вие като тях ще научите своите Уроци! И въпреки всичко все още имате шанс, а това ще стане чрез новите технологии, сваляни, чрез Звездните Мои деца и други Мои Войни на светлината, които все повече набират скорост и преодоляват силите, които нямат интерес да прекъснат добива на петрол и въглища.

До 10 години ще се измислят нови химически технологии, които ще изсмучат въглеродния диоксид от атмосферата

и ще го превърнат в голям енергиен потенциал за гориво в Космоса. Дотогава е добре да разчитате на енергията, добивана от АЕЦ-овете ви!

А вие сега, с промяната на вашите сърца към ПРОШКАТА И ЛЮБОВТА, също ще съдействате за това прочистване на планетата ви и опазване на живота й!

Добре е също така

АКТИВНО ДА ПРОЧИСТВАТЕ ВОДАТА И ПРИРОДАТА не само физически, но и с молитви и с Любов, и така ДА СЕ ЕДИНИТЕ, ЗАЩОТО СТЕ ЕДНО И НЕДЕЛИМО ЦЯЛО!!!

Засаждайте дървета не само на местата на опожарените гори, но и на всички възможни места!

Спрете ПЕСТИЦИДИТЕ в обработката на земята, както и ГМО продуктите.

Дайте шанс на Земята спокойно да „ражда” естествено здрави и чисти деца /реколта/.

Спрете да третирате животните с антибиотици и генни модификации! Вие все още не осъзнавате, че те са ви Дар, но и са приели САМОЖЕРТВАТА за вашето изхранване, затова им БЛАГОДАРЕТЕ, НО НЕ ГИ МЪЧЕТЕ! Само Любовта и признателността ще увеличи добивите от тях!

Спрете „изнасилването” на Гея, извличайки от нея на метали, течни горива, въглища, руди!

Спазвайки всичко това, все още имате шанс!

С много Любов и благослов, ваш св.Отец и св. Си и св.Дух.

АМИН!

Информацията е от 17.04.13 г.