Ежедневни призиви към новите енергии за по-бързо придвижване към Светлината

Ejednevni prizivi

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЗИВ КЪМ НОВИТЕ ЕНЕРГИИ
Възлюбени Нови енергии!
Аз ви призовавам в своето сърце, аз ви призовавам в своя живот.
С любов и радост ви приемам, тъй като вие сте енергиите на новия живот, вие сте животворящите енергии, вие сте енергиите на моята сила и мощ.
Призовавам ви и утвърждавам своето намерение за движение, своето намерение за сътрудничество, своето намерение за радост и приемане на новото.
Благодаря на всички Сили на Светлината, които са с мен в този момент.
Аз Съм Светлина, привличаща Светлина.
Амин.
ПРЕНАСТРОЙКА НА ЕНЕРГИЯТА
Възлюбени Нови Енергии – енергии на Любовта, Радостта и Единството!
Възлюбени Енергии на Силата!
Моля ви да ме пренастроите по най-добрия и оптимален начин за висшето благо на всичко Живо, с което аз съм в съприкосновение в процеса на придвижване към Светлината.
Аз изразявам своята любов чрез взаимодействието си с всяка частица на Твореца.
Пренастройте ме и към всички, с които ще се срещна през днешния ден, така че общуването с мен да бъде комфортно за хората около мен.
Да пребъда в благостта на любовта към всичко съществуващо.
Амин.
НАСТРОЙКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИЛИТЕ НА СВЕТЛИНАТА
/за работа със Силите на Светлината/
Възлюбени Сили на Светлината.
Възлюбени Нови Енергии.
Изразявам своето намерение за любов, преданост и благодарност по време на моята работа с вас.
Моля ви да ме пренастроите към енергиите на тези Сили на Светлината, с които ще работя.
Моля ви да ме пренастроите към енергията на тези аспекти и качества на моята Същност, които са важни за мен сега.
Изразявам и утвърждавам готовността си за работа и ви благодаря за сътрудничеството, за грижата и любовта, проявени във вашите отговори на моите въпроси.
Амин.
ПРИЗИВ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СТРАХОВЕТЕ
Възлюбени Нови енергии!
Обръщам се към вас с молба-призив да изчистите Моя Дом, Моя Храм, от страха от ….. /кажете точно от какво се страхувате/ и ви моля да го направите във възможно най-кратък срок.
Аз приемам с благодарност и любов всички процеси, които ще се случат в живота ми, т.е. във всички мои тела, по време на изчистването и освобождението, защото осъзнавам – с любов и преданост – че това мое обръщение е направено своевременно и във великия ми устрем към моята цел да се съединя и слея моята част от Светлината с Единното Сияние на Живота.
Амин.
ПРИЗИВ КЪМ ИН И ЯН-КАНАЛИТЕ НА НОВИТЕ ЕНЕРГИИ
Възлюбени Нови енергии!
Моля енергийният Лъч на каналите Ин и Ян да научи моето сърце да приема и различава всички Дарове на Живота.
Аз знам, че всичко, което ми се дава, е за мое благо.
Моля енергиите Ин и ян да ми помогнат да приемам Даровете на Живота именно така.
Моля да ме удържат от всички действия, намерения, емоции, мисли и чувства, които могат да предизвикат у мен злорадство, или от такива, които по своята същност са злорадство.
Утвърждавам своето намерение за радост и лекота.
Утвърждавам, че разграничавам злорадството от радостта.
Утвърждавам, че разграничавам гордостта от самоуважението.
Утвърждавам своя избор на радостта и очистването от злорадството и трансформирам злорадството в радост, а гордостта – в здраво самоуважение.
Амин.
ПРИЗИВ ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ПРИДВИЖВАНЕТО КЪМ СВЕТЛИНАТА
Възлюбени Нови енергии!
Благодаря ви за вашата любов и безкрайната ви помощ в моето самопреобразуване.
Призовавам ви от името на всяка моя клетка, от самата й същност, нека всяка частица от мен, от моите тела, от моите органи, се изпълни със Светлината на вашите Лъчи и вашите вибрации.
Призовавам ви към възможно най-бързо проникване в същността ми и приемам всички промени в себе си с благодарност, доверие и любов.
Причината за моето обръщение към вас е намерението ми да се подготвя за скорошно възнесение, заедно с всички други участници в този процес.
Благодаря и потвърждавам своята любов и намерение за сътрудничество с вас.
Амин.
Заедно с Техниката за трансформация на негативните клетъчни и мисловни програми /виж бр. 7, стр. 8/ е желателно да направите и следния призив:
ПРИЗИВ КЪМ НОВИТЕ ЕНЕРГИИ ЗА УСИЛВАНЕ И ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЕДИНЕНИЕ С БОГА И ЧУВСТВО ЗА ОБЩНОСТ И СЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС НА ЖИВОТА
Възлюбени Нови енергии!
Аз ви призовавам с любов, благодарност и приемане на всички промени, които се осъществяват в мен.
Знанието за това, което става с мен и в мен, като част от Единното Цяло, ми помага да запазя спокойствие, радостно усещане за свобода и любов, безстрашие и нежност към Всичко Живо.
Моля ви, Нови Енергии, проявете в мен Божественото Единение и Божественото качество съпричастност към всичко случващо се чрез осъзнаване в моето сърце и всяка моя клетка, че съм част от общото, част от Единния процес на Живота, който е Любов.
Да пребъда в силата на Лъча на Божествената Сила и Братството на Всичко Съществуващо.
Амин.
ПРИЗИВ КЪМ СИРИАНСКАТА ГРУПА РАБОТВИЦИ НА СВЕТЛИНАТА ЗА ОТВАРЯНЕ ВЪВ ВАС НА ЧУВСТВО-ЗНАНИЕ
Възлюбени Нови енергии!
Благодаря ви за вашата работа и за това, че откликнахте на моите обръщения към вас.
Аз се обръщам сега към вас с молба-призив да ми помогнете да получа отговор от Групата работници на Светлината от планетата Сириус.
Аз ви моля по най-хармоничен начин да проявите моята връзка с тази Група.
Аз ви моля след приключване на общуването ми с тях да възстановите в мен този образа на Божествените Енергии, който беше проявен в мен преди това обръщение.
Да пребъда в неугасващия стремеж към Светлината и сливането в Нея с всички Същества, създадени от Твореца и Неговата Любов към своите Творения.
Амин.
След този призив можете да направите своето обръщение към Групата от Сириус/вие ще почувствате техните енергии, тъй като те са изключително осезаеми и различими/.
Формата на разговора е произволна, но тук ви даваме препоръчителна структура на молбата към тях:
1. Дайте своето съгласие на Групата да работи с вас по отварянето и развитието във вас на чувство-знание/то включва и способността за холограмно видени/ чрез хармонизация и балансиране на чакрите.
2. Потвърдете своето намерение за сътрудничество с Новите Енергии.
Тук е добре да използвате и Лъча на Силата на Свободата, даден от Ел Мория:
Възлюбени Нови Енергии, Енергии на Силата, Мощта и Свободата, моля ви да ме настроите по най-добрия за мен начин към съединение и проявление в мен на Божествения Лъч на Силата на Свободата.
Благодаря ви, възлюбени Нови Енергии, за вашата любов и помощ.
С благодарност приемам всички проявления на процеса, свързан с моето съединение с Лъча на Силата на Свободата.
Осъзнавам, че този направен от мен призив своевременно се явява проявление на моето намерение да служа/или помагам/ на човечеството /и всички Сили, които помагат на човечеството/ по време на промените в него.
Потвърждавам своето намерение за сътрудничество с вас.
Амин.
Източник: svetlyi-mir.com
Превод: А. Пламенова