ДИКТОВКА ОТ УЧИТЕЛЯ: МАГИИТЕ СЕ ПРЕМАХВАТ С ДЯСНАТА РЪКА

Бел.ред.: Тази диктовка е предадена от Учителя чрез Анна Николаева

Уважавай гласа в пустинята. Когато глухите го чуят, небето ще се разцепи на две.

Посрещай винаги изгрева. Когато слепите го видят, земята ще обърне лицето си, което е в сянка – към космическия огън.

Миризмата на безчестните пари е отровна, а на благовонните – лечебна.

В лабиринта към небесното съкровище – следи стенописите.

Камшиците по гърба на всеки един от нас ги брои небесния нумеролог.

Със словата Ми: „Аз Рекох” се отваря божията промисъл.

Мълчанието е посвещение.

Най-опасните хора са тези, които не ги виждаш на светло, а на тъмно са тройно скрити.

Работи с Бруно Грьонинг – той ще ти донесе много светли дни.

Всеки ученик трябва да има план за изправление на своята карма.

Всеки има определено място в живота. Ако човек по своя воля отиде на друго място, в по-гъста среда – започват големи страдания, завръзвания, изпитни и дори летален изход.

Магиите се махат чрез полагане дясната ръка на челото с молитва.

Лечителят с червените лъчи работи от 4 до 7 ч. сутринта. Идва от планетата на Любовта. Със Светлина и Топлина премахва първопричината за болестите.

В пирамидите на злото няма златно сечение.

Понякога ясновидските сънища са от минали животи, а показват за този живот.