ДЖАСМУХИН: 12-те стъпки към създаването на Светлинно тяло и повишаването на Светлинния потенциал

Djasmuheen_12 etapa_3Джасмухин е една от малкото контактьори, достигнали истинско духовно просветление. Тя е в непосредствен контакт с Висшите Йерархии на нашата Вселена.

Може да се каже, че по професия Джасмухин е “космически телепат”. Автор на редица книги, най-известните от които са “Духовният резонанс” и “Хранене с прана”. Тя е приела чрез контакт и съставила книгата “Вдъхновение” том I, “Беседи с Владика Сананда и Възнесените Учители” томове I, II и III. Целта на тези книги е да информират, вдъхновяват и просвещават.

Статии на ексцентричната дама редовно се печатат в австралийските списания “Silver Cord” и “Eagles Wings International”, в американското списание “Sedona” и в хонконгското списание “New Age Magazine”. Всяка година изнася семинари, като гост-лектор в най-различни краища на Земята.

Джасмухин е и една от първите, които с успех прилагат “храненето с прана” на човешкото тяло. Самата тя от 1993 г. живее изключително хранейки се с “течна светлина”. От тогава тя обикаля света с цел да информира все повече хора за техните собствени възможности.

 

Все по-важно става осъзнаването, че по време на планетарния преход на по-високо ниво всички, които обитават енергийното поле на планетата, получават възможност за енергийно изравняване с нея, тъй като тя е жива енергийна система. Този факт ни позволява да разберем по-добре двете теми, описани по-долу.

Първата е, че много от нас изпитват сега същото, което се случва и с планетата –

преминаване през великата трансформация, естествен процес, наречен „създаване на светлинно тяло”. В следващите редове ще бъдат описани различните фази на процеса, които се отразяват и на нашите енергийни тела – често под формата на главоболие, настинки и други леки заболявания.

На второ място, тъй като много хора посрещат с радост настъпващите промени, бих искала да ви предложа няколко практически съвета, които ще ви помогнат съзнателно да построите светлинния потенциал на вашите тела.

Процесът на преход към Светлината е постепенен. Не може на единия ден да сме материя, а на другия – Светлина. Енергийните ни полета трябва да се изпълнят със Светлина и да се пренастроят към нея постепенно, иначе ще изживеем електрическо „изгаряне“. В текста „Откровения от един архангел – възнасяне в 12-то измерение“ архангел Ариел съобщава, че през април 1989 г. цялата кристална структура на материята е била активирана до светлинно тяло от 3-то ниво – за всички обитатели на планетата.

Създаването на светлинното тяло се дължи на настоящия процес на преход на планетата и не е изборен опит или процес.

Съществата, които не желаят да бъдат част от този процес в този момент, ще изберат смърт чрез нещастен случай, природно бедствие или болест.

Както беше посочено по-рано, предречено е, че те ще продължат своя еволюционен цикъл на друга планета, чиято честота е съпоставима с тяхната собствена честота – това не е осъждане – просто такава е променливата природа на енергията.

Според Ариел, светлинното тяло се създава постепенно посредством преобразуване на нашето настоящо физическо тяло, докато то се изменя и абсорбира все повече Светлина. Отново подчертавам, че това е свързано с пренастройване на нашите енергийни полета към по-високите честоти и октави на Светлината. Дадената по-долу информация описва действителните физически процеси и често срещани симптоми, съпътстващи тази промяна.

Всички ние еволюираме и абсорбираме Светлина със свое собствено темпо. Някои работят съзнателно над тези промени, поради което тяхното преобразуване е по-бързо; някои не осъзнават този процес, така че абсорбират Светлина и се променят в тесен синхрон с планетарното изменение. И в двата случая, обаче, създаването на светлинното тяло преминава през няколко нива:

 1. Първо ниво: Тялото губи плътността си.

Общите симптоми на мутацията са грип, главоболие, диария, обриви, болки в мускулите и ставите.

Повечето грипни епидемии са всъщност светлинни епидемии! Изменя се химическият състав на мозъка, функциите на лявото и дясното мозъчно полукълбо се смесват, а хипофизната и епифизната жлеза започват да променят размера си. ДНК структурата и химическите компоненти започват да се изменят и да набират допълнително количество водородни атоми и химически елементи, от които клетките се нуждаят, за да поемат недиференцираната по-интензивна Светлина и да я редуцират до използваеми светлинни кодирания за ДНК-то.

 1. Второ ниво: Етерното тяло се насища със Светлина и освобождава целия си предишен кармичен опит.

Хората могат да се почувстват дезориентирани, както и да изживеят „пристъпи на грип“. „Защо съм тук?” е въпросът, който мнозина започват да си задават. Светлинните и етерните проекции на физическото тяло освобождават 4-измерната структура и предизвикват завъртане в геометрическите проекции на емоционалното, менталното и духовното тяло. Промяната е бърза и мнозина изпитват умора.

 1. Трето ниво: Физическите възприятия се изострят.

Телата започват не само да абсорбират Светлина за собственото си изменение, но също така действат като преобразуватели–декодери на по-интензивните светлинни енергии, постъпващи към планетата. Те започват да работят като едно цяло. Процесът на космическото настройване е вече необратим, както при еластична лента, която е разтеглена максимално, а след това я пускаме, при което тя ще се върне в естественото си състояние.

 1. Четвърто ниво: Фундаментални промени в химическите процеси на тялото и функциите на мозъка.

Симптомите често са главоболие, замъглено зрение, загуба на слуха и понякога болки в гърдите. Кристалните регулатори в етерното тяло не позволяват на съдържащите се в 5-измерната матрица нишки от Светлина в очакване на момента, когато ще могат да бъдат задействани отново. Болката в гърдите се дължи на разширяващите се енергии на сърцето при отварянето му към по-дълбоките нива. Зрението и слуха се пренастройват на нови нива на възприятие. Менталното тяло започва да се чуди дали наистина контролира всичко, а хората изпитват необяснимо да следват зова на Духа си. Нерядко се срещат и проблясъци на телепатия и ясновидство и практически всички започват да изпитват любов и симпатии. Това е време за усещане, оценяване, приемане и благодарност към емоционалното тяло и за обучение как да го контролирате.

 1. Пето ниво: Менталното тяло решава да се пренастрои към зова на Духа.

Съдържанието на сънищата се променя и те стават по-наситени със Светлина. Нередки са случаите и на дежа вю. Мисловният процес става нелинеен. Хората се люшкат между знанието и съмнението. Разбирайки склонността на нашето мислене и поведение към образуване на навици, ние започваме да търсим начини за препрограмирането си в личност, каквато бихме искали да бъдем, а не да продължаваме да използваме тази, която е унаследена от родителите ни, социалното обкръжение и т.н.

Промените изглеждат трайни и ние започваме съзнателно да разпознаваме нещата чрез сърцето си, а не да съдим за тях на основата на „стандартния набор“ реакции.

 1. Шесто ниво: Започваме да привличаме към себе си хора, които хармонично ни подкрепят и дават своя принос за нашето израстване.

Започваме да се питаме кое наистина е реално, запазвайки критичността си по отношение на умствения процес, в степен, в която отъждествяването с другите помага да се закрепят промените. Преоценката на ценностите може да бъде тягостна и неприятна, но тя е неизбежна. Оценяваме по нов начин своите връзки, професия, домашна среда, стил на живот. Настъпва времето да се освободим от ненужното и да продължим напред. Сменяме приятелите си, всичко сякаш е в състояние на постоянна промяна, но ние се чувстваме някак по-леки, по-широки, по-свободни. На този етап светлинният коефициент в съществото ни е 33% – чувстваме се така, сякаш отваряме вътрешните си сетива и ясновидството, ясночуването и т.н. започват да ни се струват нещо нормално и естествено.

 1. Седмо ниво: Сърдечната чакра се отваря още повече.

Започваме по-искрено да проявяваме своите емоции, защото изпитваме непреодолима нужда ПРОСТО ДА БЪДЕМ СЕБЕ СИ! Освобождаваме се от блокажите и старите модели. Настъпва времето за голямо емоционално очистване и невиждана интензивност на преживяванията и се отърваваме от предишния емоционален „багаж”.  Чувстваме се в по-голяма хармония с мига, чувстваме се много присъстващи и носещи се с потока на живота. Често старите взаимоотношения се рушат или коренно се променят, докато ние навлизаме дълбоко в чувствата си и се учим да ги разбираме. Просто няма никакво място за отричане, на което и да било ниво. Забелязваме, че емоционалната ни привързаност към другите изчезва.

Болките в гърдите зачестяват, тъй като сърцето продължава да отваря енергийните си полета. На този етап е добре да се практикува Медитацията на Единната Чакра, тъй като тя ускорява процеса на разширяване на сърцето.

Страхът отстъпва. Енергийните полета на всички тела биват пренастроени посредством сърцето, а когато това се случи, страхът отпада. Усещането за напрежение в челото или в задната част на главата се дължи на отварянето на хипофизната и епифизната жлеза, докато те абсорбират все повече светлина. Когато тези жлези бъдат напълно отворени, активирани и функционират на най-висшето си ниво, остаряването и умирането се прекратяват. Когато епифизната жлеза е напълно отворена, ние изживяваме многоизмерност, но дуалността сякаш нараства, докато я оставяме назад. В някои дни се чувстваме свързани и радостни, а в други изпитваме страх и тревога за оцеляването си.

Мнозина искат да се „възнесат“ и да напуснат планетата, тъй като усещат реална възможност за възнесение, благодарение на задълбочаващата се връзка с Духа. Когато се научим да следваме пътя на радостта, ще разберем, че спасението на планетата е най-достойният път за всеки, който желае да изпита радостта в цялата й пълнота. ВСИЧКО, КОЕТО Е са степените на израстване и отразяват фазите на нашето променящо се възприятие. Що се касае до храненето, започвате да се храните с по-малко, но по-лека и жива храна – на този етап мнозина спират да се хранят с месо и захар и да пият алкохол, тъй като „усещат“ негативното въздействие на тези вещества върху своите енергийни полета.

 1. Осмо ниво: Виждаме Учителя във всичко и всички и сме напълно готови да служим.

Това води до отказ от желанието да спасяваме „всичко ценно” и остава единственото желание – да служим на Божествената Воля.

Епифизната и хипофизната жлеза променят формата си; ако главоболията ви продължават, помолете Съществата, които работят с вас, просто да „намалят скоростта“, тъй като те не усещат болка, или помолете вашия мозък да отделя ендорфин – негов естествен опиат. Мозъкът е напълно активиран – особено главният мозък, „спящият гигант“. Светлината над главата започва да се възприема нещо обикновено. Биват активирани триъгълните „семенни кристали“ в челото и записващи кристали в дясната част на мозъка, наред с 8-та, 9-та и 10-та чакра. Започваме да се прикачваме към езиците на Светлината.

Хипофизната и епифизната жлеза са напълно отворени и заедно образуват „Кивота на Завета“ – дъговиден мост на върха на главата. Той влиза в третото око и действа като дешифриращ механизъм за езиците от по-високите измерения. Може да ви стане трудно да намирате думи, чрез които да се изразявате, тъй като може да сте започнали да мислите в геометрични образи или в звуци. Ако това предизвиква объркване у вас, направете медитацията за обединяването на чакрите и помолете за това посланията да ви бъдат разшифровани и преведени. Отново, вие започвате във все по-голяма степен да осъзнавате обширността и многоизмерността на своята природа, да осъзнавате, че можете да бъдете всичко, което поискате да бъдете, преставате да действате от задължение и взаимоотношенията ви стават надличностни. Думите ви извират от сърцето и душата ви и другите може да се чувстват дезориентирани, когато си имат работа с вас, тъй като вече не ви държат на никакви „кукички“, чрез които да се свържат с вас. Вие действате от едно дълбоко ниво на искреност, с усилена чувствителност и осъзнатост, но въпреки това се чувствате заземени и преобразени. Към този етап е възможно вече изцяло да сте преминали на хранене със Светлина и прана, да не приемате храна от атмосферните сфери и да бъдете здравословно поддържани от етерните.

 1. Девето ниво: Разшифроването на геометричните образи и звуците е все по-успешна.

Духът използва езиците на Светлината, които изменят 6-измерната матрица в нов шаблон за вашето 5-измерно светлинно тяло. При промяната на енергийните полета, тялото ви може да промени формата си. Чувствате се взаимосвързани с всички Същества навсякъде и все по-малко обвързани с мненията на другите. Освобождавате се от желанието и енергията за поддържане на „играта на отделеност и ограничение“ и се чувствате наистина свободни.

По време на 9-то ниво се наблюдава значително спускане на светлинното тяло във физическата форма. Подобно на 3-то и 6-то ниво, по време на това ниво се извършва значителна преоценка, тъй като започваме окончателното да се предаваме на Духа и се превръщаме в инструмент на Божествената воля. На този етап Духът определя какъв да бъде нашият доход, нашата работа, другите същества в живота ни, всичко. Това представлява разтваряне на Его-Аза и, макар да ни изпълва с екстаз, може да е и изключително болезнено. Осъществяването на скока може да ни се струва страшно, независимо че сме еволюирали в продължение на еони, за да достигнем до този момент. Възможно е да се люшкаме напред и назад, придържайки се към старите си зони на комфорт, преди напълно да се предадем – но няма връщане назад и ние трябва да се освободим от всичко.

9-то ниво представлява предаване и след това екстаз; освобождаване от „Аз“-а – осъзнаваме, че, докато от една страна свободната воля е реална, от друга страна тя е илюзия, тъй като ни е дадена, единствено за да ни даде силата да станем Едно с Духа. Страховете за оцеляването ни ни напускат – фокусът е върху Сега и единството. Макар че на повърхността на съзнанието ни могат да изплуват някои страхове, те изглеждат нереални и са лесни за преодоляване. Тъй като се откъсваме от консенсусната реалност, нашите избори и реалност изглеждат нереални на останалите. От 7-мо, 8-мо и 9-то ниво нататък вътрешната ни светлина се излъчва забележимо от нас и ние вече се чувстваме невероятно заземени, свързани, центрирани, изпълнени с предназначение и желаещи единствено да служим. За известно време може да продължите да се люшкате между 8-мо и 9-то ниво – от това да чувствате пълно единство до това отново да сте „ограничено човешко същество“, но това приключва в края на 9-то ниво. Тогава започвате да се чувствате постоянно свързани и да действате от своето Христово ниво, а намерението и мотивацията ви са насочени към най-висшето благо, макар че останалите, поради собствените си комплекси и вътрешни проблеми, не винаги ще изберат да видят това. 9-то ниво укрепва нашето АЗ СЪМ присъствие. Последните три нива обединяват всички енергийни полета. Всички чакри стават една и вие ставате изцяло свързани със своето АЗ СЪМ присъствие.

 1. Десето ниво: Вие сте едно със съзнанието на Източника и знаете, че всичко е възможно.

ДНК-то ви вече не се състои от 2, а от 12 нишки; телепортацията, проявлението и т.н. вече са мигновени. Вашата Меркаба (друго наименование на светлинното тяло) е вече напълно изградена и ви позволява да преминавате през пространството, времето и измеренията с цялото си същество. Тя притежава свое собствено съзнание, което вие трябва да направлявате.

 1. Единадесето ниво: Всички нива на светлинното тяло са изградени и активирани, свързвайки в едно вашето физическо тяло посредством „точки на въртене“. Тези светлинни матрици са разположени по протежение на физическите акупунктурни меридиани и представляват нишки от светлина, които се пресичат в красиви геометрични форми – една нова 5-измерна циркулационна система на Светлината. Клетъчната регенерация е приключила. Времето вече не е линейно, а едновременно – миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно – всички те съществуват паралелно. Не съществува отделеност и вие напълно ще проявите своята визия за Рай на Земята и ще изразите екстаза на Духа. В тази „рамка“ на съзнателна осъзнатост, много хора днес достигат до и създават нови видове светлинно-базирани технологии, нов общностен живот, нови системи на държавно управление и справедливи системи за разпределяне на храната и ресурсите. Всички те са получили специално обучение и умения, за да спомогнат за сътворяването и проявяването на Новия Свят – Златната Епоха.
 2. Дванадесето ниво: Продължава новото Сътворяване на Света и проявление на всичките негови системи.

Свързване с други посветени от 12-то ниво, благодарение на които възникват нови форми на управление, нови финансови и образователни системи, по-добри системи за разпределяне на храната и ресурсите, и т.н., тъй като в последните етапи на възнесението на Земята всичко ще бъде преосмислено и преобразувано, така че всички да могат да съществуват в радост, равенство и хармония. Но този път планетата и нейните обитатели ще са били „изтъкани“ наново от Светлина, за да заблестят в пълната си слава, когато започнат да се разгръщат последните етапи на Божествения План. Планетата ще се превърне в Светлина, ще напусне това измерение и ще навлезе в една многозвездна система, където всеки има светлинно тяло и следва Духа в сиянието на Учителството. Всички паралелни реалности са „изтъкани” наново и са се върнали към Духа, сънастройвайки своята воля с Божествената.

Из книгата на Джасмухин „Духовен резонанс“

Източник: nvris.ucoz.ru

Превод: Анна Димитрова