ЕФИМ КУШНЕР: Квантовият преход е и ултиматум, КОЙТО ЩЕ ДОСТИГНЕ СВОЯ ПИК НА 21.12.2012 Г.

С Хляба насъщен на Знанията

Една стара максима казва, че „законите били за бдящите, а не за спящите”. Сега, когато сме на прага на най-непредвидимата промяна, която някога се е случвала, това важи с още по-голяма сила. Само че с едно допълнение, отнасящо се за духовните закони. Затова клуб „Будител“ при Регионална библиотека Н.Й.Вапцаров” – Кърджали срещна своите членове с руския поет, философ и творец Ефим Кушнер. Той е роден на 30 април 1940 г. в гр. Бобруйек, Беларус. Завършва радиотехникума в гр. Горки, а през 1966 г. – Московския финансово-икономически институт. Автор е на редица книги – „Безкръвната революция“, „Завръщане в рая“, „Полет над пропастта“, „На прага на безсмъртието“ и др. Щастливата случайност го среща с най-нашумелия днес учен и прорицател Леонид Иванович Маслов. От тогава се превръща в негов координатор и разпространител на книгите му, вече станали десет. Първата започва да пише под диктовката на Създателя на 26 август 2004 г., когато посещава Синай като турист. Избран е за тази мисия неслучайно. В неговия род има седем поколения свещеници, а родословието му започва от Синай. Затова получава задача – да предаде на хората Новите Знания и да обясни свързаните с тях въпроси чрез своята книга „Откровения към хората на Новия век”, която представлява азбуката на основните Божествени знания и билет към бъдещето.Тя е най-новият и последен Завет за хората от Петата Раса, продължаващ старозаветните писания, но адаптиран към нивото на съзнание на съвременния човек.

Този път Космическият разум избира за Свой посредник руския учен физик, доктор на техническите науки, академик от Академията на технологичните науки на Руската федерация и от Руската Академия на естествените науки, член на Президиума на Европейския делови конгрес, Съветник на Икономическото управление на администрацията на президента на РФ, Съветник на Правителството на Словакия – Леонид Иванович Маслов, който се занимава с въпросите за екологичната безопасност на планетата.

– Какво представляват откровенията на Маслов, г-н Кушнер, и какво целят те?

– Самият Създател за първи път в историята на човечеството предава информация за всички хора на Земята, за техните възможности да се променят. Те имат силата на специална кодировка, която ще съдейства за масовото изменение на човешкото съзнание чрез пречистване и преображение. Имат за цел да облекчат съществуването на човека, да обяснят задачите му в сегашния свят и да го подготовят за срещата със съвсем новия. Те целят постепенно да разкрият Божествените знания и закони на широк кръг хора. Разкриват смисъла на човешкия живот и на неговите потенциални възможности. Обясняват, че човекът може да ги приложи само, когато осъзнае и разбере своето предназначение в Материалния свят. В рамките на достатъчно кратко време всеки, прочел Откровенията, запълва „чашата” на своя Разум и получава тласък към самоусъвършенстване и развитие на личността и го подготвят да пристъпи безболезнено прага на Духовния свят. Те ни предупреждават недвусмислено, че,

за да съществува човечеството в новото хилядолетие, то трябва да изпълни главните критерии за живота на Земята – Вярата и Любовта към Твореца.

Огласяват на висок глас и най-важното изискване за нашето спасение – приемането на Божествените Закони и строгото им спазване.

– Такива предупреждения и друг път са правени. Какво в случая е различното?

– Това, че този път предупрежденията за възможния колапс няма да свършат катастрофично. Те съобщават, че сега самият Бог взима нещата под свой контрол, като преразглежда програмата си за вселенското преображение на божественото пространство и на всичко съществуващо в него. Този път, всъщност, Той пренаписва сценария за съществуването на единната енергийна Същност. Като подтиква към духовното единение, което твори колективното творческо начало. Създаването на това творящо и колективно съзнание, което създава нови светове, нови пространства, също е съвсем ново за историята на човечеството.

Различното този път е и в това, че

Бог разкрива тайната на Неговото съвършенство, която зависи от съвършенството на всички отделни Негови частици,

разхвърляни в просторите на вселената, на енергийните кластъри на всички организми. Този път признава, че не ние преминаваме през изпитанията, водещи до съвършенство, а самият Той преминава чрез тях Школата на знанията и така се усъвършенства постоянно. Че така се формира Творящото начало на началата.

Разкрива и природата на Абсолюта, който никога не е бил и не може да бъде еднородна енергийна Субстанция, а представлява обединение от множество проявени частици, достигащи колективното висше равнище на творящото Първосъзнание! Затова е така важно чрез овладяването на Великата енергия на любовта /най-високото ниво на енергията/ да се формира новото пространство на Шестата Коренна раса.

Та, този път самият Абсолют ни съобщава, че ние сме тези, които разширяват границите на творящото Първосъзнание, и от нас зависи новото начало на началата в новите хоризонти на Вечността. Удивително е да научиш, че

Бог е създал Себе си в нас заради собственото си усъвършенстване.

– Тогава Квантовият преход е и Негов изпит?

– Да, този път и това става ясно. Че този изпит е повече Негов, отколкото наш. Защото сега от неговия резултат ще зависи формирането на импулса на Творящото начало, който трябва да промени хода на Историята, т.е. процеса на преобразяване на Пространството! Защото всичко в него е вечна енергия, на основата на самотворчеството, на еволюцията на всичко и всички.

– И как точно ще стане това?

– Като всеки сам и после всички заедно формират реалността на новото Пространство. Чрез формиране на вътрешно Аз-послание на Любов, което после да премине в чудото на духовното единение, истинското Богоявление. Именно безкрайното множество от единични Аз-послания на Любов формират Абсолюта на съвършенството. Затова днешното време е така уникално, тъй като в него всички ние се превръщаме в първични импулси на съвършенството на Целостта и всички ние започваме да творим Матрицата на Цялото.

Но след като очакванията за човека, като енергиен фантом от високо ниво не са се оправдали, то той или трябва да се регулира, или да се унищожи. Защото с излишъка си на отрицателна енергия ще доведе до дисбаланс на Системата от Светове. И за да се промени енергийният вектор на психическа енергия от човечеството към Вселената,

е необходимо да останат само тези хора, които или имат положителен вектор на психическа енергия,

или които поне се стремят към Истината и Духовността. Нужно е и въплътяването на нови хора в нова формация, която да съответства на идващите високо честотни вибрации.

– Значи не всички ще успеят да участват във Великото светотворчество?

– Според посланията на Маслов, различните енергийни същности не могат да се преустроят еднакво бързо на идващата нова енергийна честота. Ще се откроят съвършените частици на Абсолюта и такива, които не са успели да изпълнят собствената си програма за усъвършенстване на Съ-Знанието. Несъвършените винаги са били желана плячка за галактическите Същности с ниски честоти на вибрациите. Добре е това, че и на тях се дава време да намерят пътя към собственото си усъвършенстване. И най-вече да проявят вяра, воля и желание да бъдат съпричастни към формирането на колективното съзнание на творящото начало на Твореца.

Самият Създател обещава да преразгледа процента от хора, които трябва да съставят основата или фундамента на човешкия потенциал на Шестата раса. Той също иска да бъдат спасени колкото се може повече хора. Пък и шансът ни е уникален.

За първи път Висшите Божествени сили са приели решение да оставят хората за основа на новата Шеста раса!

Естествено, тези, които са приели вярата чрез Божествените знания. Въпреки че всеки ще има възможност да участва в полагане началото на Новия Свят и да участва във Великото изменение на Пространството. Приелите условията на прехода ще изпитат голямо удовлетворение. Защото за един живот ще могат да преживеят два – единият, при който смисълът е бил в личното обогатяване, и другият, в който той ще се състои във високата отговорност и безграничните творчески възможности.

Високата цена на прехода, обаче, ще бъде изкупена с премахването на човешката власт, в т.ч. светска и религиозна.

Защото тя е доказала, че е порок, и няма място в Новия Свят.

– В такъв случай какво е повече Квантовият преход – лекарство или скалпел?

– И едното, и другото.

Квантовият преход е и ултиматум

и шанс за спасение на стигналото до задънена улица човечество. Той се съпровожда с изменение в геометрията на пространството и с проникването на Земята на потоци от високочестотна фотонна енергия. Това ще измени външния вид на планетата ни и на нашето съзнание.

Но географията на планетата ни ще се промени в съответствие с нуждите на Шестата Коренна раса.

За което ще допринесат вулканичната активност и екологични аномалии.

– Нещо като Страшния съд ли ще бъде Квантовият скок?

– Както винаги, така и сега, човекът ще има възможност за избор как да го почувства. Ще има свободата или да се развива заедно с Бога, или с догмите и лозунгите на атеизма да изчезне завинаги. Изобщо,

ще му бъде много сложно и трудно да изпълни мисията си – да бъде част от Бога на земята.

Затова помощниците на прехода ще получат като награда Божията Благодат за себе си и за своя род до десето коляно. А оплетените в мрежите на материалистическото виждане за света и в мъртвата хватка на религиозните догми не ще могат да се промъкнат в новата епоха.

В деня на зимното слънцестоене на 21.12.2012 г. преходът ще достигне своя пик

на първия от общо трите етапа на преминаването на човечеството в Новия свят на четвъртото измерение. При въздействие на новите високочестотни енергии ще оживеят само хората, намиращи се в резонанс с тези вибрации, т.е. тези хора, които се стремят към чистота на своите мисли и постъпки. За спасяването няма да могат да помогнат нито „мъдрите” правителства, нито високите длъжности, нито натрупания капитал, а ще настане демографски срив и населението на планетата рязко ще намалее.

– Какви усещания ще предизвика това сънастройване с новите честоти?

– Хората ще усетят ярко избухване на светлина, която може да предизвика кратка загуба на съзнание, но безопасна за живота.

Ще изпитат усещанията на детенце, излязло току-що от утробата на майка си в нов неизвестен за него Свят.

Преминалите Квантовия преход ще видят паралелен Свят,

това е ефектът на матрьошката. Необикновеността на открилото се Пространство, в което отсъстват обичайните праволинейни форми и многото същества от паралелния Свят, ще предизвикат психическа криза и гибел за неподготвените хора.

Мислите на всеки човек ще станат „прозрачни”.

Ще изчезнат езиковите бариери и ще започне сближаване на народите. Днес това може да изглежда само като плод на голяма фантазия, но реалността ще бъде още по фантастична. Но е останало много малко време за изчистването на нашите мисли и нашето съзнание от двойствеността и пороците, мракобесието и догмите. Отпускат ни се най-много 2-3 години за това.

– Кои са по-важните условия за успешния квантов Преход?

– Главното условие за оцеляването на човека е Вярата в Бога и в своя Божествен произход.

Една от първите задачи, пред която ще се изправим, е превъзмогването на страха.

Повечето хора се страхуват от непознатото, но това е много удобно на онези, които искат да контролират съдбите ни и да печелят от това. Известно е, че е имало и продължава да има тайно споразумение, което да държи човечеството заключено в по-долните енергийни центрове, за да се контролират съдбите ни чрез страха. Майсторите в проекцията на страха винаги са използвали разнообразни начини за контрол над ума и хипноза чрез медиите, за да убедят масите, че има много неща, от които да се страхуват.

А трябва да се страхуваме само от самия страх – той ще бъде едно от първите препятствия по пътя ни нагоре към издигането,

за да преминем през портала на ограниченията и да разпознаваме дълго увековечаваните лъжи. Дори и от някои от най-свещените религии.

А най-неприемливата за Тънкия свят е последицата от двойствеността на човешкото съзнание – гордостта. Затова изчистването на този основен порок става основно условие за прехода в Новия Свят!

Особено значение имат и мислите на човека. Енергията на мисълта е най-силна от всичко и е единственият енергиен мост, по който преминава обучението на човека и контактът му с Бога. Без разбирането на това, че енергията на мисълта много пъти превишава енергията на словото или действието, не е възможно движението на човека към Истината, към Бога и Вечността. Кодът на Вечността е заложен също и в буквите, тоновете, числата. И не на последно място, справедливото преобразуване не е възможно, ако болшинството от човечеството на приеме основите на Божествената идеология. Необходимата критична маса за този процес вече е постигната в Русия и тя първа ще прескочи в новата епоха. След не много време ще я последва и България, тъй като тя е духовната лаборатория на света. А после и останалият свят.

– Мястото на религията и на нейните служители в този поход към висока духовност?

– Засега тя не е направила много в тази посока. Като Учение на Единия Бог за всички времена и народи тя не е изпълнила своето предназначение. Само се е превърнала в раздробени, консервативни, догматични конкуриращи се помежду си вероучения, изоставащи в своето развитие от съвременното общество на хилядолетия. Нещо повече, вместо да обединява и единява духовните стремежи на хората, тя ги разделя и противопоставя. Вместо да приобщават хората към Вяра в Бога, нейните служители са започнали от името на Бога да управляват Душите на хората. И за демонстрация на своята значимост са съчинили и узаконили множество ритуали и обреди, нищо незначещи за Създателя.

Само будистите са разбрали важността на самостоятелността в търсенето на пътя

за усъвършенстване на Съзнанието. Служителите на останалите религии са превърнали себе си и своето паство в „пленник” на измислени догми и знания, продиктувани хилядолетия назад и разчетени на нивото на познание за Света на древните хора. Налагайки на паствата си „нафталинови” разбирания за Бога, те са станали спирачка и преграда в търсене на истината и свободното развитие на Съзнанието.

А животът – това е винаги движение и развитие. Всичко, което е спряло, е мъртво. На този Закон се подчинява всичко във Вселената и, разбира се, и науката и религията.

– Ролята на изкуството, на творците?

– Колкото и да е странно, хората с творчески професии, които в своите произведения с наслада тиражират негативните постъпки на човека и създават негативни мисъл-образи, много пречат на безболезнения преход.

Изкуството трябва да хармонизира Пространството и да ориентира хората за движение към съвършенство, да действа извисяващо, а не да служи на деструктивните сили. Затова понякога Бог преразглежда срока за пребиваване на Земята на творческите личности. Прави корекция на предназначението им, като ги прибира при Себе Си, защото вижда, че продължаването на живота им може да доведе до личностни и душевни деградации. Но в същото време възнаграждава талантливите творци, отдадени на справедливостта, като продължава за неопределено време срока им на пребиваване на Земята.

Изобщо не бива да се съмняваме, че нашият Създател ни е истинският Работодател и Режисьор, че ни управлява чрез прекия контакт, който има с нашите души. А така осъществява и връзката между Световете. Затова душите ни са така важни за Него и се намесва в нашите избори, само когато падението засяга човешката душа. И за да я спаси, разрушава формата, нейната „обвивка”.

– Г-н Кушнер, с какво най-вече ще бъде свързана започналата вече на всички нива трансформация, според откровенията на Маслов?

– С нашето ново равнище на Съ-Знанието ни на Съ-Творци. Неговата единна мощ ще има силата да промени не само сценария на Вселенската Програма за преображение на Пространството, но и Божествената Матрица. Вече ще успяваме да разкрим в себе си Творящата енергия на Светлината, която започва да взима връх над силите на разрушението. Това е и истинското Богоявление. И ние сме щастливите избраници, които не само ще видят, но и ще участват в това изменение на Пространството от планетарен и галактически мащаб. С отварянето на новите страни на Божественото пространство,

ще се обнови изцяло нашата материална обвивка, виждането чрез „третото око” ще стане обективна реалност.

И тъй като ще станем способни да виждаме новите страни на Многомерното Пространство, първо ще съзрем бързо изменящия се Плътен план, макар че Тънкият план, в цялото Му величие и разнообразие, ще бъде засега все още неподвластен на нашето Съ-Знание и нашето възприемане. След което, ще последва и адекватната ответна реакция на тънък план, но след известно пребиваване в новото по-високочестотно Пространство. А това многостепенно живеене ще създаде усещане за огромно щастие. Безкрайното многообразие от форми на проявления на Творящото Начало, което ще ни се разкрие, ще промени изцяло нашите представи за света и живота.

– Навярно и представата за понятието „Духовност”?

– Да, ще разберем, че да си духовен, означава да си човек на вярата, чрез която Божественият Дух и Творчеството са едно и също нещо. Че те са неразделни. И чрез тях ставаш проводник на Божествената Творяща Светлина. Духовността е едно висше ниво на развитие за човека. Тя е живот в Духовният Свят, в Света на Разума, в покоя на Вечното движение.

– Добре че хора, като вас, бият камбаната и ни карат да се замислим за всички тези неща. Но това май не е достатъчно?

– Да, това би трябвало отдавна вече да се обсъжда на ниво правителства и ООН, но вместо това всички проявяват удивително безгрижие и пълно отсъствие на елементарно чувство за самосъхранение, граничещо с безразсъдство. А положението е много сериозно. Само преди няколко десетилетия резонансната честота на земята се фиксира като постоянна величина на ниво 7,8 херца, а за последните години се е увеличила до 12 херца. Но ако достигне до 13 херца, то колапсът и самоунищожението на цивилизацията ще бъдат неизбежни. Добре че заедно с това, Създателят обещава и преустановяване самоунищожението на човечеството, както и предоставяне на енергия, която да повиши нивото на Позитивните сили и да завърти вектора на енергията в посока на съзиданието. Което не помага, обаче, на неподготвените да изпаднат в състояние на шок и да не повярват в изключителността на случващото се.

– И накрая, дава ли ни някакъв практически способ, улесняващ пренастройката на нашите души?

– Да,

това е една специална молитва, която е специално кодирана и ще ни даде единствения път към Светлината на Надеждата.

А също и ще разкрие дълбочините на нашите душевни възможности. Колкото по-често се произнася, толкова по-добре. Особено е въздействаща, когато върху нея се медитира колективно ежемесечно на 26-то число, тъй като първото откровение е прието от Маслов на 26 август. В Русия на същата дата тази година медитираха 3 милиона души, колкото е необходимата критична маса. Ето и молитвата:

„ОТЧЕ НАШ, ОТЕЦ НЕБЕСЕН,
АЗ ПРИЕМАМ ТВОЯТА ВЯРА,
ТЯ Е МОЯТ ПЪТ.
ПРИЕМАМ ЗАКОНИТЕ ТИ ВЕЧНИ
С ЛЮБОВ КЪМ ТЕБ И ТВОИТЕ ДЕЛА.
ГОСПОДИ, МОЛЯ ТЕ, ДАЙ МИ НАДЕЖДА
ЗА СПАСЕНИЕ НА ДУШАТА МИ
И МИ ДАРИ МЪДРОСТТА СИ
ЗА ЖИВОТА МИ НА ЗЕМЯТА
И ВЪВ ВЕЧНОСТТА.
АМИН.”

Интервюто взе: Лияна Фероли