Вълшебствата на Афодзеда

Богинята, която привлича желаните събития и решава проблеми

Символите на Афодзеда, които трябва да изпишете на картонения кръг

М. Петкова

Афодзеда е богиня на времето и затворените пространства. В нейната власт е да съсредоточи на едно място нужните влияния и събития. За да привлечете Афодзеда да ви бъде помощница и покровителка, може да използвате този ритуал.

Първо, трябва да направите олтар на Афодзеда. За него ще са ви нужни: кръгло парче от дънер на хвойново дърво или кръг, изрязан от плътен картон; голяма зелена свещ; парче дебел меден кабел.

Сложете свещта в центъра на картонения кръг. Мушнете единия край на медния кабел в дъното на свещта. Омотайте кабела около основата на свещта, така че да се образува спирала. Спиралата трябва да се направи по посока на часовниковата стрелка, а броят на спиралните кръгове трябва да е 7 или 12. Задължително спазвайте това условие, за да избегнете грешки в работата с енергията на Афодзеда. На картонената повърхност нанесете, както е посочено на изображението по-долу, четирите астрални символа на богинята Афодзеда. Използвайте химикалка или флумастер, който пише червено.

Ако имате някакво желание или проблем, трябва да посветите в тях Афодзеда. За целта запалете свещта, представете си как на края на пламъка й се появяват картините от вашето желание… Представете си как възниква особен поток от енергия, който започва да се движи по свещта надолу, пренасяйки се постепенно върху металната спирала, а от там – започва да се движи по картонения кръг. Така образът на вашето желание вече е създадена. За да се включи силата на Афодзеда към вашите усилия, кажете следното:

Афодзеда, а белом,

Велико създание на мисълта и волята,

ти си тази, чиято власт няма ограничения нито денем, нито нощем.

Моде фалк, биллом, аде фара.

Едос либура, акваде омин даом.

Аз те призовавам като божество,

Афодзедос гибур катамур фебо.

Иде кас, ногама ас пе ро.

Наричам те със светите имена –

Кралица на нощта, Кралица на Луната,

Кралица на звездите, Кралица на небесата,

Кралица на водата, Земята и Слънцето

Ноктата — Афодзеда — Идфора!

Амон фебо, Едос вадат.

Заул аде коме, ваул.

Афодзеда а бе лом.

Покори непокореното и изпълни неизпълнимото!

Докато произнасяте тези думи, си представете, че в стремителното движение на енергийния вихър започва да възниква особена закономерност. И ако преди това цялото това движение се е управлявало и поддържало само със силата на вашето въображение, то сега всичко се случва сякаш от само себе си. От вас вече не се изисква да напрягате вътрешните си сили, защото движението става чрез покровителстващата ви сила на Афодзеда.

Оставете свещта да догори. Заемете се с нещо друго, като от време на време наблюдавате как гори зелената свещ и как се върти енергийният поток. Постарайте се да пропуснете как и кога ще изгасне пламъкът на свещта – отидете в другата стая и останете там по-дълго време. В момента, в който пламъкът угасне, силата на Афодзеда ще поеме проблема в свои ръце. От тук нататък е необходимо да забравите за желанието си и за участието на Афодзеда.

Има и още един, по-лесен вариант за изпълнение на ритуала. Необходимите неща са същите. Запалете свещта, напишете своето желание на лист хартия и сгънете листа на я две и нарисувайте първия астрален знак на богинята. Отново сгънете листа на две и изпишете втория печат на Афодзеда. Направете същото и с третия и четвъртия знак. Когато изпишете и последния печат, изгорете листа на пламъка на свещта и пуснете пепелта му да бъде разнесена от вятъра.