В Триединната Любов трябва да са включени и трите човешки плана – физически, астрален и ментален

Triedinnata lubov_Feroli2

„Моето иго е сладко и Моето бреме е леко“ (Матей 11:29, 30)

„Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен…
и ще намерите почивка за душите си“ (Матей 11:29)

„Чрез обръщане и покой ще се избавите, в безмълвие и
упование ще бъде силата ви.” (Исая 30:15/

Лияна Фероли
Често си мислим, че в днешното тежко време на стрес, несигурност, безпокойство, нямаме много начини да намерим оазис за душите си. Но всъщност, има един много сигурен начин за това и той се казва – духовно съзряване. За него няма възраст, пол, национална или религиозна принадлежност. За това пълно разцъфване на съзнанието е достатъчно да се посветиш най-напред на своя Създател. И в това състояние да разбереш, че
Бог е Силата, която движи света и „господства” чрез Любовта.
Тази, която е неделимото ядро на Съзнанието на съществуването, на света, на Вселената, така, както Слънцето е центърът на Слънчевата система, около който се въртят всички планети.
Любовта е сърцевината на живота и в нея са всички живителни извори, тя е вечната и удивителна лаборатория на живототворението.
Едно много фино, нежно, деликатно и непроменящо се ядро, отвъд което всичко друго се променя /материята, мислите, чувствата…/, но пак по причини, които да те отведат отново там, откъдето си тръгнал.
Всичко около и вътре в нас се случва поради тази движеща живота причина – Любовта. Птиците мътят яйцата си и после хранят малките си от любов. Тревите, цветята, дървесата поникват от крехкото семенце на Любовта, неговият живителен сок се издига по стъбълцата, клоните, стволовете им, кулминира в плодове, чиито семена отново покълват за нов живот. Толкова е мощна нейната сила, че тя може да пресътворява, да трансформира, всеки атом, всяка молекула. Така, както възкресява изгнилото в земята семе, така може да обърне мрака в светлина, злото в добро.
Любовта е първото нещо, което се случва в живота ни.
Още от първия вик на родилката и на рожбата се запалва тази искра, разгаряща се до края на живота, който се явява ново начало, тя все се разгаря, докато не се обедини с нейния всеобхващащ огън. Но това е една непрекъсната работа, воля за сливане, както и едно взаимно партньорство, една грижа за опазване на творението. Затова Бог даде първата работна задача на Адам и Ева да обработват и пазят земята, да я изпълват със соковете на Любовта. И то така, че Божието намерение да е тяхната работа, тяхната мисия. Но ако е различна от Божественото намерение, тя не е плодотворна, не е правилно мотивирана, не носи щастие и удовлетворение. Не е партньорство, не се вмества в естествения житейски ритъм на Същността, на Предназначението. Но и едно предупреждение за всички потомци на Адам и Ева да не се изгубва правилната гледна точка, да не се объркват приоритетите. Едно напомняне, че ако не постигаш целите, въпреки усърдния труд, това не са Божите намерения за теб.
Но пък, когато достигнем до състоянието на увереност в силата на Любовта, вече научаваме, че това се случва само чрез пълното ни себеотдаване. Че при Любовта се отива чрез любов, чрез сливане с нея, отпускане, мир, екстаз, възхищение… Че само в това състояние на пълно претопяване изчезва дуализмът между душата и тялото и може да се стигне до Триединната любов, тази, в която се включва и Духът. Без него може да има съвместен живот, общи интереси, семейство, но не и Любов.
В нея трябва да се включат и трите Плана на човека – физически, астрален и ментален.
В противен случай човекът се стеснява, извращава, вместо да се разширява. Дори нещо повече – той върши престъпление срещу любовта, разхищение на нейната градивна енергия, обременява с негативи и децата, появили се само в резултат на обединените човешки тела и души. В тези случаи без духовното преобразуване и съвибриране чрез единния умствен стремеж към мъдрост, истина, вяра, воля, мистично откровение, унаследяват нарушените от родителите им обективни закони на Вселената.
Без включването на този трети план, менталния, мъжът и жената не са изпълнили Божията воля, Божието намерение.
И лишени от силата на душите си, те не могат да постигнат Триединната любов, според еврейския мистицизъм, да дадат мистичните плодове, напоени с живителния сок на Любовта. А именно
това е пътят на човека към Бога – да изгради в тялото, душата и ума си мистичния храм на Любовта и там да поднесе благоуханните плодове на Триединната любов.
Тази, в която живее, диша и твори Духът. Нейните корени винаги са в небето, оттам се спускат към душата, одухотворяват я, а тя задейства сексуалните центрове, макар че до Триединната любов нерядко може да се достигне и по обратния път между съединилите се в началото на плътско и душевно ниво партньори. Вероятно, пътищата могат да бъдат и повече, нали, все пак,
важна е целта – изграждането на лоното, храма на Божествения Дух и в него да се въплътят чистите, неинкарнирани души.
Тези, които идват като резултат на мистичното сътворчество и сливане в едно дихание, което дава началото на третата душа – душата на Любовта. Затова тя се означава с древноеврейския йероглиф „ХЕ” и с думата „роах”, които означават „Дихание”, както и дух, живот, любов. А Триединната любов е образът на това Дихание, вид форма на богослужение, на въплъщение на Божествения Дух в материята. Най-чистият канал, по който протича Божествената Воля, един от най-важните Божии „инструменти” за съединяване, обединяване, сътворчество с Бога в името на Истината.