В.В. ХОХЛОВ: ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛЯНЕ – КАПРИЗИ НА ВРЕМЕТО ИЛИ КЛИМАТИЧНИ ВОЙНИ?

Китайски, британски и американски учени алармират, че климатичните промени могат да настъпят по-бързо от сегашните прогнози, предаде Ройтерс.

Китай вече е задминала САЩ като най-големия замърсител с парникови газове в света, като страната е отговорна за една четвърт от общото въглеродно замърсяване, причинено от човечеството.

Учените прогнозират, че светът ще се затопли с около 2 градуса по Целзий в идните десетилетия в резултат на повишените емисии от изкопаеми горива и обезлесяването.

Аномално горещото лято на 2010… Дим от горящи гори и торфища се стеле над обширните равнини на Русия, в задушлив смог са улиците на Москва, в много области с оглед на пожарите е обявена извънредна ситуация. А в Европа се леят проливни дъждове, залети са Полша и Западна Украйна. Гореща зима в Австралия. Лятото на 2011… Отново от жегите пламват пожари и горят гори в Сибир и Далечния Изток, аномално горещо и сухо време над цялата европейска територия на Русия. В Урал е студено, варят проливни дъждове, а лятото прилича на късна есен. В Арктика има гигантски водни площи, свободни от лед. В Антарктида от ледниците се откъсват супер-айсберги с дължина над километър. Този списък на климатични промени, зачестили от началото на новия ХХI век, може да бъде допълван още и още. Но човешкият ум е така устроен, че не му е достатъчно просто да констатира фактите, а трябва да открие и отговор на въпроса: „Защо се случва?“ Освен това, промените в климата вече се превръщат в заплаха за самото съществуване на човешката цивилизация. През последната четвърт на миналото столетие за главен виновник е обявен парниковият ефект, който се предизвиква от увеличеното съдържание така наречените парникови газове в атмосферата, най-съществени от които са газовете въглероден двуокис (въглероден диоксид, СО2) и метан (СН4). Тези газове не провеждат топлината, но пропускат светлината във видимия спектър, затова слънчевата светлина преминава също толкова лесно през атмосферата както и преди, и нагряват земната повърхност, а топлинното излъчване на нагрятата повърхност се поглъща от въпросните газове, от което се затопля атмосферата. Основни източници на изхвърляне на парникови газове в атмосферата са промишлеността, енергетиката, основаваща се на изгарянето на газ, въглища, нефт и нефтени продукти.

През 1997 г. всички страни подписват Протокола от Киото – международен документ, целящ да намали изхвърлянето на парникови газове в атмосферата на Земята. Към 2008 г. Протоколът от Киото е ратифициран от всички страни, с изключение на САЩ, на които се дължат 39% от изхвърлените парникови газове в световен мащаб. Дори без присъединяването на САЩ към прилагането на Протокола от Киото, понастоящем изхвърлянето на газове е намалено и стабилизирано до равнището от 1990 г. Въпреки това, средната температура на планетата продължава да расте, а промените на климата не само не са намалели, а се задълбочават с все по-нарастваща скорост и стават аномални. Плавните и бавни, с малка амплитуда колебания на климатичните условия, обхващащи огромни територии, бяха изместени от резки, бързи, с висока амплитуда изменения на климата в относително малки пространства. Според общите закони на термодинамиката, да не говорим за климатологията, това свидетелства за непрестанно продължаващо покачване на атмосферната енергетика. С други думи, въпреки съкращението на емисиите на парникови газове, в атмосферата на Земята продължават да постъпва и да се натрупва все по-голяма енергия. Откъде се взима тя? И защо мнозинството аномални климатични изменения са станали толкова избирателни – обхващат относително малки области в най-критичното време за селското стопанство, промишлеността и добива на природни ресурси?

Следва…

Превод: Лъчезар Живин

Източник: ecolife.ru