ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ Е НАЧАЛОТО НА СПИРАЛАТА – НУЛЕВАТА БОЖЕСТВЕНА ТОЧКА

Дясно ориентираните галактики са вид датчици, събиращи Информация. Нашата Слънчева система е „ключ“ от Всемирния сейф на Знанието, в който са закодирани билиони галактики с „лява“ ориентация

Йорданка Николова

През 90-те години на миналия век стана ясно, че Вселената се разширява и то с ускорение. Но сега се появи основание да се смята, че Вселената вероятно се върти около оста си. Доказателство за този феномен, може би е получил физикът Майкъл Лонго от Мичиганския Университет.

В рамките на проекта Sloan Digital Ski Survey (SOSS) в Мичиганския Университет са изследвани над 15 000 снимки на спираловидни галактики, които се усукват по часовниковата стрелка и обратно – наляво. Изследователите търсели огледална симетрия във Вселената, като предполагали, че „леви“ и „десни“ галактики трябва да има поравно.

Оказало се, че „леви“ има много повече (такива които се движат обратно на часовниковата стрелка). Групата на Лонго погледнала на около 1,2 млрд. светлинни години – аномалията се запазвала.

Последователи на Лонго от Технологичния Университет Лоурънс със специална компютърна програма изследвали 250 000 спирални галактики, поглеждайки на 3,4 млрд. светлинни години във Вселената. И също открили повече „леви“ отколкото „десни“ галактики.

„Резултатите са много мащабни и не могат да се обяснят с някаква случайност“ – казва М. Лонго, – но и те са в противоречие с практически всеобщото мнение, че Вселената е в достатъчно голям мащаб е еднородна и симетрична.“

Учените предполагат: симетрична и еднородна – изотропна – на научен език, Вселената щеше да бъде, ако е възникнала от сферично, симетричен Голям Взрив. А ако тя не е, означава, че нещо е нарушило симетрията в момента на раждането й. Най-вероятно някакво първоначално въртене – срещу посоката на часовниковата стрелка, което е съпроводило Големия Взрив. Спиралните галактики са го запазили.

Къде е точно оста на Вселената и къде се опира? Защо Вселената се върти? Физици и астрономи се затрудняват за тези отговори.

Според някои данни „небесната ос е наклонена под 25 градуса вляво от посоката на Северния полюс на Млечния Път, а според други е наклонена на 60 градуса надясно.

– Какво би ни казал, Ти, Господи, за тази констатация на учените, че Вселената се върти и изобщо не е симетрична? Какво е станало при Големия Взрив, та има много повече „леви“ отколкото „десни“ галактики?

– Дете, дете, Аз вече Съм казвал, че Моята Вселена е ЖИВА, и затова тя не познава покой, а вечно е в движение. Както и Съм ви казвал, че

Вселената е една огромна Спирала, изтъкана от безброй спирали, които започват от Нищото,

после някои от тези спирални галактики отварят своите центрове, наричани от вас „черни дупки“, които са само КОРИДОРИ, през които слънчевите системи преминават към по-висок клас в образованието си, минават в други по-високи нива класове-измерения и така постоянно Спиралата-Вселена се развива и движи, т.е. ЖИВЕЕ.

Големият Взрив, както вие наричате Моето пробуждане за Нов Живот, е и именно начало на Спиралата или Нулевата Моя Точка, след което тази точка полита наляво, задвижена от Моята мисъл-Дъх и така започва цикълът на Спиралата, движена от Моя промисъл и Любов, като неслучайно дясно ориентираните галактики са по-малко. Те са вид датчици, събиращи Информация, а и са повратна точка за „усукването“, а и вашата Слънчева система, която е „ключ“ от Всемирния сейф на Знанието, в което и са закодирани билиони галактики с „лява“ ориентация. Именно една такава галактика е вашата галактика „Млечен път“ с дясна ориентация.

Всъщност Вселената няма ОС, защото въпреки, че изглежда ХАОС, всичко в нея е добре обмислено и подредено.

Пространството между галактиките е един Свръхразум, който преценява, изчислява сборните опитности

и ТАКА определя коя галактика кога да се отвори и прехвърли и на кое ниво поредната Слънчева система. Приключила в масовата си общност и цялост своя пореден, епохален Преход, спиралата в случая участва като съветник на Кармичния съвет и светлинната общност. Защото Слънцата и техните същества са вид ОЦЕНИТЕЛИ на планетната общност и така, ако преценят, че планетите от неговата общност са приключили не само Уроците на конкретната планета, но и тези на планетната общност, започва в цялост слънчево-планетната ТРАНСФОРАМАЦИЯ. И така, това единение преминава в друга галактика, чрез „черната дупка“ за по-висок клас и качествено нови опитности. При преминаването през този коридор Слънцето и планетите му отделят колосална Енергия на Любовта, която захранва галактиката, която напуща, но преди да се влее в друга галактична общност, като силен енергиен тласък тя получава огромен заряд от „матката“ – „черна дупка“.

И така всъщност и дават, но и получават големи дози гориво – ЛЮБОВ – и така всички се единят в Единното Цяло, наричано от вас Бог, т.е. в Мен, а Аз Съм Любов!

АМИН!

Ваш Отец и св. Син и св. Дух!

Информацията е от 12.01.13 г.