ЕНЕРГИЕН БИЗНЕС-КОМПЛЕКС „ШАМБАЛА”

М. Петкова

При изпълнението на тази практика вниманието ви се насочва не толкова по енергийните канали на тялото, колкото към произнасяните утвърждения, които са създадени в съответствие с Космическите закони.

Произнасяйки всяко утвърждение с увереност, осъзнавайки вътре в себе си волята, която придобивате, вие ще усетите как характерът и съдбата ви се променят и всички беди изчезват от живота ви.

1. Застанете изправени, краката ви да бъдат един до друг. Сложете ръцете си на нивото на гърдите, дланите да се докосват – като при молитва.

Утвърдителна мантра: „ОМ ДЗАЯН ДЗАЯЧИ КВОЧ КО ХИН ТО”

2. Разкрачете краката си на ширината на плещите. Свийте малко коленете си. Сгънете ръцете под прав ъгъл в лактите и ги доближете успоредно една до друга. Дланите да сочат нагоре и да са на една линия с долната част на ръцете – от китката до лакътя.

Утвърдителна мантра: „АЗ СЪМ ИЗПЪЛНЕН/А СЪС СИЛА, АЗ ЧУВСТВАМ ЗАЩИТАТА И ПОКРОВИТЕЛСТВОТО НА БОЖЕСТВЕНАТА СИЛА”

3. Краката остават в същата поза – разкрачени до ширината на плещите, леко приклекнали. Скръстете ръцете си пред гърдите с длани към тялото. Позицията на ръцете е: малкият и безименният пръсти притискате към дланите, останалите пръсти трябва да сочат нагоре. Брадичката изпънете напред.

Утвърдителна мантра: „Аз съм успешен/на в бизнеса”

4. Изправете краката и ги разкрачете отново до ширината на плещите. Ръцете да са до тялото, дланите да сочат нагоре и да бъдат по следния начин – съединете палеца и показалеца, а останалите пръсти да стърчат нагоре.

Утвърдителна мантра: „БОЖЕСТВЕНАТА СИЛА РАЗШИРЯВА МОЕТО ПРОИЗВОДСТВО”

5. Седнете и сложете ръцете си върху бедрата, палците да сочат назад, а останалите пръсти – към средната линия на тялото. Изпънете гръбначния стълб максимално напред, а главата пуснете назад, така че погледът ви да бъде насочен нагоре.

Утвърдителна мантра: „АЗ ОСЪЩЕСТВЯВАМ БОЖЕСТВЕНИЯ ЗАМИСЪЛ”

6. Седнете върху десния си крак, така че стъпалото на десния крак да опира в палеца. Наклонете торса си напред – колкото да докоснете сгънатия десен крак. Левия крак изпънете настрани. Докоснете ръцете си до пода – малко по-напред от сгънатия десен крак. Тялото издайте напред, разперете пръстите на ръцете и ги обърнете едни към други. Главата и погледът са напред.

Утвърдителна мантра: „АЗ СЪМ ПРЕДПРИЕМЧИВ/А И ИЗОБРЕТАТЕЛЕН/НА”

7. Това упражнение е огледално на предишното. Седнете на левия крак, така че палецът да бъде отдолу. Притиснете тялото си към левия крак. Десния крак изпънете настрани. Докоснете ръцете си до пода – малко по-напред от сгънатия ляв крак. Тялото издайте напред, разперете пръстите на ръцете и ги обърнете едни към други. Главата и погледът са напред.

Утвърдителна мантра: „АЗ ДЕЙСТВАМ ЛОВКО, СЪБРАНО И ПРЕСМЕТЛИВО”

8. Разкрачете краката си до ширината на плещите, огънете леко тялото надясно, приклекнете леко с десния крак, пренасяйки на него центъра на тежестта си. Левия крак изпънете назад. Вдигнете нагоре и сгънете в лакътя дясната си ръка, така че да е под ъгъл 45 градуса с тялото, а лявата ръка сгънете и насочете надолу, също под ъгъл 45 градуса. Главата наклонете надясно и я вдигнете нагоре, погледът да е концентриран в пръстите на дясната ръка.

Утвърдителна мантра: „АЗ ИМАМ СИЛНО НАМЕРЕНИЕ”

9. Това упражнение е огледално на предишното. Разкрачете краката си до ширината на плещите, огънете леко тялото наляво, приклекнете леко с левия крак, пренасяйки на него центъра на тежестта си. Десния крак изпънете назад. Вдигнете нагоре и сгънете в лакътя лявата си ръка, така че да е под ъгъл 45 градуса с тялото, а дясната ръка сгънете и насочете надолу, също под ъгъл 45 градуса. Главата наклонете наляво и я вдигнете нагоре, погледът да е концентриран в пръстите на дясната ръка.

Утвърдителна мантра: „АЗ СЪМ УСТРЕМЕН/А КЪМ ВЕЛИКАТА ЦЕЛ”

10. Застанете на колене, издайте тялото си напред, подпрете се на сгънатата в лакътя лява ръка, така че от китката до лакътя да е перпендикулярна на краката. Сгънете дясната си ръка в лакътя, така че дланта ви да опре в пода, пръстите сочат напред – перпендикулярно на лявата ръка. Сега издърпайте максимално назад и нагоре десния крак и го сгънете в коляното.

Утвърдителна мантра: „АЗ СЪМ АКТИВЕН/НА И СПОКОЕН/ЙНА”

11. Това упражнение е огледално на предишното. Застанете на колене, издайте тялото си напред, подпрете се на сгънатата в лакътя дясна ръка, така че от китката до лакътя да е перпендикулярна на краката. Сгънете лявата си ръка в лакътя, така че дланта ви да опре в пода, пръстите сочат напред – перпендикулярно на дясната ръка. Сега издърпайте максимално назад и нагоре левия крак и го сгънете в коляното.

Утвърдителна мантра: „АЗ ДЕЙСТВАМ ТОЧНО ЗА ПОСТИГАНЕТО НА НАМЕРЕНИЕТО СИ”

12. Изправете се, разкрачете краката до ширината на плещите, скръстете ръцете си над главата – дланите да сочат нагоре. Съединете палеца и показалеца и на двете ръце, останалите пръсти разперете настрани.

Утвърдителна мантра: „АЗ ВЯРВАМ В ГОЛЕМИЯ УСПЕХ НА СВОЯ БИЗНЕС”

13. Изправете се, допрете краката си един в друг, сложете ръцете си на нивото на гърдите и ги докоснете – като при молитва.

Утвърдителна мантра: „МОЕТО ДЕЛО И ДЕЛОТО НА БОГ СА ЕДНО”