Д-Р ВЕНКО ВЪЛЧЕВ: Медицината на бъдещето ще се насочи към вътрешните езотерични пластове на човешката душа и към връзките й с природата и Бога

Мариана Ангелова

Древен философ е казал: „Едва в зряла възраст разбираме, че сме знаели всичко още в детството”. Тези мъдри думи прилягат най-вече за фурора, предизвикан от неотдавнашната изложба в Ню Йорк „Изгубеният свят на Стара Европа”, за която в. „Ню Йорк Таймс” публикува възторжен отзив. В този „изгубен свят” и по-точно в неговата цивилизация земите, наричани днес „български”, разположени в долното течение на Дунав и Предбалкана, заемат основно място, ведно с други съседни в Сърбия, Румъния и т.н. В 2011 г. от печат излиза книгата на немския езиковед и културолог Харалд Харман, където той обобщава намерените, вкл. в Сърбия и Румъния, находки с общото име „култура Винча”.

Доста преди Харман трима наши изследователи – д-р Хр. Смоленов, математик и философ, Хр. Михайлов – художник и скулптор, и Владимир Божилов, астрофизик, представиха научно аргументирана разработка, касаеща Варненското златно съкровище. Освен скъпоценните предмети (над 1500 на брой), изработени от най-старото самородно 23-каратово злато или от срещащата се и в естествено състояние сплав „електрон” – злато и сребро,

намерените артефакти свидетелстват, че, именно, по днешните наши земи, преди тракийската и гръцката, преди шумерската и египетската култури, е съществувала „култура Варна” около 6000 г.пр. Хр.

Просветените люде от тази цивилизация са закодирали в златни предмети важни константи на геометрията. Всред тях е числото „фи”, число на „златното сечение”, съществуващо и в творенията на великия създател – Природата, условие за хармония и стабилност; закодиранo е и числото „пи” (3,14) – отношението между дължината на окръжността и диаметъра й, стълб в математиката, въобще.

Двете константи са „скрити” в линейните съотношения, стриктно спазвани при изработката на две плоски златни фигури, изобразяващи бичета.

При съотнасяне на размерите, вкл., вземайки под внимание броя на точките по фигурите, изследователите разкодират основната мерна единица в древен Египет – „царски лакът” (52,36 см). Чрез математически операции с броя на точките и размерите в бичетата те получават височината на Хеопсовата пирамида. Така, 20 века след „култура Варна” линейните мерки, заложени в скрит вид, са същите, които срещаме и при пирамидите. След векове и триъгълник, чиито ъгли и страни пак откриваме в тази култура, ще бъде предложен от Питагор и ще носи неговото име. А числото „фи” ще се свърже със средновековния монах Фибоначи и с развитата от него прогресия, наречена „числа на Фибоначи”.

Геният Леонардо да Винчи също познавал „златното сечение”, ползвал го, затова картините му излъчват усещане за съвършена хармония.

Когато казваме, че шумерите създали първото писмо (4000 – 3000 г. пр. Хр.), нанасяйки върху неизпечени глинени плочки знаци с определен смисъл – прочутата библиотека в Ниневия – не сме съвсем точни. Преди тях по нашите земи е възникнало пиктографско и руническо писмо – печатът от Караново, надписаното керамично съдче от Градешница.

Шумерските знания при прокарване на напоителни системи, уменията им в корабоплаването, изискващо навигационни уреди, за всичко това, вероятно, е имало предшественици от „култура Варна”.

Тримата български изследователи са на мнение, че зашифрованото в артефактите от Варненския некропол е, може би, съхранено познание от т.нар. допотопна (преди потопа) Черноморска Атлантида.

Между откритото в „култура Варна” са и златен бумеранг – предмет-оръжие, приемано досега за уникално само за Австралия, и изображение на свастика – смятана в съвремието за емблема на националсоциалистите, в Индия, а и още по-далеч в историята, тя символизирала култа към Слънцето, какъвто обществото, населявало земите около Варна, изповядвало – затова и златото навлязло масово в неговия свят.

Д-р Хр. Смоленов пише: „От Варненската цивилизация започва процес, разпрострял се на североизток от Таримската долина в Китай, на югоизток до Шумер и на юг до Египет.”

Дали сензацията на 21-и век няма да бъде България с нейните артефакти отпреди библейския потоп?