ЗАКЛИНАНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ГОЛЯМО БОГАТСТВО

Във вторник сутринта вземете монети, без значение какви, само сумата им да отговаря на годините ви (пълни). Напълнете метална кофа с хладна течаща вода и хвърлете в нея стотинките. Прозорците и вратите трябва да са затворени. Стиснете здраво палците на двете си ръце и повторете 33 пъти над водата:

“Майчице вода! Всички пият от теб, всички те обичат. Колко много си в реката, в ручея, в океана, във всяка човешка чаша! Нека да бъдат така много и при мен (кажете си името) парите! И във вторник, и в сряда, и в четвъртък, и в петък, и в събота, и в неделя, и в понеделник! Нека да бъде така!”

Вземете парче от нов зелен плат. Намокрете го в тази вода и изтрийте с него масата, прозорците, вратата и пода на дома си, но спазвайте условието да започнете миенето на пода от вратата към най-отдалечения ъгъл в жилището.