ЕГИПЕТСКО ШЕНУ ИЗПЪЛНЯВА ЖЕЛАНИЯ

А. Пламенова

Картуш в египтологията се нарича овалът, който огражда името на фараона при изписването му. Древноегипетската дума за обозначаването му е шену.

Шену е удължена овална форма, съдържаща царските имена на фараона. Първоначално пълните записи на царските титли се правели в две шену изображения. В първото се съдържало името на трона и една или две характеристики на фараона, доказващи връзката му с Бог Ра. Във второто се изписвало фамилното име, което фараонът получавал при раждането си.

За да пробудите вашето шену, трябва да се обърнете към Тот – за целта е необходимо да прочетете в четирите посоки на света по 4 пъти следното египетско заклинание, като започнете от изток:

Тахути Акка Неферем Хутеит

След това отново застанете в посока изток и изложете със свои думи молбата си към Тот, помолете го за покровителство и пристъпете към рисуването на вашето шену с флумастер или молив.

Когато сте готови с изображението, произнесете над него заклинанието за пробуждане 9 пъти:

Маахес ла ра са хонсу та геб

Накрая закопайте листа с шену в земята – на място, близо до дома ви.