ЕТЕРНАТА ОБВИВКА НА ТЯЛОТО НИ, СЪЗДАДЕНА ОТ ДУШАТА, Е ФОРМА И ТЯЛО НА ДУХА

Лияна Фероли

Тъй като взаимосвързаните електромагнитните полета около нас и в нас започват да намаляват, ще ни се наложи да научим повече за тях. И това ще стане особено наложително, след като последствията от това станат доста фрапиращи и очевидни, най-вече с повдигащото се ниво на психичните заболявания, на агресията и раковите заболявания, с отслабването на имунната ни система. Силата на земното магнитно поле е намаляла два пъти за последните 500 години и продължава да пада с 5% на всеки 100 години, като за момента е само 0.5 Гауса. Намаляващото непрекъснато магнитно поле на Земята предсказва и скорошно обръщане на нейните магнитни полюси, както и смяната посоката й на въртене. И ако не беше фотонният облак, в който планетата ни навлезе още през 2009 г., повишените излъчвания на Слънцето и космическата радиация можеха да я унищожат.

Единственият начин да издържим на тази промяна и на повишаващата се радиация е като увеличим магнетизма и вибрациите си.

От друга страна, пък идващите високоенергийни честоти ще събудят нашата интуиция, ще развият телепатията ни, ще изменят към по-добро ДНК-структурата ни.

Магнитното поле, подобно на въздуха и водата, е необходимо условие за съществуване на живота на Земята, тъй като то въздейства върху организмите на всички нива. Биологичното значение на обгръщащото ни от всички страни магнитно поле /геомагнитното поле на Земята и електромагнитните космически лъчения/ е изключително голямо. А като прибавим и биологичните, и изкуствените магнитни полета, както и магнитните полета на металите и минералите, обграждащото ни поле става още по-сложно. По естествените магнитни полета се ориентират във времето и пространството прелетните птици, като използват геомагнитните силови линии за своята миграция. По тях се ориентират и някои едноклетъчни организми, червеите, мекотелите. Чрез магнитотропизма растенията насочват своите корени към южния полюс на земята. Сред хората също има индивиди с особено изявена чувствителност към земните магнитни полета и могат да откриват руди, подземни води.

Геомагнитното поле е защитник, броня на земята, непропускащ вредните йонизационни лъчения и частици от космоса. То има полезно действие върху човешкия организъм, води до подтикване, активизиране на адаптационните и защитните механизми. А когато е прекалено интензивно, води до изчерпване, потискане, срив на организма и до  болести. То

въздейства върху целия ни организъм, но най-голямо значение има върху нервната и ендокринната система,

които регулират цялостната дейност на организма. В лечебни дози то има противовъзпалителен, обезболяващ, подобряващ регенерацията на тъканите характер, нормализира артериалното налягане, подобрява кръвооросяването, отстранява спазмите, главоболието, неврозата, безсънието и др. За тази цел се прилагат магнитни гривни, колани, огърлици, кресла, легла, възглавници и др. Доказан е добрият му ефект при алергии, астма, тромбофлебити, болестта на Бюргер, на Рейно, при трудно заздравяващи варикозни язви, гноящи рани, инфилтрати, при възпалителни процеси на дихателната, пикочно-половата система, при сърдечно-съдовите, стомашно-чревните болести, при дегенеративни ставни заболявания, радикулити и др.

Човешкото енергийното поле е съставна част на енергийните полета на Космоса и на Земята,

затова има доста сложен състав. Включва в себе си множество известни на съвременната наука полета, в това число магнитни, електрически, торсионни…  Човешкото тяло се намира в променливо магнитно поле, наричано аура, което е съставено от множество силови линии. То е нашето невидимо енергийно поле, което непрекъснато нараства и намалява, излъчва и приема вълни в зависимост от физическото и душевното състояние на дадения индивид.

Човекът е многослоен, както е многослойна и Вселената. Чрез нашите мисли, думи и дела ние сме най-мощните преобразуватели на енергия в Космоса. Всичко което е създадено, приема енергия и на свой ред я отдава. Бог е създал Вселената като непрекъснат взаимообмен на енергии, излъчвания, вибрации. Тази нейна структура, позволяваща равномерно енергийно разпределение, подобно на тази на Земята и водата, е във вид на пчелни клетки.

В първия, ефирния, слой на нашето енергийно поле, се намират седемте основни енергийни центрове на нашето тяло, т.нар. чакри.

Те преобразуват енергиите на Вселената и ги интегрират в нашето тяло. Всяка чакра съответства на определена жлеза, орган, душевно или психическо състояние. Равновесието между тези седем центъра осигурява на тялото ни виталност и здраве. При проблем ние можем сами да възвърнем енергийното си равновесие чрез медитация и концентрация на мисълта в областта на съответната чакра, където чувстваме неразположение. А също и чрез визуализиране цвета на съответната чакра и произнасяне на нейната мантра.

В ефирното поле на ауричното ни тяло всяка наша мисъл оставя свой отпечатък, както и всяка вълна, излъчвана от нашия мозък. Там всичко се слива и се изгубва в общото, единното.

То се намира на разстояние от 5 мм до 5 см от повърхността на физическото тяло и пулсира с честота 15 – 20 пъти в минута. Намира се в постоянно движение и цветът му прелива от светлосиньо в сиво. При по-чувствителните личности с по-слабо тяло е по-скоро със син цвят, докато на по-грубите личности, хора с атлетично телосложение, първият слой на аурата е сив. Всички чакри на първия слой имат същия цвят, какъвто има и ефирното тяло.

С названието „ефир” се определя средното състояние между енергията и материята,

състои се от много тънки линии, имащи същата структура, като тази на физическото тяло. Тази „искряща мрежа от светлинни лъчи” може да се сравни със светенето на празен телевизионен екран. В него се съдържат всички форми, съществуващи на физическо ниво, включително чакрите, физическите органи и силуета на физическото тяло, все едно са запечатани на хелиографско копие, наричано матрица, матрикс. Този слой прилича на фотографски негатив и структурата му се определя от този ефирен матричен слой.

Върху матрикса се крепят материалните субстрати на физическото тяло.

Физическите тъкани на организма съществуват дотолкова, доколкото ги поддържа това първично поле на жизнената енергия. Например, матрицата на зеления лист при растението се появява много по-рано, отколкото се появява самият лист. Растящият лист сякаш запълва този шаблон или форма.

Така и

при човека ефирното тяло представлява матрица, която определя растежа на тъканните клетки на физическото тяло,

т.е. клетките растат в съответствие с линиите на ефирното тяло, което се появява преди клетките. Ако ефирното тяло се отдели от останалия организъм, то пред погледа на наблюдателя ще се появи фигура, която се състои от проблясващи светлосини линии.

Освен физическото си тяло, човекът има и други тела от по-фина материя. Според окултната наука, те са седем и всяко от тях има седем сетива.

В невидимия свят човекът трябва да влезе със седемте си тела.

С първото си влиза във физическия свят, с две в астралния, с три в умствения, с четири  в причинния и с пет – в будическия свят на блаженството /Нирвана/. Седмото тяло е на любовта и то е най-красивото и съвършено, с него човек може да се яви пред Бога. Засега най-добре организираното физическо тяло се преорганизира, за да постигне съвършенство, а другите тела ще се развиват в далечното бъдеще, според Учителя Петър Дънов. Макар че има хора, които живеят едновременно в двата свята чрез земното си и духовното си тяло.

Етерното тяло, наречено още ефирно, е енергетично съответствие на физическото тяло, точно негово копие.

Етерният двойник на човека, наричан магнетична обвивка, регулира топлината на неговия организъм.

Ако тя се разкъса, външните влияния проникват в нея и създават ред болести. Но ако тази материя /матрикс/, обвиваща човешкото тяло отвън и отвътре, е здрава, човекът се чувства силен и добре разположен. Но щом е пропукана, вследствие на неестествени мисли, чувства и постъпки, се извършват ред химически процеси, водещи до много неразположения и болести.

Когато има болестно състояние в организма на човека, първият енергиен слой – ефирният, се деформира и тогава лечителят трябва да работи с ефирната матрица, за да  възстанови първоначалната му форма. На това ниво звукът създава материя и затова тук звукотерапията е най-ефективен метод на лечение. На тези деформации можем да се противопоставим само чрез физическа, сърдечна и умствена чистота.

Следва…