Вярата е убеждение във възможния преход в новата епоха

СЕГАШНИТЕ ТРАНСМУТАЦИИ ЩЕ НАПРАВЯТ ТЯЛОТО И ДУШАТА НА ЧОВЕКА БЕЗСМЪРТНИ
Трябва да избягваме храните, в които е заложен кодът на смъртта

Новата ера за Земята започна още през 1990 г. Най-голямата съпътстваща промяна по този път, според ченелинг, приет от Космическия разум, е свързана с това, че

цикълът на превъплъщенията вече ще бъде резултат на космическа мутация,

а не, както досега, на преселение от едно тяло в друго. И тялото, и душата на човека ще станат безсмъртни в резултат на ставащите сега трансмутации/зареждане с космически енергии/, след което ще се премине и към трансплантации/присаждания/ и енергобиоза на клетъчно ниво. Всичкото това ще намали потребността ни от храна, а по-късно и съвсем ще изчезне, тъй като всички източници на енергия на планетата ни ще бъдат тотално замърсени. В клетките ни ще бъде заложен съвсем нов космически и много по-съвършен код, който ще програмира появата на Шестата коренна раса. Условието да встъпим в нея е само да повярваме в тази промяна и да се почувстваме като част от космическата цялост.

Биосферата вече започва да се отваря за космическото въздействие. А с унищожаването на озоновия слой около земята, радиацията ще изчисти и обнови природните условия. Заедно с това ще се уплътни земната кора и планетата ни ще получи свободен излаз към по-висшите сфери. Тази блага вест, обаче, трябва да подкрепим и с нашето лично участие, макар че намесата отвън ще бъде решителна. Но поне можем да й помогнем с нашата индивидуална еволюция. А желанието ни да я извършим е вече

една твърда заявка да се включим в идващата нова ера чрез усъвършенстването, което е основният вселенски принцип.

А той се осъществява най-успешно с любов, състрадание към ближните и вяра в бъдещето. Много е важно също да се откажем от храните, в които е заложен кодът на смъртта – животинските храни и техните производни. И поне един ден в седмицата да използваме за изчистване чрез гладуване, разтоварване, както и да ограничим обема на храната /до 1% от теглото ни и до 1 литър на ден при тегло до 60 кг. и 1,5 л. над 60 кг/. Всичкото това ще подпомогне организма ни да премине впоследствие и на енергийно хранене. През този адаптационен период не трябва да се занимаваме активно със спорт и тежки физически натоварвания, защото има опасност от кръвоизливи.

Особено трябва да се избягват химическите средства, като лекарствата.

А тези качествени изменения ще бъдат още по-трудни за болните хора. Мнозина ще повръщат при употреба на месо, а могат и да загубват съзнание. Мутацията най-леко ще преживеят децата. А тъй като нивота на радиацията ще надвиши с 50 % допустимите норми, трябва да се пазим и от слънчевите въздействия. Да се има предвид и това, че при изменение облика на земята,

най-опасните места за живот ще бъдат равнините и платата, а също и крайбрежните ивици.

Но пък какви предимства дава този времеви скок – успелите да го направят ще вкусят от безсмъртието и да преминават в другия свят, без да им се налага да умират. В света на Шестата раса, описан в Библията като свят, в който

„смъртните ще станат безсмъртни, а тленните – нетленни”.

А човешкият мозък вече ще работи със 100 % от своя капацитет, за разлика от 3-4-те % в днешно време. И с помощта на него ще може да се осъществява интуитивен енергообмен с обкръжаващата го среда. За постигането на всичко това, като за начало, е необходимо да имаме чувство и убеждение в необходимостта и възможността на спасителния план. Затова е така важно да осъзнаем вярата си в него като синоним на живота.