Египетски цилиндри на силата от саркофага на бастет

d091d0b0d181d182d0b5d182-d186d0b8d0bbd0b8d0bdd0b4d180d0b8Цилиндрите на „Танг Ра“ са преоткрита технология на древен Египет.

Ако прегледате снимки на египетски статуи и изображения публикувани в множество

издания за културата на древен Египет, ще забележите че много от тях държат в ръцете си пръчкоподобни обекти. Статуите стоят обикновено в това, каквото се вярва да е било „поза на победител“, която изразява силна позиция на власт, с левия крак напред, с поглед право напред и цилиндрични пръчки във всяка от опънатите им надолу ръце.

Стотици от тези фигури са обрисувани в точно същата позиция, държейки цилиндроподобни обекти.

Интересно е да се отбележи, че традиционните египтолози и археолози никога не са задали въпроса, какво държат в ръцете си? Отговорът на този въпрос е, че древните египтяни са притежавали технологически напредничав метод за нормализиране и балансиране на тяхната енергийна система, за възстановяване на нормалната форма и функция на техните тела.

„Конвенционалната“ теория е, че статуите държат „свитъци“ в техните ръце. Това смешно обяснение се оспорва от очевидното наблюдение и от доказателствата.

Египетски пръчки са били намерени, анализирани, и показвани понякога в много египетски изложби и музеи.

Показаната по-долу снимка е на актуалните пръчки на фараон е Pepi II (последен владетел на 6-ата династия, през 2150-2134), Забележете различните материали, цинк и мед, както и отсраняемата сърцевина.

Проучването показва, че медни и цинкови цилиндри, запълнени с дървени

въглища, магнетит, кварцови кристали, или други специални материали изглежда че имат определени енергетични качества, които са предоставяли на древния египтянин от управляващата класа средство за пряко свързване на енергийните системи на човешкото тяло и универсалната енергия, на съграждането. Това е давало мощ на фокусирането на стремежа им към балансиране и самоусъвършенстване.

КАК СМЯТАМЕ, ЧЕ ЕГИПЕТСКИТЕ ЦИЛИНДРИ НА СИЛАТА РАБОТЯТ

Египетските Цилиндри на Силата са основани на мощната технология на галванична

двойка или на волтова двойка. Галваничният или волтов ефект, както вие можете би знаете, е базиран на принципала на проивеждане на електрически ефект или ток използвайки реакция. Два различни проводника (мед и цинк) в котакт с тялото или в електролитен разтвор, оставя различие на потенциала между тях. Мед и цинк са такава

галванична или волтова двойка. Това действие тогава създава „Волтова батерия“ която се състои от неподобни метали, като цинк и мед. Свързването им през тялото генерира

електричество.

Веднага след като вие хванете цилиндрите пръчките във вашите ръце – МЕДНАТА

в ДЯСНАТА РЪКА и ЦИНКОВАТА в ЛЯВАТА РЪКА, става катализна реакция, която създава напрежение, между 0. 8 ва на 1 волт, или понякога по-голяма, зависеща от състоянието на проводимост/хидриране на тялото. Тази галванична реакция е естествена катализационна проява при контакта на МЕДТА ОТ ДЯСНАТА страна и ЦИНКА ОТ ЛЯВАТА СТРАНА на тялото, което установява състояние на разлика в потенциала. Ефекта на тази реакция може да се контролира от промяна на съдържанието на цилиндрите. В резултат, на това електромагнитната реакция изглежда че действа благотворно на кръвта, която се състои от електрически натоварен частици. Първостепенния електро-химически параметър на кръвта (ph) е определен от броя на положително натоварените електрически частички, транспортирани

от положителните водородни йони, в пропорция на броя на негативно електрически

заредените частици транспортирани от хидроксилните йони -hydroxyl ions (за OH -). Когато има еднакъв брой на положително и негативно натоварени частици, тогава кръвта се счита за електронеутрална, тъй като различните товари се елиминират

един с друг.

Теорията и метода, по който цилиндрите/пръчките на ТангРа изглеждат че работят, е създаване на галванична или волтова двойка, която създава пиезоелектрична реакция, в резултат на която задействат пълнежите, съдържащи се в медната пръчка. Това стимулира шестатия и седмия енергиен център или чакри.

Цилиндрите на ТангРа изглежда, че действат на централната нервна система, която прекарва импулси до хипоталамуса, от хипоталамуса към ендокринната система, и след това до различните органи на тялото.

Противополoжната реакция тече в два първостепенни енергийни пътя. Започвайки при ендокринната система, енергията изглежда че се мести до централната нервна система и след това към различните органи и жлези. Информация, която засяга състоянието, на жлезите и органите са изпратени от ендокринната система и органите към централната нервна система, която ръководи импулсите за комуникация до хипоталамуса и хипофизата. Хипофизата активира последователно функциите на самолекуване и регенерация.

ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЦИЛИДРИТЕ/ПРЪЧКИТЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА:

Възстановите напълно енергичния потенциал и да го поддържате денонощно.

Стимулирате ендокринните, имунни и нервни системи, което създава предпоставки за тяхното по- нататъшно подобрение

Хармонизира Янг — Ин, двата основни енергични потока Хармонизиране на енерго-

информационното човешко поле Засилване на психическата енергия.

Пръчките имат дълбоко лечебно влияние, стимулирайки не само специален орган но и целия организъм. Като резултат на това въздействие човек може да бъде лекуван от заболявания, устойчиви към традиционни методи.

Предлагаме ви откъс от книгата на Павел Дойчев “Видението”, препоръчана ни горещо от писателя Милан А. Миланов