ЕЖЕДНЕВНА МОЛИТВА КЪМ ХРАНИТЕЛЯ ВЛАДИЧИЦА НАДА

ПЛАМЪК ДЕЙСТВЕН,

ПЛАМЪК ЖИЗНЕН,

ПЛАМЪК ВЕЧЕН!

АЗ СЪМ Бого-Пламъкът на лъчистата любов

от самото сърце на Бог

от Великото Централно Слънце,

низходящо от Владиците на Живота!

АЗ СЪМ зареден сега

с Висшето Бого-Съзнание

и Слънчевото видение

на Хелиос и Веста.

Посланик на Земята.

АЗ СЪМ идващият/та ежедневно на пътя Победа на Възнесените Владици,

които ме водят във вечна Свобода

със силата на Свещения Огън.

Сега и завинаги.

Постоянно проявявайки се

в моите мисли, чувства и непосредственни видения,

превъзхождайки и трансмутирайки

всички земни стихии

в моите четири низши тела

и освобождавайки ме със силата на Свещения Огън,

от тези средоточия на енергията

в моето същество.

АЗ СЪМ освободен/а сега от всичките окови,

изчистени от Божествения Пламък,

от самия свещен Огън,

чието възнасящо действие ме изгражда.

Бог в проявление,

Бог в действие

Бог в съзнание!

АЗ СЪМ Действеният Пламък!

АЗ СЪМ Жизненият Пламък!

АЗ СЪМ Вечният Пламък!

АЗ СЪМ разширяващата огнена искра

от Великото Централно Слънце,

което сега притегля към мен

всеки лъч Божественна енергия,

от която аз се нуждая,

и която никога не може отново да бъде

премахната от нищо човешко.

И ме залива със Светлина Богоозарението на хиляди Слънца,

за да приемат завинаги господство ,

и да проявят съвършенство

навсякъде, където АЗ СЪМ!

Където АЗ СЪМ, там е и Бог.

Аз оставам вовеки от него неотделим,

Увеличавайки своята Светлина,

усмивката на Неговата лъчистост,

пълнотата на неговата Любов,

всеведението на неговата мъдрост и неговата сила на Живота Вечен,

която автоматично ме подема

на възнасящите крила на Победата,

възвръщайки ме в сърцето на Бог,

откъдето наистина АЗ СЪМ дошъл

да свърша Божията Воля

и да явя изобилния Живот!

Превод: Мария Михайлова за plamakblogspotcom.blogspot.com