Д-Р ВЕНКО ВЪЛЧЕВ: МЕДИЦИНАТА НА БЪДЕЩЕТО ЩЕ СЕ НАСОЧИ КЪМ ВЪТРЕШНИТЕ ЕЗОТЕРИЧНИ ПЛАСТОВЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША И КЪМ ВРЪЗКИТЕ Й С ПРИРОДАТА И БОГА

Д-р Венко Вълчев е един от малкото дипломирани лекари, специализирали в областта на енергийната медицина. Владее редица техники, между които „Чоа Кок Сюи”, „Изис Сейким”, „Силва методика”, резонансно-плазмена медиаторика, радиестезична фитотерапия. Участва като лектор в множество конференции на тема „Духовно езотерично лечение”. Обича досега с природата и природните духове. Провежда практически занятия за лечение на ландшафт. Изследовател на т.нар. „Телурични Зони”. Съосновател е на фейсбук-групата за разпространение на духовни идеи „Деца на Светлината”.

Д-р Вълчев, как виждате медицината на бъдещето? Трансцеденталните методи на лечение ще стават ли все по-актуални?

– Белег за развитието на медицината на бъдещето ще бъде по-ясното разбиране на етиологията на болестите, т.е. причините за възникването им. За да притежава лечебното изкуство по-добро качество на терапия и профилактика, трябва да сме наясно с факторите, които благоприятстват появата на болестите. Днес медицинското съсловие базира своята дейност върху чисто материалистичен инструментариум, основаващ се на развитието на електрониката и нанотехнологиите. За съжаление,

не се обръща достатъчно внимание на взаимовръзките между човешкия индивид, природата, биосферата и космоса.

Според мен, при разглеждането на човешкото същество, в частност неговото здраве, то трябва да се мултиплицира като съвкупност от трансцедентални връзки, общото между които е законът за хармонията и единството между различните части на битието. Приемайки човека като част от това космическо единство, наречено микрокосмос, осъзнаваме, че всяка негативна промяна в хомеостазата /запазването на относителна стабилност на основните физиологични показатели на организма/ на неговото духовно равновесие, на вътрешната му хармония, поражда дискомфорт на физическа плоскост. Именно този процес на копиране и прехвърляне на патология от вътрешния свят на човешката душа върху материалната плоскост на човешкия организъм, довежда до т.нар. болестно състояние. Така разчитането на болестта още на трансцедентална плоскост, ще благоприятства по-ранната диагностика и ще гарантира по-ранен етап за стартиране на успешното лечение. За жалост, всички днешни лечителски методи, с които медицината разполага, водят до временно подобрение на здравното битие на човека. Тази материалистична посока в развитието на медицината в бъдеще е важно да бъде заменена с по-хуманната форма, а именно – обръщане на медицината към вътрешните езотерични пластове на човешката душа и връзките й със заобикалящата я природа и Бога.

– Какво най-вече ни липсва като познание за причиняващите болестта фактори? Мястото на емоциите в това отношение?
– Липсващият елемент, който ни ограничава от към разбиране етиологията на болестта, е невъзможността на душата да резонира с висшите еманации на паралелните светове.

Ако човек е издигнато духовно същество и има способността да надзърта в ефирните слоеве на планетата, той ясно ще забелязва патологичните връзки в енергийните тела, изразяващи се в блокажи върху чакричния и меридианен апарат на ауричното поле.

Ако човек знаеше как да поддържа чисти своите духовни биопараметри, никога не би изпитал признаците на болестта върху себе си.

Емоциите, без съмнение, имат отношение към състоянието здраве/болест. Нашите емоции биха могли да подпомогнат нашето здраве, или обратно, да го увредят. Ако у нас преобладават негативни усещания, то в организма ни се освобождават хормони на страха, като адреналин и норадреналин, които нормално би трябвало да предпазят и приспособят човека, намиращ се в стресова ситуация. Но при един предразположен към соматични оплаквания организъм /примерно наличие на артериална хипертония/, те биха довели до появата на исхемично заболяване от рода на инфаркт или инсулт. И обратно, при преобладаване на положителни емоции, в организма се отделят нервотрансмитери

ендорфини, които притежават благотворни ефекти върху доброто настроение и здравето на човека.

– Отдавна вече се знае, че много важен момент за успешното лечение е и промяната на отношението ни към болестите, като към необходими и изчистващи изпитания. Но дали сме израснали достатъчно, за да го осъзнаем и приложим?

– Смятам, че е дошло време да се научим да се самоанализираме. Да се вглеждаме къде бъркаме в отношенията си с хората около нас. Защото, ако нараняваме своя ближен, ние нараняваме Неговия Създател, който е и наш общ Небесен Отец. Следователно трябва да помним, че когато нанесем вреда на даден човек, в мисловен план се инициира адекватен отговор, посредством деформация на параметрите на нашата собствена съдба. В тази връзка бих казал, че правилното ни отношение към болестите трябва да е неразривно свързано с основния принцип в природата: „Преди всичко не вреди!”

Любещият човек е здрав човек!

– От дълго време говорим и за т.нар. квантов скок в съзнанието, който, вероятно, включва и разбирането, че имаме огромни възможности за самолечение. Еврейските мистици вярват, че „Зохар”/Величието на съществуването/ , Силата в нас, може да бъде събудена и от най-незначителни събития в живота ни. Това случва ли се и кога, на кого?

– Всяко велико събитие в нашия живот е дотолкова случайно, колкото и Слънцето случайно изгрява всеки ден от изток. Хората имат изкривено тълкуване за събитията, ставащи около тях. Примерно, много от хората не вярват в чудеса. Но те съществуват и се проявяват всеки ден в живота ни. Ние не ги забелязваме, понеже мозъкът ни е програмиран да откроява единствено явления, случващи се в материалния диапазон на битието, в което живеем. За щастие, 2002 г. бе ознаменувана с невъобразим скок в квантовата физика, визирам експерименталното доказване на паралелните светове и вселени. Това бе първото стъпало на науката в посока изучаване вътрешните светове в човешката душа. За пръв път бе оспорен абсолютния характер на Нютоновите закони. Бе поставена скоба – допълнение към тривиалния до този момент начин за наблюдение на природата и отчитане на явленията в нея. Ето това са преимуществата на новата квантова наука във времето, в което живеем. Вече е ненаучно да се твърди, че не съществува паралелен разум на нашия в успоредна вселена на нашата, нито пък да се твърди, че е невъзможно да бъде извършен експеримент с пренос на енергиен ресурс по ментален път от едно място на друго, отстоящо от него на хиляди километри. Следователно

човек е способен да върши чудеса не само вътре в самия себе си, вярвайки в Бога, но и да съгражда една красива вселена извън себе си,

помагайки на своите ближни, бидейки в съзвучие с природата около себе си.

Някои индиански шамани виждат болестта като „корупция на душата” и препоръчват духовно лечение. Душата боледува ли изобщо?

Напълно прави са тези индиански шамани, като твърдят, че болестта е корупция на душата. Всяка душа е искра от Великия Божествен Дух на Небето. Този Дух я потапя в материята, с цел тя да усвои редица духовни уроци. След това тя овладява Знанието в различните му форми, придобива необходимата доза Мъдрост и вътрешна красота. Но когато душата пренебрегне закона за Любовта, даден й от Духа, тя се корумпира от към пороци,

тъй като вече става проводник не на духовния закон, а е поробена от изискванията на земните обвързаности на паралелността, в която живее. По този начин тази душа губи красотата на Божествения образ и подобие, която й е дадена още по време на нейното сътворение.

Порочната заземена душа деформира своите духовни параметри и така се превръща в собственост на земната сфера на живот,

в която е попаднала. Посредством векове на превъплъщения в различни паралелности, следвани от пълно прочистване на паметовите следи, Душата започва ново битие, възстановява своята духовна красота, възраждайки се за духовен начин на живот и се съединява по вибрация със своя Велик Небесен Дух.

С какво въздействаме при многото чудодейни случаи на изцеление – с ума, с мислите, с психиката, с емоциите…? На какво най-вече откликва болестно поразената материя?

Човешката душа е по природа Божия, понеже е сътворена от Велики Небесни Духове. Следователно вътре в нея се намират духовни центрове, които резонират в определени моменти с тези Велики духове. Колкото един човек е по-напреднал в духовно отношение, толкова повече той интуитивно усеща изискванията и стремленията на тези светли сили. Следователно, това, с което ние усещаме другите хора, с което те ни привличат или отблъскват, е нашата вибрация. Посредством нея ние сме в състояние да надникнем вътре в енергийните тела на хората, животните, растенията, минералите. Това е чисто физичен феномен, основаващ се на явлението резонанс на индукционното поле.

Издигайки вибрацията на даден човек, ние извършваме чудото на неговото изцеление!

Всъщност, не чудо сме направили, а сме приложили езотерични природни закони, аналогични на тези в Нютоновата физика. По същия начин са изцерявали болни и прокажени Иисус Христос, апостолите, древните херметични жреци и магове Но за да има правилно прилагане на тези закони, е необходимо болестно поразената материя да откликне на призива за изцеление. Т.е. първата стъпка към оздравителния процес е доверието към лекуващия медиатор,

болният трябва да отвори енергийната верига на своето биополе към лечителя.

Втората стъпка е отварянето на болния човек към Космическата оздравитела верига на вселената. С други думи, за да „избяга” болестта от поразения човек,

той трябва да превключи своя енергиен организъм към светлинното поле на лечителя,

като разбира добре, че това поле не е негова собственост. Като цяло

лечителският процес на енергийно равнище е мощно резонансно пулсиращо поле от архангелска сила, ангелски трептения, молитви на светии и въздействия на лечители от паралелните светове.

Така че възвръщането на здравето на болния не зависи от желанията и действията на лечителя. Това е общ ритуален феномен на много духовни същности. Ето защо процесът на изцеление е в пряка зависимост от вярата на болния в Твореца и Подателя на всички духовни и земни блага. Т.е. болният трябва да притежава силна вяра в своя Божествен Отец, тъй като именно Той е главният инициатор на този лечебен ритуал.

И все пак, когато болестта е вече допусната, можем ли да не се идентифицираме с нея и да я ограничим като физическо усещане без медикаменти? И как? Нервните ни импулси подават ли се изобщо на контрол?

За тези наши болни приятели, които биха желали да участват в процеса на собственото си самоизлекуване, бих препоръчал безопасния метод „Хосе Силва”. И все пак

истинското излекуване на тялото няма как да стане, без да е постигнато възстановяване целостта и чистотата на енергийната матрица.

Съществува духовен принцип – здрава енергийна матрица – здраво тяло. А нервните ни импулси, да, всички те се поддават на централен мозъчен контрол, но за целта е необходимо човек да усъвършенствува степента на концентрация на вниманието си.

Кога нашата имунна система не разпознава „врага” в нас и ни поразява с автоимунни заболявания? Ролята на психологичните фактори в този процес?

Погледнато от езотерична гледна точка,

автоимунният процес е налице тогава, когато във вътрешното енергийно тяло на болния човек са превалирали за определено време „чувства за вина” или самовнушения за малоценност.

По този начин човек презарежда своята енергийна система към агресия срещу собствените си соматични клетки.

Друга причина за автоимуннно заболяване може да бъде психичен стрес с огромен праг на интензитет от минало въплъщение на Духа,

в което човекът е намразил и програмирал негативно своето материално съществуване в бъдещето си.

Как се обяснява изцелителната сила на свещените, светите места? Това някакъв вид самолечение ли е?

Не, не е самолечение.

Изцелителната сила на свещените места е в пряка зависимост от индукционното поле на местността. Всички манастири и храмове са строени на своеобразни „акупунктурни енергийни точки” върху земната повърхност.

За да е лечебен един ландшафт, е необходимо наличие върху него на телурични зони. Ролята на медиатора тук е, че умножава посредством своето ментално тяло резонанса на местността, интегрирайки индукционните полета на съществата и душите от паралелните светове с тези, намираши се върху съответната местност. Когато ландшафтът е планински, скалните минерали също засилват резонанса на полето. Ето защо болни хора, поставени върху подобни телурични зони, усещат огромно облекчение в своето здравно състояние. Този феномен се дължи на физичния резонанс между индукционните полета на телуричната зона и енергийните решетки на хората, намиращи се на това място.

– Често битува схващането, че силите на тъмнината причиняват някои болести. Тук от какво познание се нуждаем?
– Причините за изявата на болестите никак не се коренят в Силите на Тъмнината. Болестите са продукт на нашите собствени кармични задължения.

Безпочвено е да обвиняваме дявола за пороците и недостатъците ни. Към Силите на Тъмнината трябва да се отнасяме с уважение, но без да ги подценяваме. Необходимо е всекидневно да наблюдаваме своя вътрешен мир и да разширяваме обема и палитрата на своите душевни добродетели. Това е, към което трябва да се стремим. Към вътрешно облагородяване на душата чрез инструментариума на Божествената Любов. Длъжни сме да постигнем вътрешна хармония и мир в себе си, а впоследствие да предадем цветята на добротолюбието, намиращи се в душата ни, на нашия ближен, съсед, съгражданин, „чуждородец”.

Интервюто взе: Лияна Фероли