ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСИХИЧЕН ЩИТ ПО УИЛЯМ ХЮИТ

В нефизическия свят сходните неща се привличат. Това означава, че положителните енергии привличат положителни, а отрицателните  –  отрицателни.  Вие ще получите негативни енергии отвън, ако сте създали негативни енергии в себе си и им позволите да ги привлекат.

Решението е да си създадете могъщ щит от положителна светлина, който да привлича само положителните енергии и да отблъсква отрицателните.

  • Настанете се на удобно и тихо място. Изключете телефона.
  • Със затворени очи достигнете основното си психично ниво.
  • Нека тялото ви се появи в мисловното ви поле.
  • Формирайте блестяща, могъща позитивна светлина и я оставете да обгърне цялото ви тяло.

Кажете си:

„Тази могъща, позитивна светлина е моята защита – моят психичен щит. Тази светлина не ще позволи на отрицателните сили да програмират ума ми. Тази светлина ще позволява само на позитивните сили да програмират ума ми. Отсега нататък този психичен защитен щит ще бъде винаги с мен. Отсега нататък ще бъда много бдителен/на към всяка появила се в мен отрицателна мисъл. Ще прогоня моите отрицателни мисли като си кажа на ум или на глас: „НЕ! НЕ ЖЕЛАЯ ТАЗИ МИСЪЛ!” Енергията на негативната мисъл ще бъде унищожена от балансиращата я положителна енергия”.

Отворете очи.

Препоръчвам ви на другия ден да след това програмиране да отидете до основното си психично ниво и да извикате в съзнанието тялото си заедно с психичния щит. Ако тялото ви се появи с щита от светлина кажете: „Това е, което искам – Благодаря!” Отворете очи. Не е необходимо повторно да програмирате вашия щит, освен ако не сте го унищожили по навик с отрицателните си мисли.

Но ако щитът не се появи, когато извикате тялото в съзнанието си, повторете упражнението, за да създадете щита.

Щом тялото и щитът се появяват в съзнанието ви, когато ги повикате, не е необходимо повторно да програмирате щита.

Свикнете да казвате „НЕ” винаги, когато се появи негативна мисъл и веднага се постарайте да мислите за нещо положително.

Добър начин да предизвикате положителна мисъл е да запомните и използвате съответен израз. Изберете си го и го имайте наум, за да унищожавате негативните мисли.

„Всеки ден ставам все по добре и по добре” е подходящ израз за неутрализиране на негативни мисли. Аз имам няколко любими израза, които употребявам всеки ден, за да съм във форма и умът ми да е настроен позитивно. И вие можете да го правите.

Из книгата на Уилям Хюит „Развиване на психичните сили“