ЕРНСТ МУЛДАШЕВ: 9999 – числото на гибелта на Земята

След третия апокалипсис Земята променя полюсите си. Изначалният Северен полюс в района на остров Пасха /днес известен като Рапа Нуи, в Източната част на Тихия океан, част от територията на Чили, известен с гигантските каменни статуи и масивни дървени стълбове, покрити с писменост/, след като се измества три пъти с по 6666 км, отива на мястото на изначалния Южен полюс в района на планината Кайлас. Четвъртият апокалипсис, когато изместването на полюсите преминава вече във второто полукълбо, е сигнал да се създаде друга система за защита на Земята от човешкия грях.


Друга система, но каква? Може би тя е световната система от пирамиди и монументи от древността, изградени очевидно под ръководството на Златния фонд на човечеството, след четвъртия апокалипсис. Очевидно е, че тази система с идеалното си разположение на земното кълбо изобщо не изпълнява ролята на гробници за някого. Фината енергия действа в триизмерното ни пространство чрез триъгълници, а нея я управляват числа! Ъглите на пирамидите… Триъгълните мисли, за които говорят йогите… Нима пирамидите са в състояние да изчисляват грешните хора посредством техните „деветични“ или „шестични“ грешни мисли.

Какво би се случило  със Земята, ако тя, променяйки положението на полюсите си, направи пълен „апокалиптичен кръг“. Тоест, какво би станало, ако е изместила оста си с 6666 км 6 пъти, при което Северният полюс отново би се върнал на древното си изначално място в района на остров Пасха?

Не знам защо, но ми се струва, че с това Земята ще приключи своя „шестичен цикъл“, т.е. цикъла на апокалипсисите, и ще премине към нов „деветичен цикъл“ с изместване на оста вече с 9999 км.

На Земята вече е създадена система от пирамиди и монументи, която е призвана да не допусне поредното изместване на полюсите с 6666 км и приближаването до „фаталния кръг“. Та нали вече е имало четири завъртания по 6666 км, остават само две! В потвърждение може да се добави, че

разположението  на пирамидите и монументите е  в строга симетрия не само с точките „6666″ на Земята, но и с точките „9999″,

както е с  Кулата на дявола, отстояща на 1666 км и  от точка „6666″, и от точка „9999″.

Какво може да означава „деветичният“ цикъл на завъртания на Земята, т.е. периодичното изместване на оста й с 9999 км? Не знам, но мисля, че това означава гибел за планетата. Тя няма да издържи и ще се разруши.

А може би в силата на числата се крие основният принцип  за борба със злата енергия, разработен и въведен в действие от древните ?!

Сумиране  на суми

Ако за всяка  цифра се определят четири реда числа и се сумират/като, ако за сумата им се получи двуцифрено число, се сумират цифрите отново, докато се получи едноцифрено число – напр. 5+5+5=15; 1+5=6/  ще се получи следното :

1. При числото  9 всички комбинации са равни на 9

2. Сумата от  сумите на трите последни реда при анализа на всяка цифра винаги дава „9″

РЕД / число 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ред 1 = n 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ред 2 = n+n 2 4 6 8 1 3 5 7 9
Ред 3 = n+n+n 3 6 9 3 6 9 3 6 9
Ред 4 = n+n+n+n 4 8 3 7 2 6 1 5 9
Ред 1+Ред 2+Ред 3+Ред 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ред 2+Ред 3+Ред 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ред 3+Ред 4 7 5 3 1 8 6 4 2 9

След няколко  седмици математиците се изумили, когато при анализа на световната система от пирамиди и монументи от древността по хордите на очертаните на глобуса триъгълници открили, че всички математически закономерности при сумирането на суми непременно водят до числото „9″.

3. При сумирането  на сумите на всичките четири числови реда на всяка цифра се получава същата цифра.

4. Шестицата много прилича на тройка. Сумата от четвъртия ред за числото „3″ е „3″, а за числото „6″ е „6″. Такова нещо с изключение на числото „9″ никъде няма.

5. Сумирането  на сумите от двата последни реда само за числата „6″ и „3″ дава същото число: за числото „6″ – „6″, а за числото „3″ – „3″. Същото важи и за „9” разбира се.

Точно тези числа (3, 6 и 9) фигурират в триъгълниците, образуващи се при съединяването на различните пирамиди и монументи помежду им.

Дали описаните  закономерности не са обикновено „цифроблудство“, а изразяват наистина важни закономерности в света?

Напълно е възможно числата  да обладават сила,

която с пълен  размах да се проявява в загадъчния фин свят. В тези числа се крие някаква сила, която засега не е подвластна на изучаване и която древните смятат за главна в света. Може би това е мисълта. Неслучайно физиците казват, че мисълта е материална, към което може да се добави, че е и „числена“.Мислите биват добри и зли. Казват, че в света съществува баланс между доброто и злото и само в борбата помежду им се раждат знанията и прогресът.

Ако се преброят от последните 4 реда със суми отбелязани в таблицата колко са предполагаемите „зли“ (9, 6 и 3) и „добри“ (1, 2, 4, 5, 7 и 8) числа (те са общо 36) се получава :

Брой  на „добрите“ и „злите“ числа в сумите от суми на числовите редове
„Добри“ числа 1, 2, 4, 5, 7 и 8 „Зли“ числа 3, 6 и 9
18(50%) 18 (50 %)

Баланс между  доброто и злото!

Ето и малко  измерени разстояния :

  • 9999 км – половината от полуокръжността на Земята, или 90°;
  • 6666 – една трета от полуокръжността на Земята, или 60° (например разстоянието от планината Кайлас до сегашния Северен полюс;разстоянието между Стоунхендж в Англия и Кулата на дявола в САЩ; разстоянието от Стоунхендж до Бермудския триъгълник /американецът Бърлиц е открил голяма пирамида под водата в района на Бермудския триъгълник/; разстоянието от Бермудският триъгълник до о. Пасха ; факт е, че разстоянието от египетските пирамиди до съвременния Северен полюс е също 6666 километра);
  • 4999 км – една четвърт от полуокръжността, или 45° (например разстоянието от остров Пасха до мексиканските пирамиди);
  • 3333 км – една шеста от полуокръжността на Земята, или 30° (например разстоянието от мексиканските пирамиди до Кулата на дявола, както и разстоянието от о. Пасха до пустинята Наска );
  • 1666 км – една дванадесета от полуокръжността на Земята, или 15° (например разстоянието от Кулата на дявола до точка „6666″-където би се изместил сегашния Северен полюс, в случай на Апокалипсис, в САЩ, щата Тексас).

Ако пирамидите и монументите са в състояние по някакъв начин да унищожават отрицателната психична енергия (злите мисли), то би трябвало да съществува и математически механизъм, извеждащ до числото „0″, т.е. числото на унищожението. Какъв е той? Как се унищожава отрицателната психична енергия?

Ще разберете  някой друг път !

Ясно се вижда, че пирамидите и монументите не са построени несистемно, а по точни математически закономерности, в които преди всичко се очертават различни триъгълници. А кой ли всъщност е замислил и построил самите пирамиди ?

Да вземем само данните на Друнвало Мелхиседек, изложени във великолепната му книга „Древната тайна на цветето на живота“.

Той дава огромен  обем от необичайни знания, които изобщо не се вместват в понятието „измислица“ или „фантазия“, тъй като съвпадат с древните представи за създаването на живота и са изпъстрени със съвсем точни дати и факти. В съответствие с тези факти по време на изграждането на египетските пирамиди управляващите Египет са били хора с огромен ръст и необичайна външност, такива са и статуите им в храма при Абу Симбел.

Авторът твърди, че в самото начало Египет е управляван от хора от петото измерение (или от петото равнище на съзнание), с ръст около 18 метра, чиито статуи са изпълнени в реални размери. Управляван е и от хора от четвъртото измерение (четвъртото равнище на съзнание), чиито статуи с ръст 10,6 метра също са представени в храма на Нефертити. Хората от четвъртото измерение са наричани хатори. И най-после, Египет е управляван от хора от третото измерение (третоторавнище на съзнание) с ръст 3-4,8 метра. Типичен техен представител е красавицата Нефертити. Тя е изглеждала доста необичайно. Ръстът й е бил около 3,5 метра. Поразяват размерите и формата на черепа й. Едва впоследствие, когато пирамидите и монументите вече са построени, Египет е управляван от хора от нашето второ измерение (второ равнище на съзнание) с обичайния за нашите възприятия ръст от 1,5-2 метра.

Излиза, че

в строителството на пирамидите са участвали хора от няколко паралелни свята

(трето, четвърто  и пето измерение), че и от  нашия свят, нашето второ измерение.  Знанията само на един свят  не стигат! Колко стройно се  получава – строителството е започнато  от хора от най-високото равнище  (петото измерение), а го продължават  от по-ниските равнища (четвъртото и третото измерение). И за кого? За хората от второто измерение, т.е. за нас. Изглежда прекалено много струват нашата злост и злите ни мисли в космически мащаб!

В списание „Техника на младежта“ от 1984 година има статия на М. Струнина за т.нар. хипербореи, същите, които Хитлер е искал да открие. Позовавайки се на древноиндийския епос „Махабхарата“, тя описва страната Арктида, разположена на Северния полюс. Климатът й е бил топъл и мек, тъй като в онези времена течението Гълфстрийм е стигало дотам и е правело тези земи годни за живот. Авторката е ползвала карта на Герхард Меркатор, издадена през 1595 година, според която страната Арктида (или Хиперборея) се е състояла от четири части, разделени от големи реки и от вътрешно море, разположено в центъра. В самия център на това море, в точката на Северния полюс се е намирала „черната скала“ или легендарната планина Мера. Таза планина е била обител на всесилни богове…

Следователно  и под Северния полюс има монумент от древността. Легендарната планина Мера е монумент, също както планината Кайлас е пирамида. В противен случай Северният полюс не би влязъл в световната система от пирамиди и монументи. По-късно Мера е потънала.

В статията пише ,че Арктида е загинала преди 12-13 000 години, потъвайки в океана. Водите на Гълфстрийм променят посоката на течението си и започват да затоплят бреговете на Европа.

Времето на гибелта  на Арктида съвпада с гибелта  на острова на Платон в Атлантическия океан, на който според Блаватская са живели последните атланти. Все пак какви ли са били хипербореите? Те са наричани „потомци на титаните“. Отбелязано е, че са имали контакти с древните гърци.

Значи хипербореите са живели в сравнително неотдавнашно историческо време.

Хитлер, преминавайки през Русия, е искал да достигне Тибет – Вечния континент, да открие там хипербореите с надеждата да научи тайната на свръхенергиите и с тяхна помощ да промени света. А ние, разсъждавайки върху трагичното послание на древните и анализирайки особеностите на живота на Вечния континент, стигнахме до извода, че след Всемирния потоп преди всичко

атлантите са дали първия кълн на човешкия живот,

след което  са се разпространили по земното кълбо. Оттук следва, че атлантите и хипербореите са едни и същи хора от четвъртата раса, че Хитлер е търсел атлантите. Вярвал е, че са живи.

Световната система  от пирамиди и монументи ни е спасила  от края на света

След четвъртия  апокалипсис настъпва времето, когато Висшия разум решава да изостави традиционната си практика на подбор на най-добрите в периодите на

самопречистване на Земята. Решава да създаде система, която да унищожава първопричината за всичко отрицателно по света – злите мисли, за да не безпокоят майката Земя, да не влияят върху паралелните светове и да не разрушават постигнатото за милиони години благоденствие на Онзи свят.Световната система от пирамиди и монументи само унищожава злите мисли, за да не могат те да се разпространяват във Вселената. Това съвсем не е малко и мисля, че ни е спасило от поредния пети апокалипсис. Затова ми се иска да кажа: „Хора, старайте се да бъдете добри!“.

Из  книгата на Ернст  Мулдашев „Трагичното  послание на древните”, изд. НСМ Медия