ГИМНАСТИКА ЗА ЧАКРИТЕ

МЕДИТАЦИЯ „РОЗОВ ВОАЛ”

Маргарита Петрова – facebook.com

Поемете няколко пъти дълбоко въздух. Усмихнете се. Усетете грациозния танц на розов воал около себе си. Той ви докосва нежно, гали ви по цялото тяло. Движенията му стават все по бързи, по бързи и вие се понасяте в този неземен танц на радостта.

Тръгнете по спиралата. Изкачвате по спиралата, слизате и усещате движението във вас и около себе си все по динамично.

Изкачвате се по спирала изтъкана от розова светлина и се спускате по светлинен златен пилон. Освободете се от всякакви мисли и се оставете в ритъма на този красив танц. Всичко става с ваше желание и с ваше участие. Всяка ваша клетка влиза в контакт с вибрацията и звука на нежния розов цвят. Изпълва се с любов и творчески импулс.

Спускайки се с буйна радост по златния пилон от светлина, вие поздравявате всяка ваша чакра, свързвайки ги в единен канал. Наблюдавайте всеки сигнал, идваш от чакрите по време на тези пътувания. Приемете цветове, форми, аромати и усещайте. Дайте намерение енергийният ви канал да е цял, динамичен, зареден. Вижте как всяка ваша чакра се завърта, усмихва, светва и кореспондира със следващата. Ако срещнете съпротива или забавяне, слизайки по пилона, спрете на това място, поискайте повече енергия да се концентрира там, изпратете любов, усмивка, подарете цвете, стих, мелодия.

Качвайте се по розовата спирала и слизайте по златния стълб докато спускането се извърши без проблем.

След това, слизайки долу, кажете: Аз съм тук, изпълнен/а с безусловна любов, радост и крепко здраве!