ЗВЕЗДАТА НА МАГОВЕТЕ И ЕНЕРГИЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ

Древните са познавали и са работили със седем планети (5 планети и 2 светила). Първият ден е неделя и негов управител е Слънцето. Вторият е понеделник с управител Луна, вторник с Марс, сряда с Меркурий, четвъртък с Юпитер, петък с Венера, събота със Сатурн. Оттук се получават и числовите съответствия на планетите:

1 – Слънце – неделя

2 – Луна – понеделник

3 – Марс – вторник

4 – Меркурий – сряда

5 – Юпитер – четвъртък

6 – Венера – петък

7 – Сатурн – събота

Планетните часове следват Халдейския ред на планетите – Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий и Луна. Всеки ден има 24 планетни часове – 12 дневни и 12 нощни. Първият дневен планетен час има за управител планетата управител на деня. Да вземем за пример ден четвъртък – управител на деня е Юпитер, управител на първия дневен час също е Юпитер.

Планетният господар показва каква е енергията на съответния час.

Часът на Слънцето е време за изява, за творчество и свобода, макар че понякога то може да е твърде горещо и вместо да съградим, да изпепелим нещата, които сме захванали. Това е време за контакти с авторитетни личности, с властимащи или ако вие самите искате да упражните някакъв вид влияние над някого.

Часът на Венера е за наслаждение на мига, за хармонизация и изглаждане на противоречията. Този час е по-лежерен, дава ни възможност да се порадваме на красивите неща в живота.

Часът на Меркурий е за движение, най-вече на мисълта; за обмяна на мнения, на пари, кой каквото си има. За общуване и събиране на информация. Както знаем Меркурий е вестителят на боговете, така че всякакъв вид комуникации биха били особено ефективни в този час.

Часът на Луната е за домашни занимания и грижа за другите. Час със засилена чувствителност. Луната е светилото, което понякога осветява, друг път хвърля сянка върху емоциите ни. Това е време, в което ще сме силно впечатлителни и лесно раними.

Часът на Сатурн е време за медитация, а също за изпълняване на задължения, сериозен и отговорен час. Все пак самият Сатурн е господар на времето. Дали защото той е свързан и с възрастните хора, с бавните и сериозни неща, тези които остават дълго, в този час най-много се закъснява. Тогава нещата се протакат и хората обичат да се оплакват.

Часът на Юпитер е време за разширяване, за познание и философия, а също така е много удачен за започване на пътуване. Юпитер, известен като Гръмовержец, е също така щедър и великодушен. Това е момент, в който можем да търсим подкрепа или пък спонсорство. Този е и часът на късмета.

Часът на Марс е за активни действия. Много подходящ за спорт и физическа активност. Тогава обаче ставаме по-агресивни и склонни към скандали, все пак Марс е богът на войната и той лесно се пали и се впуска в битки. През този час може да си „разчистите” сметките, да си потърсите дълговете, да се занимаете с неща, изискващи смелост и дори малко безразсъдство.

След залез Слънце започват нощните часове, които следват същата последователност.