ЕРАТА НА МРАКА СВЪРШИ ПРЕЗ 1974 Г., СЕГА СМЕ В ТРАНЗИТЕН ПЕРИОД И ВЪРВИМ КЪМ САТЯ ЮГА – Част 2

Сега ние се намираме точно в точката на обрат, в началото на движението за завръщане към центъра на галактиката и в началото на пробуждането. На 180 градуса спрямо последното обръщане, точно на обратната страна, и следващото обръщане е неизбежно предстоящо. Именно затова

ние вече стигаме до критичния праг,

който включва между другото и свръхнаселеността, и състоянието на околната среда.Всяка мисъл, емоция и действие на духовно издигнатите хора ще се гради на Безусловната Любов (положителна, градивна енергия) и това ще се отнася както към околните, така и към животните и заобикалящата ни природа. Такава любов се излъчва само от чувството за единство с всеки и всичко. Това автоматично ще повиши нашето вибрационно ниво към това на Фотонния пояс и ние ще преодолеем всичко без трудности. Ако по-голямата част от човечеството се трансформира в тази насока, ще се намалят и преодолеят по-леко предстоящите промени.
През последните няколко хиляди години хората са натрупали огромно количество негативна енергия чрез негативни мисли, емоции, действия и са изградили негативно поле от енергия около Земята. При навлизане във Фотонния пояс това негативно поле ще се дезинтегрира и ще предизвика катаклизми на физическо ниво. Количествата и силата на катаклизмите ще зависи доколко хората са готови да посрещнат промените при навлизане във Фотонния пояс.
На тези, които са здраво привързани към своите собствености и богатства и не са готови да възприемат друг, нематериалистичен светоглед, ще им бъде разрешено да запазят тези чувства, но тъй като тук, на Земята, това няма да бъде възможно, то те ще трябва да избират да ги запазят

на една от другите 7 Земи.

С други думи тези, които не желаят да се променят, няма да бъдат съдени, но ще бъдат отлъчени от нашата Земя и ще бъдат прехвърлени там, където ще могат да живеят избрания от тях начин на живот. Но преди да бъдат преместени, те ще трябва да напуснат сегашните си физически тела и да приемат нови, които съответстват на новите им местожителства.
Ришите са много тъжни от продължаващото отношение на унищожение на Майката Земя и с навлизането във Фотонния пояс ще започне процес на оздравяване на Земята за възвръщане на предишната й хубост.
Ришите казват, че отсега нататък ние трябва да живеем живот, пълен със Светлина, иначе ще понесем сериозни последствия. Това няма да бъде наказание , а отговор на нашите действия.
Ако мнозинството от хората се издигнат духовно, то Преходът през 2012 г. няма да бъде труден. Тези, които приемат Трансформацията, ще повишат своето Съзнание, ще бъдат издигнати на ново вибрационно ниво и няма да бъдат видими от останалите.
С навлизането в пояса трансформацията на хората ще премине през 12 етапа, които съответстват на 12-те вортекса, излъчвани от пояса.
1. Хората се пробуждат и разбират, че трябва да се трансформираме
2. Хората приемат и се приготвят за промените, правят ясен избор
3. В зависимост от нашия избор ние ще се сблъскаме с различни препятствия. Когато ги преодолеем, ще осъзнаем доброто и злото и ще имаме контакт с по-висши създания.
4. На този етап ще можем да получаваме Прана (жизнена енергия) от Слънцето и да живеем от нея. Ще преодолеем необходимостта да ядем храна
5. Тук осъзнаваме единството и ставаме същества на Вселената
6. Много Риши и Аватари ще се появят и присъствието им ще се усеща
7. Тези, които са преминали Трансформацията, ще напътстват и помагат на другите да се трансформират
8. На този етап всеки с физическо тяло преминава в Светлинно тяло
9. Всеки приема Светлината
10. Хората достигат самоосъзнаване. Това е първата крачка към единение с Твореца. Те стават безсмъртни и достойни да влязат в Златната Ера
11. Хората стават Богове (Сътворци). Около 50 процента могат да преминат този етап
12. Започва Златната Ера, която ще трае 20000 години. Навлизаме в Царството на Единството.
Тези, които не могат да преминат определените етапи, ще бъдат премествани другаде.
12-ият етап завършва през 2018 година и започва Златната или Нова Ера. И след като навлезем в нея, ние продължаваме да се усъвършенстваме духовно и дoстигаме най-високото ниво след 7000 години.
Ерата на Мрака или Кали Юга след повече от 5000 години свърши през 1974 г. От тогава ние сме в транзитен период и навлизаме в Ерата на Светлината или Сатя Юга. Нормално този транзитен период е от 432 години, през които хората имат възможност да се трансформират и адаптират към новите условия на Ерата на Светлината.
Златната Ера ще продължи 20304 години

и след това духовните ценности на хората ще започнат да се влошават през следващите 15228 години, 10152 години и негативността ще достигне своя пик през последния период от 5076 години. Това ще бъде така, защото всичко се подчинява на цикличността. Земята е преминавала през тези етапи многократно.
Транзитният период от 432 години ще бъде намален от Фотонния пояс на 44 години и така Златната Ера ще започне през 2018 година.

Съвместна статия на Нео Нула и Подводни – universalnite1neo.blog.bg