В ДНЕШНИЯ БРОЙ 8 НА ВЕСТНИК „ПСИХО“ ОЧАКВАЙТЕ:

ДРУНВАЛО МЕЛХИЗЕДЕК

ПЛАЗМЕНИТЕ СЪЩЕСТВА СА

ПО-НИЗШИ ОТ ХОРАТА

→ стр. 7

ПОЕТЪТ ЦВЕТАН ТОДОРОВ:

Пътят ни към Левски не е външна

„магистрала”, а усещане за

вътрешна идентичност с неговата

същност → стр. 6

АКУПУНКТУРАТА НА НОСА

ПРИВЛИЧА ПАРИ → стр. 9


„ТИТАНИК“ И „КОСТА КОНКОРДИЯ“

– СТРАННИ СХОДСТВА И

ТАЙНСТВЕНОСТ В ДВЕ

КАТАСТРОФИ, РАЗДЕЛЕНИ ОТ 100

ГОДИНИ → стр. 5