ЕНЕРГИЙНА КАРТИНА „СРЕЩА С БОГИНЯТА”

Валери Добрев

Четвъртата йероглифно структурирана картина с енергиите на Златния делфин въплъщава срещата с Богинята. Златните делфини в проявлението на плана се явяват като емисари на Божествената Майка.

Енергийната структура, която картината помага да бъде интегрирана, е Короната, Слънчевият код и Космическото сърце. При съприкосновение с картината чрез ръцете /б.а.: което реализира много добър енергиен контакт/ или съзерцаване, се спуска короната, която носи усещането над главата за ефирен пламък или полет на птица. Това състояние на съзнанието е аспект на нашето космическо съзнание и подлежи да бъде синхронизирано по наша воля с личностното ни съзнание, докато това не се случи, се усеща над главата ни леко люлеене или нещо подобно на реещ се полет /б.а.: това е преди да се отъждествим с космическото си съзнание/.

В енергийно отношение синхронизацията с короната може да стане като вниманието се насочи към скъпоценността/диаманта в лотоса на Христовото ни сърце и диамантът, който е в короната – каквото горе, такова и долу, както е изобразено на картината – единият диамант се намира в лотоса, а другият диамант се намира над Богинята в короната на върха на Космическото сърце. Мисълта за тези две диамантени точки позволява люлеенето на короната да се установи, птицата да се отъждестви с личността ни или да интегрираме едно по-високо наше присъствие в съзнанието си на земен план. При това вече короната е на мястото си, издигнат е лъчът между двата диаманта и следващата стъпка е спускането на Слънчевия код. Сега вече

започва да тече буквално златна светлина,

която ни изпълва от стъпалата нагоре постепенно и много бавно. Дишайте и се наслаждавайте на тази светлина, вижте какво се случва когато изпълването със светлина достигне сърцето, а след това и главата. Картината е изработвана в седмицата точно по време и след слънчевото изригване на 23-ти януари т.г. и с това

в нея са внедрени соларните кодове.

Следващата интересна нота е да се върнете към короната, да се качите със съзнанието си там горе и да погледнете през очите на космическото същество, което сте! От тази височина на вашето съзнание съзерцавайте с космическия си поглед планетата, почувствайте цялостта си с безпределите на хоризонта, на това, което е под и над вас, наслаждавайте се на собствената си природа, на единно и цялостно Космическо сърце, което е в състояние да прегърне всяка една звезда, грееща в обятията на Божествената Майка.

Картината притежава енергийни портали за ръцете, съобразени с хиромантията/палмистрия.

Те представляват двете сини ръце с всевиждащите очи – това е много древен символ, присъстващ в много култури и цивилизации. Този древен символ съчетава ръката като инструмент за проявление на Творението с всевиждащото око на Бога/Богинята, наричан още с имена като „Ръката на Мистериите” и „Ръката на Фатима”.

Един от съществените моменти е срещата с Богинята – това може да го направите, като се обърнете към нея с едно от имената на нейното проявление – Шекина, Богородица, Куан Ин, Изида, Лакшми, Сарасвати, Taрa, Гая и много други, като всяко име носи вибрацията на аспектите, с които се отъждествява съответното проявление на Богинята.

Художник: Валери Добрев